Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej
Sytuacja osób niepełnosprawnych w Małopolsce – kontekst zatrudnienia Anna Michalak seminarium, 20 sierpnia 2009 r.

2 „Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2002 wykazały, że w województwie małopolskim liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 589,1 tys. co stanowi 18,2% ogółu mieszkańców województwa. W skali kraju jest to drugi po województwie lubelskim (18,5%) tak wysoki wskaźnik natężenia tego zjawiska.” Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

3 Udział osób niepełnosprawnych w ludności ogółem
w Polsce: 14,3% ludności to osoby niepełnosprawne w Małopolsce: 589, 1 tys. osób niepełnosprawnych Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

4 Orzeczenia o niepełnosprawności wydają:
powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności; zespoły i lekarze orzekający w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; zespoły i lekarze orzekający w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; zespoły i lekarze orzekający w resortach Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 Osoby niepełnosprawne według płci i wieku
Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

6 Ludność ogółem i osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia
Wyszczególnienie Ogółem Niepełnosprawni w tysiącach w procentach Razem 2607,5 577,7 100,0 Wyższe 272,9 29,7 10,5 5,1 Średnie i policealne 844,0 128,5 32,4 22,2 Zasadnicze zawodowe 679,2 130,6 26,0 22,6 Podstawowe ukończone 710,0 249,5 27,2 43,2 Pozostałe 101,4 39,4 3,9 6,8 Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

7 Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia i aktywności ekonomicznej
Wyszczególnienie Niepełnosprawni posiadający wykształcenie wyższe średnie zawodowe lub policealne średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe w procentach Ogółem 100,0 pracujący 24,9 18,3 12,3 19,7 bezrobotni 3,0 4,3 3,9 4,2 bierni zawodowo 71,4 76,6 82,9 75,2 nieustalony status na rynku pracy 0,7 0,8 0,9 Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

8 Osoby niepełnosprawne według źródła utrzymania
Źródło: GUS, Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim

9 Stopa bezrobocia rejestrowanego – stan na koniec 2008 roku
W roku liczba osób bezrobotnych w Małopolsce wynosiła Źródło: WUP; MORPiE

10 Udział osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych
W roku liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w Małopolsce wynosiła Źródło: WUP; MORPiE

11 Udział osób niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych w powiatach w 2008 roku
Źródło: WUP

12 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Małopolsce w 2008 roku
Źródło: WUP

13 Dlaczego wzrasta liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych?
Źródło: WUP


Pobierz ppt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google