Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu

2 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Terapia psychologiczna problemów z zakresu: nadpobudliwości psychoruchowej zahamowania emocjonalnego zakłóceń w kontaktach ze środowiskiem dzieci/młodzieży terapia rodzin (zaburzeń w relacjach dziecko/młodzież - rodzina, w komunikacji rodzinnej, trudnościach wychowawczych i innych) umiejętności radzenia sobie ze stresem, egzaminem, sytuacją trudną, potrzeby treningu asertywności tj. właściwej postawy wobec oczekiwań innych innych problemów dzieci, młodzieży i rodziców (psychoterapia indywidualna)

3 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Terapia pedagogiczna: korekcyjno-kompensacyjna - dla dzieci z nierównomiernym rozwojem poszczególnych funkcji (motorycznych, wzrokowych, słuchowych wyrównawcza - dla dzieci z zaległościami programowymi w nauce stymulująca - dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi: - szczególnie uzdolnionych - wolniej rozwijających się - z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu - z trudnościami w równomiernym rozwijaniu się rozumowania arytmetycznego - innych trudności rozwojowych i edukacyjnych

4 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Terapia logopedyczna: wad wymowy zaburzeń rozwoju mowy jąkania profilaktyki w w/w zakresie (na zgłoszone potrzeby placówek)

5 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Zadania poradni realizowane są poprzez stosowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej: diagnozę konsultacje terapię psychoedukację doradztwo mediacje interwencje w środowisku ucznia działalność profilaktyczną działalność informacyjną

6 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Pracownicy Poradni realizują swoje zadania w następujących działach: orientacja i doradztwo zawodowe opieka nad dzieckiem przedszkolnym opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym profilaktyka i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym dział logopedyczny

7 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Dzieci, rodzice i nauczyciele to najważniejsi goście w naszej Poradni

8 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
Jesteśmy po to, aby Im pomagać rozwijać się, uświadamiać i rozwijać zdolności i umiejętności, przezwyciężać słabości i trudności, komunikować się ze sobą i światem, wybrać najlepszą, satysfakcjonującą drogę Ich rozwoju.

9 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
By pomóc dzieciom poznawać świat …

10 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
…uczyć się świata i ludzi …

11 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
…cieszyć się życiem….

12 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
…pokonywać trudności …

13 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
…odnaleźć swoje miejsce w życiu….

14 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu
…i rozwinąć „skrzydła” !!!


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google