Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„StrategiA rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„StrategiA rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”"— Zapis prezentacji:

1 „StrategiA rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”
Mrągowo,

2 Plan działań Pierwsze spotkanie zespołu partycypacyjnego – Przedstawienie idei partycypacyjnego tworzenia strategii rozwoju sportu wstępna prezentacja diagnozy, wyników mapowania ustalenie obszarów tematycznych zawiązanie się zespołu partycypacyjnego deklaracje udziału w pracach nad tworzeniem dokumentu

3 Opracowanie przez poszczególnych członków zespołu partycypacyjnego szczegółowej diagnozy sportu w mieście;   1 ETAP DIAGNOZY: Przejrzenie istniejących dokumentów na temat strategii rozwoju sportu; przejrzenie odpowiednich zapisów w Strategii Rozwoju Mrągowa Przeprowadzenie diagnozy metodą CAL – mapa potrzeb i zasobów z udziałem członków całego zespołu partycypacyjnego, partnerów lokalnych, przedstawicieli klubów sportowych etc. Zostaną także przeprowadzone wywiady i ankiety z kluczowymi interesariuszami 2 ETAP DIAGNOZY: Mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ruchu przez młodzież, generowanie wniosków z tego mapowania wspólnie z młodzieżą.

4 Drugie spotkanie- 4 czerwca 2012
Przedstawienie wyników wszystkich etapów przeprowadzonej diagnozy, na jej podstawie ANALIZA SWOT – co jest zasobem, a co jest zagrożeniem w Mrągowie w dziedzinie sportu powszechnego? - wyznaczenie najważniejszych CELÓW STRATEGII SPORTOWEJ Podział zespołu na podzespoły tematyczne i praca nad poszczególnymi celami KONSULTACJA Z MIESZKANCAMI

5 Trzecie spotkanie- czerwiec
OSTATECZNE ZAAKCEPTOWANIE CELÓW PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK- PRZYKŁADÓW WYBÓR DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW– METODA OPEN SPACE KONSULTACJA Z MIESZKANCAMI

6 Przerwa wakacyjna Praca z młodzieżą nad wymyślaniem różnych sposobów budowania „przestrzeni przyjaznej dla ruchu” (np. warsztaty z architektami o tym, jak zrobić ściankę etc.) W tym czasie grupa robocza ostatecznie redaguje DOKUMENT STRATEGICZNY.

7 Czwarte spotkanie – wrzesień 2012
Przedstawienie ostatecznej wersji dokumentu, dyskusja, ewentualne poprawki, dołączenie pomysłów młodzieży. Opracowanie harmonogramu i budżetu

8 Piąte spotkanie –październik 2012
KONSULTACJE OTATECZNEGO DOKUMENTU Z MIESZKAŃCAMI – od września dokument zostaje zawieszony w Internecie, zgłaszane są uwagi, dokument jest także prezentowany w mediach lokalnych. W określonym dniu odbywają się warsztaty konsultacyjne, na których mieszkańcy mogą się wypowiedzieć. Ich uwagi są spisywane i następnie zespół partycypacyjny podejmuje decyzję, które uwagi włączyć do Dokumentu, a które nie (z argumentacją, dlaczego nie zostały włączone).

9 Głosowanie nad Dokumentem w Radzie Miejskiej- listopad 2012
W przypadku przegłosowania dokumentu przez Radę Burmistrz Miasta powoła zespół wdrożeniowy odpowiedzialny za wprowadzanie strategii poprzez koordynację opracowywania konkretnych projektów

10 Od listopada 2012 Przyjęta strategia powinna być monitorowana przez zespół wdrożeniowy, a proces jej wdrażania ewaluowany Aktualizacja strategii


Pobierz ppt "„StrategiA rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google