Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO l istopad 2010 rok Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO l istopad 2010 rok Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO l istopad 2010 rok Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO Etap przygotowania Etap wdrożenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt innowacyjny Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informacyjnych I. Etap przygotowania - diagnoza i analiza problemu, na jaki odpowiada projekt - opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego I.Uzasadnienie opis problemów grupy osób, która dotychczas nie otrzymała wsparcia, wskazanie niedoskonałości stosowanych dotychczas instrumentów przyczyny występowania opisanych problemów, skala występowania opisanych problemów, konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego II. Cel wprowadzenia innowacji – tożsamy z celem projektu, ale uzupełniony dodatkowymi informacjami na temat: pożądanego stanu docelowego po wprowadzeniu innowacji, sposobów zweryfikowania osiągnięcia celu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego III. Opis innowacji, w tym produktu finalnego na czym polega innowacja, komu służy, kto będzie mógł ją wykorzystać w przyszłości, jakie warunki muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie jakie efekty może przynieść jej zastosowanie jakie elementy obejmować będzie innowacja ( co będzie się na nią składać). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Model pracy pozalekcyjnej koncepcja wspierania uzdolnień, rozwijania zainteresowań narzędzia do diagnozy zainteresowań uczniów programy zajęć pozalekcyjnych opartych na metodzie projektu scenariusze prowadzonych zajęć pozalekcyjnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego wskazanie doboru grup użytkowników i odbiorców, którzy wezmą udział w testowaniu, określenie kolejnych kroków testowania, charakterystyka materiałów, jakie otrzymają uczestnicy, informacje o sposobie monitorowania przebiegu testowania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa w jaki sposób dokonana zostanie ocena wyników testowania, jak zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja produktu finalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego VI. Strategia upowszechniania cel działań upowszechniających, analiza grup interesariuszy, do których skierowane będą działania upowszechniające, plan działań upowszechniających. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki mainstreaming horyzontalny mainstreaming wertykalny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wstępna wersja produktu oraz strategia wdrażania projektu innowacyjnego VIII. Analiza ryzyka zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, oszacowanie wpływu ryzyka na realizację projektu, zidentyfikowanie najważniejszych zagrożeń oraz określenie sposobu ich ograniczenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO l istopad 2010 rok Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google