Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany przepisów prawa dotyczące dokumentów planistycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany przepisów prawa dotyczące dokumentów planistycznych."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany przepisów prawa dotyczące dokumentów planistycznych

2 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 145)

3 W terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast należy uwzględnić granice obszarów w nich wyznaczonych, wprowadzając zmiany do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

4 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 22 grudnia 2013 r. dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (wykonanej również przez Prezesa KZGW, dostępnej na stronie: http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-ryzyka- powodziowego.html ). Zmiany wprowadzone ustawą z dnia stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

5 2. Mapy zagrożenia powodziowego dla nich 1. Wstępna ocena ryzyka powodziowego wskazanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-ryzyka- powodziowego.html) (termin sporządzenia: do 22 grudnia 2013 r.) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

6 wskazanie: obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi jest niskie, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów narażonych na zalanie w przypadku przelania się wód przez wały, zniszczenia wałów lub budowli piętrzącej 3. Mapy ryzyka powodziowego dla nich 2. Mapy zagrożenia powodziowego (termin sporządzenia: do 22 grudnia 2013 r.) (termin sporządzenia: do 22 grudnia 2013 r.) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw


Pobierz ppt "Zmiany przepisów prawa dotyczące dokumentów planistycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google