Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr Stronkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr Stronkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr Stronkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 marzec 2007 r.

2 Cel PIW EQUAL Cel EQUAL Generowanie nowatorskich metod i instrumentów działań na rzecz grup dyskryminowanych i doświadczających nierówności na rynku pracy. Cel mainstreamingu Celem działań mainstreamingowych jest przekształcanie nowatorskich metod wypracowanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w instrumenty i standardy polityki rynku pracy i integracji społecznej.

3 Etapy mainstreamingu Analiza wyników i doświadczeń Walidacja innowacyjnych rozwiązań Upowszechnianie na zewnątrz Propagowanie rezultatów Wywieranie wpływu na proces tworzenia polityki Włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki Rozwój innowacyjnych rozwiązań w ramach Partnerstw na rzecz Rozwoju UPOWSZECHNIENIE TRANSFER

4 Rodzaje mainstreamingu mainstreaming horyzontalny – transfer informacji na temat dobrych praktyk do zewnętrznych aktorów EQUAL, którzy zajmują się podobnymi obszarami problemowymi. Większość proponowanych rozwiązań ma charakter horyzontalny. mainstreaming horyzontalny – transfer informacji na temat dobrych praktyk do zewnętrznych aktorów EQUAL, którzy zajmują się podobnymi obszarami problemowymi. Większość proponowanych rozwiązań ma charakter horyzontalny. mainstreaming wertykalny – powiadamianie o innowacyjnych praktykach decydentów i wywieranie wpływu na kreowanie polityk krajowych. mainstreaming wertykalny – powiadamianie o innowacyjnych praktykach decydentów i wywieranie wpływu na kreowanie polityk krajowych.

5 Rezultaty horyzontalne Przykłady rezultatów horyzontalnych: Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej kobiet doświadczających przemocy Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej kobiet doświadczających przemocy Model wspierania elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość dla osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi Model wspierania elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość dla osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi

6 Rezultaty wertykalne Przykłady rezultatów wertykalnych: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Propozycja rozwiązań systemu wsparcia Propozycja rozwiązań systemu wsparcia dla podmiotów gospodarki społecznej: Fundusz poręczeniowy, Fundusz poręczeniowy, Fundusz pożyczkowy, Fundusz pożyczkowy, System usług (doradztwo, szkolenia, inkubatory). System usług (doradztwo, szkolenia, inkubatory).

7 Rola PRR w mainstreamingu identyfikacja najlepszych rezultatów testowanych identyfikacja najlepszych rezultatów testowanych i wypracowanych przez PRR w Działaniu 2 i przedstawienie ich do walidacji Krajowych Sieci Tematycznych (KST) wdrażanie Działania 3 - przekazywanie, we współpracy wdrażanie Działania 3 - przekazywanie, we współpracy z KST, doświadczeń EQUAL: innym instytucjom działającym w tej samej lub podobnej dziedzinie, innym instytucjom działającym w tej samej lub podobnej dziedzinie, decydentom politycznym oraz organom administracyjnym. decydentom politycznym oraz organom administracyjnym.

8 Rola KST w mainstreamingu Zadania Krajowych Sieci Tematycznych: analiza projektów w celu identyfikacji obszarów priorytetowych i zakresu Działania 3, analiza projektów w celu identyfikacji obszarów priorytetowych i zakresu Działania 3, analiza testowanych rozwiązań i osiągniętych rezultatów oraz walidacja rezultatów, analiza testowanych rozwiązań i osiągniętych rezultatów oraz walidacja rezultatów, wypracowanie skutecznego sposobu komunikowania się z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki wypracowanie skutecznego sposobu komunikowania się z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki i nawiązanie dialogu w obszarze włączania rezultatów do głównego nurtu polityki.

9 Rola KST w mainstreamingu Krajowe Sieci Tematyczne pracują w ramach obszarów problemowych z uwzględnieniem gender mainstreaming: 1.Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych; 2.Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich; 3.Ekonomia społeczna – tworzenie warunków prawnych, społecznych i ekonomicznych; 4.Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup dyskryminowanych; 5.Adaptacja pracodawców i pracowników do zmian strukturalnych poprzez wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz technologii ICT; 6.Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw; 7.Aktywizacja zawodowa więźniów i byłych więźniów; 8.Godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

10 Rola IZ EQUAL prezentacja rezultatów wypracowanych w ramach PIW EQUAL tzw. dobrych praktyk, które mogą być propozycjami rozwiązań zgodnymi z priorytetowymi prezentacja rezultatów wypracowanych w ramach PIW EQUAL tzw. dobrych praktyk, które mogą być propozycjami rozwiązań zgodnymi z priorytetowymi dziedzinami prowadzonych polityk krajowych dziedzinami prowadzonych polityk krajowych rekomendacja najlepszych rozwiązań, które mogą być przełożone na poziom ogólny i na konkretne zmiany rekomendacja najlepszych rozwiązań, które mogą być przełożone na poziom ogólny i na konkretne zmiany wypracowanie wspólnej płaszczyzny efektywnego dialogu pomiędzy Grupą Strategiczną a Krajowymi Sieciami Tematycznymi w obszarze implementacji najlepszych rezultatów wypracowanie wspólnej płaszczyzny efektywnego dialogu pomiędzy Grupą Strategiczną a Krajowymi Sieciami Tematycznymi w obszarze implementacji najlepszych rezultatów

11 Rola Grupy Strategicznej rozpoznanie potrzeb innowacyjnych rozwiązań rozpoznanie potrzeb innowacyjnych rozwiązań w określaniu kierunków i wdrażaniu polityk krajowych zapewnienie powiązań między rezultatami a procesem programowania i wdrażania polityk krajowych zapewnienie powiązań między rezultatami a procesem programowania i wdrażania polityk krajowych rekomendowanie zmian w strategii i kierunków prac nad rezultatami w poszczególnych sieciach tematycznych rekomendowanie zmian w strategii i kierunków prac nad rezultatami w poszczególnych sieciach tematycznych

12 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.equal.org.pl


Pobierz ppt "Pierwsze posiedzenie Grupy Strategicznej Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr Stronkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google