Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rola i zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Ewa Sprawka ŁCDNiKP Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji zewnętrzny konsultant, który wspiera dyrektora i nauczycieli, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach doskonalenia i wdrażania ukształtowanych umiejętności.

4 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny organizator rozwoju Jest: inicjatorem; koordynatorem; moderatorem; pomocnikiem; Odpowiada za: proces, procedurę wsparcia;

5 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny organizator rozwoju Jest: inicjatorem; koordynatorem; moderatorem; pomocnikiem; Odpowiada za: proces, procedurę wsparcia; Nie jest: ekspertem merytorycznym; Nie odpowiada za: poziom ukształtowanych umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce szkolnej;

6 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy realizacji procesu wsparcia I.Diagnoza II. Doskonalenie pracy nauczycieli III. Wdrożenie nowych umiejętności do praktyki szkolnej IV. Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania

7 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy realizacji procesu wsparcia I.Diagnoza: wywiad z dyrektorem – 2 godz. wywiad z nauczycielami – 2 godz. warsztat diagnostyczno-rozwojowego dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej – 4 godz.

8 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy realizacji procesu wsparcia II.Doskonalenie pracy nauczycieli: warsztaty dla nauczycieli – 15 godz. inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe) – 12 godz.

9 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy realizacji procesu wsparcia III. Wdrożenie nowych umiejętności nauczycieli do praktyki szkolnej: konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli) – 10 godz. wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania (konsultacje grupowe) – 5 godz.

10 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy realizacji procesu wsparcia IV.Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania: przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania – 2 godz. opracowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania, a następnie przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i nauczycielom – 4 godz. przygotowanie (wspólnie z dyrektorem i nauczycielami) rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym – 3 godz.

11 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pomoc dyrektorowi w: diagnozowaniu potrzeb szkoły; formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb; interpretowaniu danych o sytuacji w szkole;

12 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pomoc dyrektorowi w: diagnozowaniu potrzeb szkoły; formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb; interpretowaniu danych o sytuacji w szkole; Szkoły/dyrektora przeprowadzenie autodiagnozy; określenie priorytetów rozwoju szkoły; sformułowanie oczekiwań;

13 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważne! Zadaniem SORE nie jest prowadzenie kolejnej ewaluacji w szkole. SORE bazuje na informacjach przekazanych mu przez dyrektora w trakcie wywiadu oraz na wiedzy pozyskanej od nauczycieli w trakcie spotkania z rada pedagogiczną.

14 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE wsparcie szkoły w przygotowaniu szytego na miarę rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły;

15 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE wsparcie szkoły w przygotowaniu szytego na miarę rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły; Szkoły/dyrektora zaplanowanie konkretnych działań i skonstruowanie rocznego planu wspomagania;

16 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE wsparcie szkoły w przygotowaniu szytego na miarę rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły; Szkoły/dyrektora zaplanowanie konkretnych działań i skonstruowanie rocznego planu wspomagania; Ważne! RPW zbudowany jest na bazie jednej ofert doskonalenia dostępnych w ramach projektu. Ostateczne decyzje dotyczące określenia priorytetów, wokół których będzie budowany roczny plan wspomagania, należą do szkoły i jej dyrektora.

17 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pomoc w definiowaniu ról osób korzystających z wsparcia, ustaleniu ich zadań, pomoc przy zapewnianiu obiegu informacji;

18 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pomoc w definiowaniu ról osób korzystających z wsparcia, ustaleniu ich zadań, pomoc przy zapewnianiu obiegu informacji; Szkoły/dyrektora monitorowanie i nadzór nad ustalonymi zadaniami;

19 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pomoc w definiowaniu ról osób korzystających z wsparcia, ustaleniu ich zadań, pomoc przy zapewnianiu obiegu informacji; Szkoły/dyrektora monitorowanie i nadzór nad ustalonymi zadaniami; Ważne! Szkoła podejmuje ostateczne decyzje dotyczące własnego rozwoju.

20 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pozyskanie, dostarczenie zewnętrznych ekspertów/specjalistów;

21 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE pozyskanie i dostarczenie zewnętrznych ekspertów/specjalistów; Szkoły tworzenie warunków do przeprowadzenia form wsparcia;

22 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; reagowanie na pojawiające się trudności; zarządzanie relacją ze szkołą;

23 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; reagowanie na pojawiające się trudności; zarządzanie relacją ze szkołą; Szkoły/dyrektora formułowanie i udzielanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach;

24 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; reagowanie na pojawiające się trudności; zarządzanie relacją ze szkołą; Szkoły/dyrektora formułowanie i udzielanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach; Ważne! Rola dyrektora: motywowanie do podejmowania ustalonych działań.

25 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE dokumentowanie przebiegu projektu; przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i radzie pedagogicznej;

26 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedzialność na poszczególnych etapach procesu SORE dokumentowanie przebiegu projektu; przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i radzie pedagogicznej ; SORE/dyrektora przygotowanie wspólnie z dyrektorem rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym;

27 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dowiedz się czego chce twój klient i pomóż mu to osiągnąć Frank Beger

29 Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google