Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego

3 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w białostockich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu w ciągu 12 miesięcy. Uczestnikiem projektu są uczniowie szkół zakwalifikowanych do projektu, którzy złożyli formularz rekrutacyjny i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

4 Wartość projektu – 2 mln zł Wkład własny Miasta Białegostoku – 300 tys. zł Dofinansowanie unijne – 1,7 mln zł Realizacja projektu 01.11.2010 – 31.10.2011

5 SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN w Białymstoku - 70 uczniów Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku w ramach projektu wsparcie uzyska 950 uczniów z w/w placówek

6 PROJEKT W ZSP NR1OBEJMUJE NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy Kursy kwalifikacyjne Targi i wycieczki naukowo-technologiczne Branżowe praktyki zawodowe u pracodawców Branżowy zawodowy język angielski

7 W Technikum Zawodowym nr 8 od listopada 2010 do maja 2011 zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące formy wsparcia uczniów

8 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów MATEMATYKA 15 godzin w I semestrze grupa 10 uczniów kl. II AT kryteria rekrutacji: uczniowie o najniższej średniej ocen z półrocza poprzedzającego rekrutację, uczniowie zameldowani na obszarach wiejskich.

9 JĘZYK POLSKI 15 godzin w I semestrze grupa 10 uczniów kl. II AT CHEMIA 15 godzin w I semestrze grupa 10 uczniów kl. II AT kryteria rekrutacji: uczniowie o najniższej średniej ocen z półrocza poprzedzającego rekrutację, uczniowie zameldowani na obszarach wiejskich.

10 Zajęcia przygotowujące do matury z matematyk i 2 grupy po 1 0 osób 40 godzin/grupę

11 Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe KLASY CZWARTE Dwie grupy po 10 osób 32 godzinY na grupę II SEMESTR kryteria rekrutacji: uczniowie o najniższej średniej ocen z półrocza poprzedzającego rekrutację, uczniowie zameldowani na obszarach wiejskich.

12 Test on-line 20 uczniów Badanie profilu osobowości @

13 Szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i badania predyspozycji zawodowych – grupa 20 uczniów / 36 godz. na grupę Warsztaty rozwoju osobistego i poruszania się po otwartym rynku pracy Zrealizowano moduł Wizaż i Stylizacja w wymiarze 12 godzin

14 KURSY KWALIFIKACYJNE Uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych nie tylko uatrakcyjnia ofertę edukacyjną, lecz przede wszystkim zwiększa szanse uczniów na znalezienie zatrudnienia.

15 Kurs HACCP 16-17 kwietnia 2011 20 uczniów wg kryteriów wyboru raz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty

16 Kurs obsługi kas fiskalnych 20 uczniów wg zasad rekrutacji Od marca 2011 uczniowie zgodnie z harmonogramem poznają obowiązujące przepisy prawno - fiskalne, terminy i dokumenty obowiązujące w obrocie handlowym itp. A co najważniejsze realizują praktyczne ćwiczenia na kasach fiskalnych. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty

17 Kurs operatora wózków widłowych Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat do końca maja 2011 roku. Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych. 10 uczniów pełnoletnich wg wyboru Uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty

18 Kurs prawa jazdy kat. B 20 uczniów wg zasad rekrutacji Którzy do końca maja 2011 roku ukończą 18 lat Z egzaminem !!! Uczniowie są w trakcie korzystania z kursu zgodnie z harmonogramem. Kilkoro z nich w najbliższym czasie przystąpi do egzaminu wewnętrznego.

19 PRAKTYKI ZAWODOWE 35 z 70 uczniów W czasie ferii zimowych 6 uczniów odbyło 10-dniowe praktyki w dziale kontroli jakości PSS SPOŁEM Białystok. Pozostali uczniowie odbędą praktyki podczas wakacji.

20 Dnia 28 marca 2011 22 uczniów i 2 nauczycieli opiekunów zwiedziło Zakłady Mięsne Animex w Ełku oraz Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy. Wycieczki naukowo-technologiczne

21 W dniach 18-19 kwietnia 2011 8 uczniów z nauczycielem opiekunem zwiedziło Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni.

22 Wycieczka miała też charakter turystyczno-poznawczy – uczestnicy zwiedzili Gdańsk, Sopot i Gdynię.

23 W nowym roku szkolnym 2011/2012 w ramach Projektu r ealizowane będą następujące formy wsparcia uczniów

24 Kurs pomocy przedmedycznej dla grupy 20 uczniów i 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych Dwa moduły z zakresu Warsztatów Rozwoju Osobistego i Poruszania się po Otwartym Rynku Pracy dla grupy 20 uczniów Indywidualne spotkania z psychologiem dla grupy 10 uczniów Branżowy zawodowy język angielski dla grupy 10 uczniów

25 BIURO PROJEKTU p.A-06 oraz p.70 Poniedziałek: 7.00-8.00 Wtorek : 7.00-8.00, 13.00-15.00- (p.70) Środa : 15.00-18.00 Czwartek: 7.00-8.00 Piątek: 15.00-16.00 W sprawach pilnych można zgłaszać się w dowolnym czasie do p. J. Mieczyńskiej lub p. M. Bugajskiej

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowały: Jadwiga Mieczyńska Maria Bugajska


Pobierz ppt "Dobry zawód - pewna przyszłość, program rozwojowy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google