Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI

Коpie: 1
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Terapeuta: mgr Jolanta Sikora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI"— Zapis prezentacji:

1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Terapeuta: mgr Jolanta Sikora

2 Uczniowie naszej szkoły z problemami w nauce, szczególnie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania uwarunkowanymi fragmentarycznymi zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznymi, otrzymują fachową pomoc podczas zajęć terapeutycznych.

3

4 W szkole prowadzi się wstępną diagnozę wszystkich uczniów klas pierwszych, celem wczesnego rozpoznania u nich rodzaju i zakresu zaburzeń, które w istotny sposób wpływają na postępy w edukacji szkolnej. Zakwalifikowani pierwszoklasiści uczestniczą w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, zgodnie z kierunkiem dobranej dla nich terapii.

5 metoda 18 struktur wyrazowych metoda 101 kroków
Praca terapeutyczna oparta jest na elementach metod korelujących ze sobą poszczególne zmysły – Integracji Sensorycznej. ćwiczenia oparte na metodzie P. Dennisona metoda 18 struktur wyrazowych metoda 101 kroków techniki C. Freineta – fiszki autokorektywne program Wzory i obrazki Marianne Frostig i Dawida Horne

6 Stałym elementem każdych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest praca z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych, z których część rekomendowana jest przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Dyslektyk 2 Gry Ortomagiczne w połączeniu z Kartami Ortomagicznymi

7 Porusz Umysł Wesoła Szkoła Do góry brzuchem” cz.1,2,3, Pinokio 2+2 Matematyka na wesoło Komputerowe opowieści Dyktanda z piratami

8 Ortograficzna Kraina Lekcje z komputerem Królik Bystrzak Gabi uczy literek Gabi uczy cyferek Moje pierwsze ABC

9 Oprogramowanie daje gwarancję prowadzenia terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Dysleksja przeznaczona jest dla terapeutów i nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczne z dziećmi mającymi problemy z nauką czytania i pisania. Szczególnym przeznaczeniem programu jest praca z dziećmi z dysleksją rozwojową oraz z grupy ryzyka dysleksji. Aplikacja terapeuty umożliwia: Tworzenie bazy uczestników zajęć i zarządzanie nią, np. grupowanie dzieci pod względem tych samych obszarów terapii Przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników Śledzenie postępów terapii Swobodne kreowanie scenariusza zajęć za pomocą Kreatora zajęć

10 Cześć uczniów dodatkowo korzysta z pomocy terapeuty podczas KOŁA ORTOGRAFFITI działającego w szkole w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejskiego Funduszu Społecznego LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS.

11 Zajęcia realizowane są w oparciu o program terapeutyczny ORTOGARAFFITI, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

12 W ramach programu wykorzystywane są ćwiczenia:
stymulujące rozwój funkcji poznawczych kształcące umiejętność czytania rozwijające sztukę poprawnego pisania rozwijające sprawność grafomotoryczną rozwijające logiczne myślenie, w tym również matematyczne

13 Oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze na dziecko prowadzone są w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Z tą myślą opracowane są do celów pedagogizacji prezentacje multimedialne: O dysleksji słów kilka czyli, co każdy rodzic wiedzieć powinien?

14 Czytanie kluczem do wiedzy i umysłu
Moje dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego


Pobierz ppt "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W RAMACH PRACY Z DZIEĆMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google