Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań grona spożywczego na Podkarpaciu Charakterystyka potencjału województwa Zarys analizy materiału empirycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań grona spożywczego na Podkarpaciu Charakterystyka potencjału województwa Zarys analizy materiału empirycznego."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań grona spożywczego na Podkarpaciu Charakterystyka potencjału województwa Zarys analizy materiału empirycznego

2 Województwo podkarpackie to jeden z najczystszych ekologicznie regionów Polski

3 Warunki społeczno – ekonomiczne, zatrudnienie w rolnictwie Obszary wiejskie województwa podkarpackiego zamieszkuje około 60% ogólnej liczby mieszkańców, zaś udział ludności wiejskiej w kraju wynosi około 38%.

4 Warunki społeczno – ekonomiczne, zatrudnienie w rolnictwie W ogólnej liczbie ludności związanej z gospodarstwami rolnymi przeważają osoby w wieku produkcyjnym - 57,7% oraz przedprodukcyjnym - 26,1 % (w tym dzieci 0-14 lat stanowiły 20,7%).

5 Ponad połowa ludności (55,9%) powiązana jest z gospodarstwami rolnymi o powierzchni UR 1- 3 ha.

6

7 Trwałość obecnej struktury obszarowej wynika również z funkcji, jakie pełnią drobne gospodarstwa: produkcja na samo-zaopatrzenie rodziny, mającej także inne źródła dochodów pieniężnych, blisko 30% drobnych gospodarstw, a w przedziale 1 - 2 ha połowa, nie sprzedaje niczego, gospodarstwo zabezpiecza minimum żywnościowe na wypadek utraty pracy,

8 Branża rolno-spożywcza w województwie podkarpackim skoncentrowana jest głównie wokół produkcji: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.

9 Podstawowym wyznacznikiem rozwoju terenów wiejskich jest dodawanie do tradycyjnej działalności rolniczej innych sfer produkcyjnej wytwórczości pozarolniczej

10 między innymi: przetwarzanie produktów rolnictwa, rozwijanie usług, handel produktami żywnościowymi wytworzonymi na wsi, specjalistyczną produkcję rolniczą, agroturystykę, pielęgnację krajobrazu i ochronę dziedzictwa kulturowego.

11 Potrzeba przedsiębiorczości! Przedsiębiorczość na poziomie mikrostruktur zwłaszcza gospodarstwa domowego i małych społeczności decyduje o bogactwie całych regionów.

12 Słabość pojedynczych podmiotów gospodarczych powoduje, że istnieje potrzeba działań w oparciu o procesy kooperacyjne i tym samy przezwyciężenie słabości występujących na rynku

13 Stymulanty rozwoju przedsiębiorczości w przemyśle rolno-spożywczym tradycje rodzinne chęć podjęcia ryzyka działalności gospodarczej. rosnące niezaspokojone potrzeby i istniejący potencjał w sektorze.

14 Współpraca z instytucjami sfery badawczo rozwojowej, Badane przedsiębiorstwa praktycznie nie wykazywały lub wykazywały znikomą współpracę z instytucjami badawczo rozwojowymi takimi jak: Uczelnie Wyższe, instytuty naukowo badawcze itp.

15 Współpraca z instytucjami sfery badawczo rozwojowej, Współpraca skupiała się głównie wokół sporadycznych spotkań na konferencjach naukowych.

16 Zmiany w obszarze produktu i rynku, konkurencji oraz przedsiębiorczości i innowacyjności Badani przedsiębiorcy podkreślali również, że w ciągu ostatnich trzech lat część z nich wdrożyła nową technologię a przeważająca większość zmieniła istotnie strukturę organizacyjną swojej firmy i podejście do strategii marketingowej.

17 Zmiany w obszarze produktu i rynku, konkurencji oraz przedsiębiorczości i innowacyjności Niewystarczająca świadomość korzyści wynikających z zaistnienia w cyberprzestrzeni swojego przedsiębiorstwa,

18 Rynek zaopatrzenia Przedsiębiorcy w przeważającej większości deklarowali zakup materiałów i surowców w regionie również za granicą między innymi na Słowacji

19 Strategiczne położenie województwa podkarpackiego Możliwości rozwoju handlu (over-the-border cooperation) Zakupy surowców;

20 Zmiany w obszarze produktu zmiana w jakości produktu; wzbogacania oferty asortymentowej; promocja jako element informowania rynku

21 Czynniki decydujące o lokalizacji przedsiębiorstwa lokalizacja przedsiębiorstwa jest przede wszystkim uwarunkowana: pochodzeniem właściciela firmy, możliwością zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników na rynku lokalnym atrakcyjny rynek zbytu.

22 Kapitał ludzki oraz możliwości wynikające z specyficznych cech województwa podkarpackiego dają nadzieję na zaistnienie w nieodległej przyszłości form współpracy opartych na wspólnym działaniu wielu firm reprezentujących branżę przetwórstwa rolno-spożywczego.


Pobierz ppt "Wyniki badań grona spożywczego na Podkarpaciu Charakterystyka potencjału województwa Zarys analizy materiału empirycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google