Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io Inżynieria oprogramowania II Wykład 10 PRINCE2 i TSP Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io Inżynieria oprogramowania II Wykład 10 PRINCE2 i TSP Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Inżynieria oprogramowania II Wykład 10 PRINCE2 i TSP

2 Strategiczne zarządzanie projektem DP
Procesy PRINCE 2 Strategiczne zarządzanie projektem DP Przyg. założeń projektu SU Inicjowanie projektu IP Zarządzanie zakresem etapu SB Zamknięcie projektu CP Planowanie PL Sterowanie etapem CS Zarządzanie wytwarzaniem produktów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

3 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Strategiczne zarządzanie projektem DP Przyg. zał. projektu SU Inicjowanie projektu IP Zarządzanie zakresem etapu SB Zamknięcie projektu CP Planowanie PL Sterowanie etapem CS Zarządzanie wytwarzaniem produktów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

4 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 Propozyc-ja proj. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

5 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika Projekt Zespołu Zarządzania SU1 SU2 Propozyc-ja proj. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

6 Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod. Reprezentant dostawcy Nadzór Przedsięwzięcia Kierownik Przedsięwzięcia Wsparcie Przedsięwz. Kierownik Zespołu Kierownik Zespołu Kierownik Zespołu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

7 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika Projekt Zespołu Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU1 SU2 SU3 Propozyc-ja proj. Zespół Zarządzania J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

8 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika Projekt Zespołu Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU1 SU2 SU3 Propozyc-ja proj. Przygotowanie opisu projektu SU4 Zespół Zarządzania Opis projektu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

9 Jakie są jego implikacje Koncepcja rozwiązania
Opis projektu Opis klienta Opis problemu Kogo problem dotyczy Jakie są jego implikacje Koncepcja rozwiązania Lista głównych produktów Ograniczenia Główne czynniki ryzyka J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

10 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika Projekt Zespołu Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU1 SU2 SU3 Propozyc-ja proj. Przygotowanie opisu projektu Zdefiniowanie podejścia do projektu SU4 SU5 Zespół Zarządzania Opis projektu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

11 Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika Projekt Zespołu Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU1 SU2 SU3 Propozyc-ja proj. Przygotowanie opisu projektu Zdefiniowanie podejścia do projektu Planowanie etapu rozpo-częcia SU4 SU5 SU6 Zespół Zarządzania Opis projektu Plan etapu rozpoczęcia J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

12 Strategiczne zarządzanie projektem DP
Inicjowanie projektu Strategiczne zarządzanie projektem DP Przyg. zał. projektu SU Inicjowanie projektu IP Zarządzanie zakresem etapu SB Zamknięcie projektu CP Planowanie PL Sterowanie etapem CS Zarządzanie wytwarzaniem produktów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

13 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie projektu IP2 Plan projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP3 Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości IP1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

14 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli IP4 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

15 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu IP4 IP5 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

16 Dokument rozpoczęcia projektu
Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Raport doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

17 Dokument rozpoczęcia projektu
I. Wizja przedsięwzięcia II. Plan jakości III. Plan przedsięwzięcia IV. Pozostałe aspekty przedsięwzięcia J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

18 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

19 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

20 Strategiczne zarządzanie projektem DP
Planowanie Strategiczne zarządzanie projektem DP Przyg. zał. projektu SU Inicjowanie projektu IP Zarządzanie zakresem etapu SB Zamknięcie projektu CP Planowanie PL Sterowanie etapem CS Zarządzanie wytwarzaniem produktów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

21 Projektowanie planu PL1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

22 Prezentacja i format planu Spis treści, diagramy, ..
Projektowanie planu Prezentacja i format planu Spis treści, diagramy, .. Narzędzia planowania MS Project, UC Workbench, .. Metoda szacowania Automatyczna, delficka, PROBE, .. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

23 Cykl życia wg PRINCE 2 16.10 27.11 23.01 8.04 27.05 17.06 1.07 Przyg. zał. proj Inicj. projektu Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Zamknięcie J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

24 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów
Diagram przepływu produktów Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów PL1 PL2 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

25 Hierarchiczna struktura produktów
Product Breakdown Structure Budowany system Kod Moduł finansowo-księgowy Moduł magazynowy Dokumentacja techniczna Specyfikacja wymagań Scenariusze i skrypty testowe Dokumentacja użytkownika J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

26 Diagram przepływu produktów
Specyfikacja wymagań Dokumentacja użytkownika Scenariusze i skrypty testowe Kod J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

27 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów
Diagram przepływu produktów Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów PL1 PL2 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

28 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów
Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1 PL2 PL3 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

29 Oszacowanie czynności
Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1 PL2 PL3 Szacowanie PL4 Oszacowanie czynności J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

30 Oszacowanie czynności
Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1 PL2 PL3 Szacowanie Szeregowanie PL4 PL5 Oszacowanie czynności Harmonogram J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

31 Oszacowanie czynności
Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1 PL2 PL3 Szacowanie Szeregowanie Analizowanie ryzyka PL4 PL5 PL6 Oszacowanie czynności Harmonogram Rejestr ryzyka J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

32 Oszacowanie czynności
Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1 PL2 PL3 Szacowanie Szeregowanie Analizowanie ryzyka PL4 PL5 PL6 Scalanie planu PL7 Oszacowanie czynności Harmonogram Rejestr ryzyka J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

33 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

34 Strategiczne zarządzanie projektem DP
Sterowanie projektem Strategiczne zarządzanie projektem DP Przyg. zał. projektu SU Inicjowanie projektu IP Zarządzanie zakresem etapu SB Zamknięcie projektu CP Planowanie PL Sterowanie etapem CS Zarządzanie wytw. produktów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

35 Sterowanie etapem Autoryzacja Odbiór skończ. prac Ocena pakietu
postępów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

36 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Odbiór skończ. prac Ocena
postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Podejmow. działań naprawczych J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

37 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Odbiór skończ. prac Ocena
postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Podejmow. działań naprawczych Przegląd Statusu etapu Raporty dla Komitetu Sterującego J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

38 Raport dla Komitetu Sterującego
Data Okres, którego raport dotyczy Stan budżetu Stan harmonogramu Produkty zakończone w danym okresie Faktyczne i potencjalne problemy Produkty do skończenia w następnym okresie Stan spraw projektu Wpływ zmian na budżet i harmonogram J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

39 Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Odbiór skończ. prac Ocena
postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Podejmow. działań naprawczych Przegląd Statusu etapu Raporty dla Komitetu Sterującego Eskalowanie spraw projektu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

40 Przyczyna odchylenia od planu etapu Konsekwencje odchylenia
Raport o zagrożeniu Przyczyna odchylenia od planu etapu Konsekwencje odchylenia Dostępne opcje Wpływ każdej opcji na przypadek biznesowy, czynniki ryzyka i granice tolerancji Zalecenia kierownika projektu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

41 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

42 Zarządzanie zakresem etapu
Strategiczne zarządzanie projektem DP Przyg. zał. projektu SU Inicjowanie projektu IP Zarządzanie zakresem etapu SB Zamknięcie projektu CP Planowanie PL Sterowanie etapem CS Zarządzanie wytw. produktów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

43 Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie etapu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

44 Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

45 Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka Meldowanie o zakończe- niu etapu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

46 Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka Meldowanie o zakończe- niu etapu Opracowanie planu awaryjnego J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

47 PRINCE2 w formie przypadku użycia
Realizacja projektu wg PRINCE2 1. Zespół przygotowuje założenia projektu 2. Zespół inicjuje projekt 3. Zespół realizuje etap projektu 4. Zespół zamyka projekt Rozszerzenia 3a. Potrzebny jeszcze jeden etap 3a1. Powtórzenie kroku 3. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

48 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

49 Introduction to the Team Software Process, Addison Wesley, 2000
Wprowadzenie Watts Humphrey Fellow of the Software Engineering Insititue (SEI) at Carnegie Mellon University Introduction to the Team Software Process, Addison Wesley, 2000 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

50 TSP = Team Software Process TSPi: 4-6 osób; TSP: do 20 osób
Wprowadzenie TSP = Team Software Process TSPi: 4-6 osób; TSP: do 20 osób Bazuje na PSP: Organizacja pracy własnej Formularz rejestracji błędów Formularz rejestracji czasu Szablon harmonogramu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

51 PSP Wprowadzenie Poziomy: 3.Cykliczny Rozwój cykliczny
Przeglądy kodu i proj. Wzorce projektowe 2.Jakości Szacowanie rozmiaru + raport tst Planowanie zadań i harmon. 1.Planowania Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO 0.Bazowy Rejestry czasu i defektów J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

52 Specyficzne role (funkcje) Zależność między członkami grupy
Czym jest zespół? 2 osoby Wspólny cel Specyficzne role (funkcje) Zależność między członkami grupy J.Dyer, Team Research and Team Training: A State-of-the-Art Review, Human Factors Review, The Human Factors Society, 1984, p. 286. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

53 Procesy TSP Rozpoczęcie 3 Plan 3 Wymagania 3 Projekt 3 Implement. 3
Propozycja projektu Rozpoczęcie 3 Plan 3 Wymagania 3 Projekt 3 Implement. 3 Testy sys. 3 Postmortem 3 Strategia 3 Gotowy produkt Rozpoczęcie 1 Rozpoczęcie 2 Plan 2 Wymagania 2 Projekt 2 Implement. 2 Testy sys. 2 Postmortem 2 Strategia 2 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

54 Procesy TSP Rozpoczęcie 1 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1
Propozycja projektu Rozpoczęcie 1 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

55 Cele i właściwości produktu Krytyczne i opcjonalne Kryteria oceny
Procesy TSP Propozycja projektu Rozpoczęcie Cele i właściwości produktu Krytyczne i opcjonalne Kryteria oceny Przypisanie ról członkom zespołu Plan spotkań i raportowania Cele iteracji 1. Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

56 Jakie funkcje mają one oferować? Podział funkcjonalności na iteracje
Procesy TSP Propozycja projektu Projekt koncepcyjny Jakie komponenty? Jakie funkcje mają one oferować? Podział funkcjonalności na iteracje Oszacowanie rozmiaru i czasu Identyfikacja czynników ryzyka Configuration Control Board i procedury Narzędzia zarządzania konfiguracją. Rozpoczęcie 1 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

57 3 Oszacowanie rozmiaru artefaktów
Procesy TSP Propozycja projektu 1 Projekt koncepcyjny 2 Strategia realizacji 3 Oszacowanie rozmiaru artefaktów 4 Identyfikacja zadań, szacowanie nakładu pracy i dostępnych zasobów (czasu) 5 Plan jakości 6 Indywidualne listy zadań i harmonogramy 7 Równoważenie obciążenia. Rozpoczęcie 1 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

58 Opracowanie dokumentu SRS Plan testów systemowych
Procesy TSP Propozycja projektu Rozpoczęcie 1 Opracowanie dokumentu SRS Plan testów systemowych Inspekcja dokumentu SRS Akceptacja SRS przez użytkowników. Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

59 Projekt wysokiego poziomu Komponenty i powiązania między nimi
Procesy TSP Propozycja projektu Rozpoczęcie 1 Projekt wysokiego poziomu Komponenty i powiązania między nimi Przypisanie komponentom przypadków użycia Napisanie Specyfikacji projektu Plan testów integracyjnych Inspekcja Specyfikacji projektu i planu testów. Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

60 Plan testów jednostkowych Opracowanie przypadków testowych
Procesy TSP Propozycja projektu Projekt szczegółowy Plan testów jednostkowych Opracowanie przypadków testowych Inspekcja projektu szczegółowego Kodowanie Inspekcja kodu Testowanie jednostkowe Przegląd jakości komponentów i ich zatw. Rozpoczęcie 1 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

61 Opracowanie testów integracyjnych i środowiska do testowania
Procesy TSP Propozycja projektu Rozpoczęcie 1 Opracowanie testów integracyjnych i środowiska do testowania Opracowanie testów systemowych (np. obciążeniowych) i środowiska do testowania Przeprowadzenie testów integracyjnych i systemowych. Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

62 Analiza problemów i możliwości poprawy Ocena poszczególnych ról (1-5)
Procesy TSP Propozycja projektu Rozpoczęcie 1 Analiza problemów i możliwości poprawy Ocena poszczególnych ról (1-5) Opracowanie raportu iteracji. Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

63 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

64 PSP TSP a PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1
Propozycja projektu Wymagania Planowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Produkt końcowy PSP Rozpoczęcie 1 Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

65 PSP TSP a PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1
Propozycja projektu PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Planowanie Wymagania 1 Projekt Projekt 1 Kodowanie Kompilacja Implement. 1 Testowanie Testy sys. 1 Postmortem Postmortem 1 Produkt końcowy J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

66 PSP TSP a PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1
Propozycja projektu PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Planowanie Wymagania 1 Projekt Projekt 1 Kodowanie Kompilacja Implement. 1 Testowanie Testy sys. 1 Postmortem Postmortem 1 Produkt końcowy J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

67 PSP TSP a PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1
Propozycja projektu PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Planowanie Wymagania 1 Projekt Projekt 1 Kodowanie Kompilacja Implement. 1 Testowanie Testy sys. 1 Postmortem Postmortem 1 Produkt końcowy J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

68 PSP TSP a PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Wymagania 1
Propozycja projektu PSP Rozpoczęcie 1 Wymagania Strategia 1 Plan 1 Planowanie Wymagania 1 Projekt Projekt 1 Kodowanie Kompilacja Implement. 1 Testowanie Testy sys. 1 Postmortem Postmortem 1 Produkt końcowy J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

69 Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

70 Kierownik wspomagania.
Role w TSP Lider zespołu Kierownik rozwoju Kierownik planowania Kierownik jakości Kierownik wspomagania. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

71 Rozwiązywanie problemów w zespole
Lider zespołu Budowanie zespołu Rozwiązywanie problemów w zespole Śledzenie i raportowanie postępów Prowadzenie spotkań Pomoc w przydziale zadań. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

72 Kierowanie pracami rozwojowymi.
Kierownik rozwoju Kierowanie pracami rozwojowymi. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

73 Kierowanie planowaniem i śledzeniem postępów.
Kierownik planowania Kierowanie planowaniem i śledzeniem postępów. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

74 Prowadzenie inspekcji Dbanie o standardy jakości.
Kierownik jakości Planowanie jakości Prowadzenie inspekcji Dbanie o standardy jakości. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

75 Kierownik wspomagania
Zadbanie o potrzebne narzędzia Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie ryzykiem Pielęgnacja słownika systemu. J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

76 Wreszcie! Podsumowanie Najważniejsze procesy PRINCE 2
Przygotowanie założeń Inicjowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem Zamknięcie projektu TSP bazuje na PSP TSP: podejście przyrostowe 5 podstawowych ról: Kierownik ... Wreszcie! J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

77 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić?
Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić? J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP

78 Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie
Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP


Pobierz ppt "Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io Inżynieria oprogramowania II Wykład 10 PRINCE2 i TSP Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io."

Podobne prezentacje


Reklamy Google