Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Przejrzyste prawo”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Przejrzyste prawo”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Przejrzyste prawo”

2 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych
Efektywność stanowionego prawa Cel strategiczny Cele operacyjne Zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych Optymalizacja obciążeń po stronie administracji państwowej Budowa świadomości o obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska

3 Cel projektu Analiza obowiązków nakładanych na przedsiębiorców i uproszczenie nadmiernych obciążeń, przy zachowaniu standardów ochrony środowiska

4 Zakres projektu Spojrzenie od strony przedsiębiorcy
Zdecydowana większość obowiązków administracyjnych (pozwolenia, sprawozdawczość) adresowana jest do przedsiębiorców W praktyce okazuje się, że prawo nakłada na przedsiębiorców nadmierne obowiązki, powodując po ich stronie nieuzasadnione koszty Przepisy ochrony środowiska nie znajdują się w czołówce najbardziej kosztownych, ale są postrzegane jako uciążliwe Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

5 Zakres projektu Obszary tematyczne (zespoły): odpady woda
Klimat i powietrze (emisje do powietrza) hałas pola elektromagnetyczne ochrona powierzchni ziemi i kopalin przyroda poważne awarie przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zagadnienia ogólne Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

6 Emisje do powietrza Zagadnienia (POŚ)
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza pozwolenia zintegrowane wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń raportowanie do Krajowego Rejestru Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń opłaty za korzystanie ze środowiska i zw. z tym sprawozdawczość Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

7 Emisje do powietrza Zagadnienia
sprawozdawczość do Krajowej bazy prowadzonej przez KOBIZE (ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji) obowiązki związane z uczestnictwem w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonową (substancje kontrolowane), m.in. obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji substancji, znakowania produktów zawierających substancje kontrolowane Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł i zawartość_02

8 Harmonogram Etap 3 Organizacja zespołu Prace wstępne Do 7 maja
Analiza aktów prawnych Wybór aktów prawnych/obszarów do dalszych prac 4-6 tygodni Etap 2 Identyfikacja obowiązków informacyjnych + analiza obciążeń Konsultacje z przedsiębiorcami Rekomendacje konkretnych zmian w prawie (26-28 tyg.-1 obszar) Etap 3 Wdrożenie rekomendacji 26-28 tygodni (1 obszar)

9 Harmonogram – etap 2 Analiza obowiązków i zw. z tym procesów (wiedza teoretyczna) Konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców (doświadczenie jak przepisy sprawdzają się w praktyce) Opracowanie propozycji ograniczenia obciążeń nakładanych na przedsiębiorców z uwzględnieniem celów ochrony środowiska

10 Podmioty zaangażowane
Biuro Ministra – zarządzanie + metodyka Departamenty merytoryczne/Departament Prawny – wsparcie merytoryczne Przedsiębiorcy/organizacje przedsiębiorców – wiedza praktyczna Administracja niższego szczebla – wiedza praktyczna

11 Klucz do sukcesu Współpraca z przedsiębiorcami – aby podejmowane w projekcie działania odpowiadały na potrzeby biznesu

12 Dziękuję za uwagę kontakt: Adrianna Rotuska – Hryniów
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Zakończenie Działu_02 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt kontakt: Adrianna Rotuska – Hryniów kierownik projektu tel: (22)


Pobierz ppt "Projekt „Przejrzyste prawo”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google