Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW 2007-2013 w 2010 roku Miroslawa.mochocka@sbrr.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW 2007-2013 w 2010 roku Miroslawa.mochocka@sbrr.pl."— Zapis prezentacji:

1 PROW w 2010 roku

2 Stan realizacji odnowa i rozwój wsi
109 zawartych umów na kwotę pomocy – zł. (limit na cały okres – zł.) 43 złożone wnioski o płatność na kwotę pomocy zł. 37 przekazanych do ARiMR zleceń płatności na kwotę zł.

3 Stan realizacji podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
93 zawarte umowy na kwotę pomocy zł (limit na cały okres – zł.) 13 złożonych wniosków o płatność na kwotę pomocy zł. 11 przekazanych do ARiMR zleceń płatności na kwotę pomocy zł.

4 Stan realizacji LEADER
„Małe projekty” 14 zakończonych naborów wniosków wybranych do realizacji LSR 1 nabór „w trakcie” „Odnowa i rozwój wsi” 11 zakończonych naborów – 52 wnioski wybrane do realizacji LSR Odmowa przyznania pomocy przez SW – 3 wnioski

5 Planowane nabory „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Ostatni kwartał 2010 roku. Aktualna kwota do dyspozycji – zł. „odnowa i rozwój wsi” ogłoszony nabór wniosków od 17 maja do 25 czerwca br; kwota do dyspozycji województwa: ;

6 Odnowa i rozwój wsi Kryterium regionalne
2 punkty regionalne otrzymuje operacja, której cały zakres rzeczowy wpisuje się w kategorie związane z: zachowaniem i kultywowaniem dziedzictwa kulturowego, lub podnoszeniem atrakcyjności turystycznej obszaru; 1 punkt regionalny otrzymuje operacja, której część zakresu rzeczowego wpisuje się w kategorie związane z: podnoszeniem atrakcyjności turystycznej obszaru.

7 Kryterium regionalne Kategorie wyłączone z punktacji:
Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury; Kształtowanie przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców; Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.

8 Odnowa i rozwój wsi zmiany w rozporządzeniu
Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” …. (dz.u.nr 65 poz. 417)

9 Odnowa i rozwój wsi zmiany w rozporządzeniu
brak ograniczenia liczby składanych wniosków przez wnioskodawcę i w ramach gminy; Wydłużenie do 4 miesięcy terminu na rozpatrzenie wniosku przez SW, Wzmocnienie „rangi” planu odnowy miejscowości (obligatoryjny obowiązek opisu obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców; doprecyzowanie trybu zmiany planu) Zniesienie obligatoryjnego obowiązku stosowania ustawy „prawo zamówień publicznych”, Ograniczenie możliwości realizacji operacji wykraczających poza zadania statutowe przez Instytucje kultury i organizacje pozarządowe,

10 Odnowa i rozwój wsi zmiany w rozporządzeniu
Zmiana dotycząca minimalnej wartości pomocy (ostra linia demarkacyjna z małymi projektami), Zmiana sposobu przyznawania punktów za kryterium regionalne (możliwość przyznania 1 punktu), Dopuszczenie zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego bez wezwania SW (na określonych warunkach), Możliwość przedłużenia terminu na wykonanie przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy.

11 Odnowa i rozwój wsi inne zmiany
Brak konieczności załączania dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację operacji, Dołączanie 3 ofert (przetarg cywilny?) – dot. wnioskodawców niepodlegających ustawie prawo zamówień publicznych, Wydzielona rachunkowość – obowiązek wyodrębnienia w księgach rachunkowych operacji związanych z projektem

12 Odnowa i rozwój wsi probemy lokalne
Kwestionowanie uchwał zatwierdzających plany odnowy miejscowości z powodu braku uzgodnienia w zakresie oddziaływania na środowisko – będzie interpretacja

13 Odnowa i rozwój wsi w ramach LEADERA zmiana rozporządzenia w sprawie wdrażania LSR
Poziom dofinansowania – 80% K.K. Brak konieczności załączania planu odnowy miejscowości. Dodatkowy limit 500 tys. zł. na miejscowość UWAGA!!!!! W ramach LEADERA LGD przewidziały na realizację odnowy wsi ponad 44 mln zł.

14 PROW 2007-2013 przygotowanie i realizacja operacji o czym należy pamiętać?
Cel operacji (będzie zapisany w umowie) Zakres rzeczowy i finansowy (nie można rozszerzyć zakresu i zwiększyć kwoty pomocy. Ewentualne błędy/niedoszacowanie są kosztem niekwalifikowalnym) Umowa o przyznanie pomocy – umowa kosztorysowa. Konieczność rozliczenia się z realizacji pozycji zestawienia rzeczowo finansowego. Kontrola na miejscu każdym projekcie. Związanie z celem – okres 7 lub 5 lat.

15 Wyodrębniona rachunkowość – obowiązek zapisany w umowie,
PROW przygotowanie i realizacja operacji o czym należy pamiętać? Oszczędności przetargowe nie mogą być zagospodarowywane na poszerzenie zakresu rzeczowego projektu (idą do puli wojewódzkiej i będą wykorzystane na kolejne konkursy); Kontrola zamówień publicznych – każdy projekt, zapisy w umowie, terminy na doręczenie dokumentów, Wyodrębniona rachunkowość – obowiązek zapisany w umowie, Podwójne finansowanie

16 PROW 2007-2013 przygotowanie i realizacja operacji ???????????????
Racjonalność wydatków Konkurencyjność operacji Wyodrębniona rachunkowość

17 Dziękuję za uwagę Mirosława Mochocka


Pobierz ppt "PROW 2007-2013 w 2010 roku Miroslawa.mochocka@sbrr.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google