Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Restarzewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Restarzewie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Restarzewie
„Edukacja bez barier”

2 W ramach projektu „Edukacja bez barier” w Szkole Podstawowej w Restarzewie w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 realizowane były następujące formy: koła zainteresowań: matematyczne, prowadzone przez p. mgr inż. Małgorzatę Butniak, polonistyczne, prowadzone przez p. mgr Katarzynę Łączną, muzyczno – wokalne, prowadzone przez p. mgr Wioletę Bartoszek, sportowe, prowadzone przez p. mgr Katarzynę Łączną; zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I- III, prowadzone przez p. mgr Wioletę Bartoszek, terapia logopedyczna, prowadzona przez p. mgr Annę Tutek.

3 1. KOŁO MATEMATYCZNE, prowadzone przez p. mgr inż. Małgorzatę Butniak
Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijali pomysłowość w myśleniu i działaniu.

4 Zajęcia bardzo podobały się uczniom.
Szczególną popularnością cieszyły się wszelkiego typu gry matematyczne, podchody, zajęcia w terenie. Uczniowie chętnie wykonywali modele brył przestrzennych, które służyły im w trakcie zajęć. Zajęcia bardzo podobały się uczniom.

5 2. KOŁO POLONISTYCZNE, prowadzone przez p. mgr Katarzynę Łączną
Zajęcia koła polonistycznego skierowane były do uczniów z klas IV-VI Ich głównym celem było rozwijanie zdolności i zainteresowań polonistycznych uczniów, poprzez różnorodne formy pracy w zakresie wzbogacania wiedzy oraz umiejętności językowych, literackich i kulturalnych.

6 Zajęcia koła miały również na celu przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy, dalszej nauki, rozbudzenie motywacji do pokonywania trudności oraz umacnianie w dzieciach wiary we własne siły i możliwości.

7 W ramach koła uczniowie przygotowywali się również do różnorakich konkursów: językowych, ortograficznych, recytatorskich i literackich...

8 Uczniowie mieli możliwość odkrycia i rozwijania zdolności recytatorskich Czynnie angażowali się w przygotowanie szkolnych uroczystości i akademii Próbowali także swoich sił aktorskich, poznając zagadnienia z zakresu teatru, reżyserii i scenografii.

9 3. KOŁO MUZYCZNO-WOKALNE, prowadzone przez p. mgr Wioletę Bartoszek.
W zajęciach koła muzyczno – wokalnego uczestniczyli przede wszystkim uczniowie klas I – III. Dzieci uczyły się grać na instrumentach perkusyjnych, poznawały nowe piosenki i tańce.

10 W ramach zajęć koła uczniowie przygotowywali także popisy taneczne i wokalne, które prezentowali na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

11 4. KOŁO SPORTOWE, prowadzone przez p. mgr Katarzynę Łączną.
Zajęcia sportowe zorganizowane w naszej szkole skierowane były do uczniów klas IV-VI. Uczestniczyli w nich wszyscy chętni uczniowie, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy.

12 Celem zajęć było wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, poznanie własnych zdolności motorycznych i ich rozwój, poznanie różnych form aktywności fizycznej oraz przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

13 Udział w zajęciach pozwalał dzieciom poczuć się pewnie, nabrać wiary we własne siły i możliwości. Uczył je podejmować wyzwania, ale także pozwalał poczuć się odpowiedzialnym za siebie i innych.

14 Zajęcia miały także na celu przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Uczestnicy zajęć chętnie brali udział we wszelkich imprezach sportowych mających miejsce na terenie szkoły, gminy i powiatu.

15 5. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE dla klas I – III, prowadzone przez p. mgr Wioletę Bartoszek.
W ramach zajęć uzupełniano przede wszystkim braki w zakresie edukacji polonistycznej Dzieci doskonaliły czytanie i pisanie. Uczyły się również podstawowych form wypowiedzi pisemnej.

16 Na zajęciach prowadzone były również ćwiczenia wypowiedzi ustnej, głównie w zakresie poprawnej intonacji zdania, akcentowania, dykcji i recytacji. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania rezultatów ćwiczeń podczas akademii.

17 Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka.

18 6. TERAPIA LOGOPEDYCZNA, prowadzona przez p. mgr Annę Tutek.
Na terapię logopedyczną uczęszczało czworo uczniów. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek . Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy, ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy: wywoływanie głosek z izolacji, utrwalanie ich w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz w mowie spontanicznej.

19 Prowadzone były również ćwiczenia wspomagające logo terapię, tj
Prowadzone były również ćwiczenia wspomagające logo terapię, tj. ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego, ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka. Terapia prowadzona była przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych miedzy innymi programów multimedialnych.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Restarzewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google