Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY."— Zapis prezentacji:

1 RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

2 Pracujący w gospodarce narodowej województwa (1999 r. - 1 835 tys., 2001 - 1 686,1 tys.)

3 Struktura pracujących według sektora działalności stan 31.12.2001 r. N=1686,1 tys.

4 Struktura pracujących wg wykształcenia

5 Struktura pracujących wg wieku

6 Liczba bezrobotnych ogółem w latach 1999-2003 (w tys. osób)

7 Stopa bezrobocia według stanu 31 stycznia 2003 (w%) KRAJ - 18,7%

8 Liczba bezrobotnych w powiatach Województwa Śląskiego. Stan na 28.02. 2003

9 Stopa bezrobocia w powiatach

10 Stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego Stan na 31.01. 2003

11 Procentowy udział bezrobotnych kobiet wśród ogółu zarejestrowanych

12 Bezrobotni według poziomu wykształcenia Stan na 31.12.2002

13 Bezrobotni według wieku. Stan na 31.12.2002

14 Odsetek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

15 Bezrobotni ogółem (N=330 150) wg dotychczasowego stażu pracy. Stan na 31.12.2002 r.

16 Odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku w latach 1999-2002. Stan w końcu kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31grudnia)

17 Oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy w latach 2001 - 2003

18 Bezrobotni korzystający z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w latach 2000- 2002

19 Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne Stan w końcu miesiąca


Pobierz ppt "RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google