Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białe plamy na mapie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego Na podstawie Mapy środków na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białe plamy na mapie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego Na podstawie Mapy środków na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego."— Zapis prezentacji:

1 Białe plamy na mapie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego Na podstawie Mapy środków na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

2 Aktywni, świadomi obywatele Obszary określone w Wizji… –Edukacja obywatelska dla tolerancji –Edukacja dorosłych –Odpowiedzialność za siebie i innych –Aktywność w sprawach publicznych –Nowatorskie metody aktywizowania społeczności lokalnych Współpraca międzynarodowa a wsparcie na poziomie lokalnym

3 Aktywne wspólnoty lokalne Liczba programów i zw. z tym liczba grantodawców i operatorów (wkład z różnych źródeł) Sprofilowanie wsparcia: –wąski zakres obszarów i działań –ograniczony rodzaj podmiotów –środowiska odbiorców wsparcia Koncentracja wsparcia na: - przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - zrównoważonym rozwoju Ograniczenie wsparcia aktywizacji samej społeczności Brak wsparcia pozaoperacyjnego Niedostatek wsparcia średniego (do 100 tys. zł na 2-3 letnie projekty)

4 Silne organizacje pozarządowe Programy funkcjonujące: Działania promocyjne Stabilność finansowa organizacji Kwalifikowalność kosztów administracyjnych Wysokość wkładu własnego Generalia: Polityka sponsora Dostęp do informacji Preferowanie organizacji doświadczonych Finansowy wkład własny Wsparcie instytucjonalne

5 Państwo partnerskie Kwestia integracji polityki działań sponsorów (prywatnych i publicznych) Organizacje jako dostarczyciele usług/realizatorzy zadań Pozycja administracji publicznej

6 Ekonomia społeczna Ograniczenia rodzajów podmiotów Definicja przedsiębiorstwa Podział środków między różne priorytety PO KL Definiowanie podmiotów przez IP (regiony), m.in. brak mechanizmu standaryzacji działań w regionach Plany działań i projekty konkursowe Proporcje między wsparciem a potrzebami Obieg informacji Wsparcie dla osób fizycznych wchodzących na rynek pracy Odpowiedzialny i etyczny biznes

7 Podsumowanie Potrzeba: uzupełniania się wsparcia alternatywy stabilizacji

8 Kontakt Dziękuję za uwagę ofop@ofop.engo.plofop@ofop.engo.pl, www.ofop.engo.plwww.ofop.engo.pl tel. 0-22 828 91 28, wew. 135, 154 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa


Pobierz ppt "Białe plamy na mapie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego Na podstawie Mapy środków na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google