Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System pomocy dziecku z trud-nościami w czytaniu i pisaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System pomocy dziecku z trud-nościami w czytaniu i pisaniu"— Zapis prezentacji:

1 System pomocy dziecku z trud-nościami w czytaniu i pisaniu
Profilaktyka - konsultowanie dzieci przez pedagoga szkolnego, reedukatora Diagnoza - rozpoznawanie przyczyn trud-ności w czytaniu i pisaniu Terapia pedagogiczna (reedukacja) - eli-minowanie trudności w czytaniu i pisaniu

2 Cele terapii pedagogicznej
eliminowanie deficytów percepcji słucho-wej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki, które utrudniają dziec-ku nabywanie umiejętności czytania i pisa-nia, usprawnianie umiejętności czytania i pisa-nia, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły

3 Organizacja zajęć terapii pedagogicznej
zespoły tworzone dla 2-5 osób, terapia indywidualna, zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu

4 Program zajęć Autorski program terapii pedagogicznej, ukierunkowany na korygowanie deficytów rozwojowych i wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego Program terapii pedagogiczno-ortoptycznej Indywidualne programy terapii pedagogicz-nej

5 Jednostka zajęciowa w terapii pedagogicznej
Ćwiczenia na materiale bezliterowym, które są rozpoczęciem pracy, np. ćwiczenia roz-wijające percepcję słuchową, wzrokową, orientację przestrzenną

6

7

8 Sprawdzenie stopnia opanowania uprzednio opracowanego materiału literowego, czyli ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

9

10 Ćwiczenia na materiale bezliterowym, słu-żące różnorodnym celom: rozwijającym, usprawniającym, odprężającym, np. ćwicze-nia sprawności manualnej czy grafomoto-rycznej

11

12

13 Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wprowadza-jące nowy materiał wyrazowy lub utrwala-jące dotychczasowy

14

15

16 Ćwiczenia podsumowujące, sprawdzające efekty pracy, ale jednocześnie odprężające, np. zagadki, krzyżówki, gry dydaktyczne, loteryjki

17


Pobierz ppt "System pomocy dziecku z trud-nościami w czytaniu i pisaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google