Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech

2 Potencjalne możliwości wspierania działań rozwojowych przez GTP – okres programowania 2007 - 2013
Grupa TP beneficjent bezpośredni beneficjent ostateczny dostawca usług dla innych podmiotów Partner Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent centralny) Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny) Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Działanie 7.1 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności

3 Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej
Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Kluczowe obszary działania Programu Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Regionalne Sieci Szerokopasmowe …… …… …………….. PO Innowacyjna Gospodarka ……………… ……………….. Porozumienie z UKE …………………. Partnerstwo Publiczno-Prywatne Model dzierżawy (IRU i inne) działanie 8.3. wykluczenie cyfrowe działanie 8.4. ostatnia mila Realizacja obowiązków informacyjnych Strumienie Programu Lider CoLider* Obszary wsparcia Lider: z poziomu Centrali z poziomu Regionów GTP Inwestycje …………………….. …………………………….. Planowanie sieci i TOK …………………………….. Controlling/ finanse …………………………….. Regulacje i prawo …………………….. …………………………..… Fundusze UE …………………… Komunikacja ……………………… TP Teltech …………………..…

4 Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Struktura i zarządzanie Programem
Komitet Sterujący – ZARZĄD TP Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Roman Pawlina Rada Dyrektorów i Ekspertów Programu: Tomasz Kowal Rafał Taszycki PiotrJaworski Tomasz Białobłocki Jacek Kosuniak Agnieszka Obrok Maciej Rogalski Krzysztof Kaczmarczyk Jarosław Paszkiewicz Poziom centralny Koordynacja i Biuro (PMO) Programu Piotr Cebula Dyrektor Regionu Wschodniego GTP Sławomir Wilk Dyrektor Regionu Północnego GTP Krzysztof Czopek Dyrektor Regionu Południowego GTP Beata Głowacka Dyrektor Regionu Centralnego GTP Piotr Szarzyński Dyrektor Regionu Zachodniego GTP Mirosław Trajman Regionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący Regionalny Komitet Sterujący Regionalne Biuro Programu Poziom regionalny Kierownik Projekt wojewódzkiego Kierownik Projekt wojewódzkiego X n Zadania w każdym z Regionów realizowane są w pełnym zakresie działalności Programu Struktura analogiczna dla każdego Regionu

5 Podejście GTP do etapów realizacji projektu sieci szerokopasmowych
formułowanie finansowanie wdrożenie studium wykonalności scenariusze współpracy GTP-UM role i obowiązki stron zdefiniowanie niezbędnych zasobów określenie ryzyk i korzyści wybór docelowego scenariusza określenie struktury projektu i WBS rezerwacja środków wdrożenie zaplanowanej konstrukcji prawno-finansowej (m.in. stworzenie spółki PPP) przekazanie środków do realizacji zadań właściwemu podmiotowi realizacja kolejnych etapów prac bieżący monitoring postępów ocena weryfikacja wykonania poszczególnych etapów weryfikacja powdrożeniowa pod kątem zgodności rezultatów z oczekiwaniami poziomu osiągnięcia celów PPP - realizacja celów społecznych i założeń projektów wojewódzkich przy wymaganej przez partnera prywatnego opłacalności projektu i prawnie możliwym lecz jednocześnie kompromisowym modelu biznesowym Model finansowy i operacyjny są kluczowymi kwestiami do opracowania Modele inne np. IRU

6 Przesłanki / uwarunkowania PPP
UM ma określone środki do wykorzystania na rozbudowę infrastruktury i ustalone wskaźniki dostępności do osiągnięcia Opłacalność dla partnera prywatnego, poziom nakładów, ryzyk, dopłaty partnera publicznego, podział dochodów – konieczność budowy właściwego modelu biznesowego Czas realizacji inwestycji i postępowanie zgodnie z „ustawą o koncesjach” PPP – potencjalna poprawa jakości wdrażania i zarządzania projektami UM może potrzebować partnera z: Kapitałem, know-how technicznym, know-how prawno-finansowym Wkład ze strony partnera prywatnego może obejmować: Projekt, wykonawstwo, gotową infrastrukturę, wkład finansowy inne Możliwa spójność celów partnerów publicznych i prywatnych nie powielanie istniejącej infrastruktury, dostępność sieci szerokopasmowej, efektywność inwestycji

7 Współpraca i przepływ informacji miedzy TP a JST - stan proponowany
Zapytania samorządów z Porozumienia z UKE Przygotowanie danych do przekazanie Dane o infrastrukturze Dane konsolidowane w Biurach Dyrektorów Regionów GTP Dane o infrastrukturze Pion Technicznej Obsługi Klientów Pion Sieci i Platform Usługowych Dyrektor Regionu GTP UKE, Urząd Marszałkowski i Urzędy Gmin Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Analiza i weryfikacja potrzeb samorządu pod kątem możliwości wspólnych inwestycji (sieci regionalne itd.) Plany inwestycyjne Plany inwestycyjne Dane przygotowywane indywidualnie na wniosek marszałka w zakresie wniosku i planów TP w wojewód. Urząd Marszałkowski Strumień Inwestycyjny Porozumienia Odpowiedzi do samorządów Dane o infrastrukturze Plany inwestycyjne Program RSS Dyrektor Regionu GTP UKE, Urząd Marszałkowski i Urzędy Gmin Urząd Marszałkowski Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Analiza i weryfikacja potrzeb samorządu pod kątem możliwości wspólnych inwestycji (sieci regionalne, 8.3, 8.4 itd Współpraca z samorządami w ramach Programu Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Projekt Porozumienie Raport z realizacji zapisów Porozumienia

8 dziękuję 


Pobierz ppt "Wsparcie budowy sieci szerokopasmowych Roman Pawlina Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Prezes Zarządu TP Teltech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google