Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kamil Markuszewski Mateusz Mikłuszka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kamil Markuszewski Mateusz Mikłuszka"— Zapis prezentacji:

1 Kamil Markuszewski 171016 Mateusz Mikłuszka 171001
Metodyka PRINCE II Kamil Markuszewski Mateusz Mikłuszka

2 Wstęp PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami
Powstała w Wielkiej Brytanii Bazuje na metodyce PROMPT z 1975 W 1989 powstaje PRINCE W 1996 powstaje PRINCE2 Jest to metodyka uniwersalna, nie tylko do projektów informatycznych

3 Wstęp Projects In a Controlled Environment
Projekty w sterowanym środowisku

4 Właściwości projektu według PRINCE2
Określony i skończony czas trwania Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe (wyniki projektu) System działań niezbędnych do budowy produktów biznesowych Określona pula zasobów Struktura organizacyjna z zakresem obowiązków każdej z ról niezbędnej do zarządzania projektem

5 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

6 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

7 Przygotowanie założeń projektu
Jest to proces poprzedzający projekt Utworzenie zespołu zarządzania projektami Mianowanie przewodniczącego komitetu sterującego i kierownika projektu Określenie celów projektu, sposobu dostarczania rozwiązania Minimalizacja ryzyka Planowanie prac potrzebnych do przygotowania planu projektu i elementów sterowania

8 Dokument Podstawowe założenia projektu
Cel dokumentu Przesłanki projektu Cele projektu Zakres projektu i jego styk z innymi podmiotami Najważniejsze produkty projektu Ograniczenia Założenia, przy jakich projekt ma być realizowany Ogólne korzyści biznesowe i ich uzasadnienie Wstępna ocenę ryzyka Oczekiwania klienta co do jakości Kryteria akceptacji Ogólny plan projektu Ocenianie stanu realizacji i składanie sprawozdań Wymagania finansowe i budżetowe Czas realizacji Wszystkie inne informacje dodatkowe istotne dla powodzenia projektu

9 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

10 Strategiczne zarządzanie projektem
Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu Rola inwestora powinna wyznaczyć swojego przedstawiciela w komitecie sterującym Przedstawiciel inwestora podejmuje kluczowe decyzje Przedstawiciel inwestora decyduje czy przechodzić do kolejnej fazy

11 Strategiczne zarządzanie projektem

12 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

13 Planowanie Projektowanie planu Określenie i analizowanie produktów
Określenie działań i zależności pomiędzy nimi Szacowanie Harmonogramowanie Analizowanie ryzyk Kompletowanie planu

14 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

15 Inicjowanie projektu Planowanie projektu Planowanie jakości
Ustanowienie elementów sterowania Ustanowienie dokumentacji projektowej Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego i Ryzyka Wynikiem jest jest "dokument inicjujący" projekt

16 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

17 Sterowanie etapem Dokładna ilość etapów nie jest określona
Ilość etapów zależy ona od wielkości projektów, poziomu ryzyka i ilości planowanych punktów decyzyjnych Zgoda na wykonanie grupy zadań Ocena postępów Podejmowanie działań korekcyjnych Odbieranie wykonanej grupy zadań

18 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

19 Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Wszystko, co zostało wytworzone przez projekt zgodny z PRINCE2, włączając w to dokumenty jest produktem Przyjęcie grupy zadań do realizacji Wytwarzanie grupy zadań Dostarczanie grupy zadań

20 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

21 Zarządzanie zakresem etapu
Etap musi być ukończony i zaakceptowany zanim Komitet Sterujący autoryzuje przejście do następnego etapu Planowanie etapu Uaktualnienia planu projektu Uaktualnienie uzasadnienia biznesowego projektu Uaktualnienie rejestru ryzyka Raportowanie końca etapu Opracowanie planu naprawczego

22 Główne procesy w projekcie
Przygotowanie założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem Planowanie Inicjowanie projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

23 Zamykanie projektu Według metodyki PRINCE2 projekty muszą być zamykane w sposób uporządkowany i kontrolowany Przygotowanie projektu do zamknięcia Określanie działań następczych Przegląd oceniający projekt

24 Korzyści Powtarzalność Metoda oparta na doświadczeniu
Metoda skupiająca się na produktach Definiująca role i odpowiedzialność Ostrzegająca o możliwych zagrożeniach

25


Pobierz ppt "Kamil Markuszewski Mateusz Mikłuszka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google