Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODN SŁUPSK Władysława Hanuszewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODN SŁUPSK Władysława Hanuszewicz"— Zapis prezentacji:

1 ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU GŁĘBOKIM
ODN SŁUPSK Władysława Hanuszewicz Konsultant ds. szkolnictwa specjalnego

2 Dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim otrzymują orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane przez zespoły orzekające publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

3 Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997r.
Pracę z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim reguluje jedno rozporządzenie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. nr 14, poz. 76).

4 Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Udział w zajęciach dzieci w wieku szkolnym od 7 do 18 roku życia) uznaje się za spełnianie obowiązku szkolnego. Przed 7 rokiem życia i po 18 roku życia dla tej grupy uczniów organizujemy zajęcia gdy uczeń: posiada ważne orzeczenie i rodzic składa podanie, że chce, by zajęcia były kontynuowane.

5 zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Gdy dziecko nie znajduje się pod opieką placówki specjalistycznej (tj. SOSW lub OREW), zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizuje się w domu rodzinnym dziecka - przez szkołę znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

6 Wymiar zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
wynosi: a/ 4 h/dziennie - na zajęciach zespołowych, b/ 2 h/dziennie - na zajęciach indywidualnych. Gdy dziecko głęboko upośledzone realizuje obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej organizujemy zajęcia indywidualne, najczęściej w domu rodzinnym tego dziecka.

7 Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzić powinien:
a/ oligofrenopedagog, b/ psycholog z uprawnieniami z zakresu oligofrenopedagogiki.

8 Dokumentację stanowią:
A/ orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zespołowych lub indywidualnych), B/ program pracy rewalidacyjno-wychowawczej skonstruowany (zgodnie z wytycznymi cytowanego rozporządzenia), C/ zeszyt obserwacji dziecka (zgodnie z wytycznymi cytowanego rozporządzenia), D/ dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

9 Dziecko głęboko upośledzone umysłowo:
1/ jest wpisane w księgę uczniów, 2/ nie wpisujemy go do żadnego dziennika klasowego, 3/ jest ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, 4/ na koniec roku szkolnego nie otrzymuje świadectwa, tylko zaświadczenie z podziękowaniem za pracę, a rodzic powinien otrzymać opis zrealizowanego programu.


Pobierz ppt "ODN SŁUPSK Władysława Hanuszewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google