Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruń, 22 czerwca 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruń, 22 czerwca 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Toruń, 22 czerwca 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Nazwa i nr poddziałania: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2010r. -31 grudnia 2011r. Wartość projektu: 1 446 012,67 zł Grupa docelowa: 638 pracowników/nic przedsiębiorstwa (w tym 46 kobiet oraz 592 mężczyzn) Charakter wsparcia: szkoleniowe (projekt zamknięty)

3 problem cel działanie rezultat Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Problem Analiza stanu faktycznego w oparciu o własne badanie ankietowe oraz rozmowy z kierownictwem przedsiębiorstwa Zdefiniowanie barier po stronie pracownic oraz pracowników przedsiębiorstwa Wskazanie potrzeb w podziale na płeć ankietowanych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Zdefiniowany cel w odpowiedzi na bariery zróżnicowane ze względu na płeć Cel Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Przewidziane szkolenia zmierzające do realizacji celu pogrupowano wg kryterium merytorycznego, na które rekrutacja zaplanowana została w oparciu o zdefiniowane na wstępnym etapie problemy, przewidziano także moduły równościowe Działanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Zaplanowane rezultaty miękkie oraz twarde projektu uwzględniają kryterium podziału w oparciu o płeć Rezultaty Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Respektowanie zasady równości na każdym etapie realizacji działań Efektywne wykorzystywanie zaplanowanych zasobów w celu pełnego poszanowania równości szans Ukierunkowana promocja oraz informacja Stały monitoring oraz ewaluacja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 Inga Katlewska Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz inga.katlewska@byd.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Toruń, 22 czerwca 2010r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google