Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady metodyki Prince 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady metodyki Prince 2"— Zapis prezentacji:

1 Zasady metodyki Prince 2
projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec  projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem; właściwe zaangażowanie zainteresowanych stron, wszyscy muszą mieć pełną jasność co do tego po co dany projekt jest realizowany, co zamierzamy osiągnąć, jak zamierzamy to osiągnąć w jakim stopniu strony ponoszą odpowiedzialność za powodzenie projektu

2 Podstawą PRINCE 2 jest osiem procesów
Przygotowanie założeń projektu Planowanie Konstruowanie projektu Strategiczne decyzje projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

3

4 Przygotowanie założeń projektu – PZP:
Określenie zespołu zarządzania projektem i jego funkcji Dokument Podstawowe założenia projektu Określenie formuły organizacyjnej projektu Rejestr ryzyka Wstępny plan konstruowania projektu.

5 Dokument Podstawowe założenia projektu
Cel dokumentu Przesłanki projektu Cele projektu Zakres projektu i jego styk z innymi podmiotami Najważniejsze produkty projektu Ograniczenia Założenia, przy jakich projekt ma być realizowany Ogólne korzyści biznesowe i ich uzasadnienie Wstępna ocenę ryzyka Oczekiwania klienta co do jakości Kryteria akceptacji Ogólny plan projektu Ocenianie stanu realizacji i składanie sprawozdań Wymagania finansowe i budżetowe Czas realizacji Wszystkie inne informacje dodatkowe istotne dla powodzenia projektu

6

7 Proces “Strategiczne decyzje projektu”, w którym wyróżniono następujące podprocesy
SDP-1 Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu SDP-2 Decyzja o realizacji projektu SDP-3 Decyzja o wprowadzeniu w życie planu kolejnego etapu lub planu awaryjnego SDP-4 Doraźne decyzje strategiczne SDP-5 Zatwierdzenie zamknięcia projektu

8 Metodyka PRINCE 2 wprowadza jednolity system dokumentacji projektów
Teczka projektu Teczka etapu (teczki etapów) Teczka jakości Teczka merytoryczna

9 Teczka projektu: Organizacja projektu Plany Uzasadnienie biznesowe
Rejestr ryzyka Dokumenty dotyczące sterowania Lista produktów Sprawozdanie z nabytych doświadczeń

10 Teczka etapu: Organizacja Plany Dziennik etapu Korespondencja
Lista produktów

11 Teczka jakości: Charakterystyka produktów Oceny jakości
Zagadnienia realizacyjne (problemy) Rejestr problemów realizacyjnych Rejestr jakości

12 Teczka merytoryczna: Elementy konfiguracji Rejestr konfiguracji
Lokalizacja elementów Poprawki specyfikacji


Pobierz ppt "Zasady metodyki Prince 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google