Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Komitet Koordynujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej 5.09.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Komitet Koordynujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej 5.09.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 X Komitet Koordynujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej 5.09.2012 r.

2 Stan realizacji projektu

3 Opracowanie programu Projekt dokumentu strategicznego Założenia programu XI. 2011 r. Warsztaty I-IX. 2012 r. Zrealizowano 27 (3) Zaplanowano 3 Ekspertyzy XII.2011 -IX.2012 r. Zrealizowano 14 (6) W trakcie realizacji 4 Zaplanowano 1 Konsultacje wojewódzkie 5-14.XI. 2012 r. 7 województw 8 spotkań

4 Harmonogram ogólny

5 Harmonogram szczegółowy 20.09.2012- odbiór ostatnich ekspertyz 09.2012- zakończenie budowy bazy danych Programu 09/10.2012- redakcja dokumentu: »Rdz. 4. Główne kierunki interwencji w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej »Rdz. 5. Działania i zadania inwestycyjne w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej »Literatura i źródła informacji, Słownik pojęć, Załączniki 10.2012- wybór zadań inwestycyjnych 3.10.2012- XI Komitet Koordynujący 10.2012- weryfikacja zapisów Programu 25.10.2012- projekt Programu (wersja robocza)

6 Ekspertyzy 13.09.2012 - Wskazanie możliwości zwiększenia rozstawu wałów 14.09.2012- Weryfikacja systemów melioracyjnych pod kątem znaczenia dla bezpieczeństwa powodziowego 20.09.2012- Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji 20.09.2012- Analiza wielokryterialna możliwości realizacji suchych zbiorników oraz polderów

7 Redakcja projektu dokumentu rozdział/miesiącIVVVIVIIVIIIIXXXI 1Wstęp 2 Ogólna charakterystyka obszaru dorzecza Wisły Środkowej 3 Diagnoza stanu w dorzeczu Wisły Środkowej 4 Główne kierunki interwencji w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej 5 Działania i zadania inwestycyjne w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej 6 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 7 Podstawowe założenia systemu realizacji Programu 8 Plan finansowy i źródła finansowania Programu 9Literatura i żródła informacji 11Załączniki

8 Dziękujemy za uwagę Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej wislasrodkowa@mazowieckie.pl www.mazowieckie.pl


Pobierz ppt "X Komitet Koordynujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej 5.09.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google