Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi dostępne w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi dostępne w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi dostępne w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie Paweł Strączek p.straczek@frdl.olsztyn.pl

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach realizacji projektu Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie dostępne są bezpłatne usługi regionalnego animatora oraz doradców. Pomoc obejmuje animowanie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i zapewnienie wsparcia doradczego projektodawcom Europejskiego Funduszu Społecznego w opracowaniu projektu i jego zarządzaniu.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwalifikowalności wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS, - procedury aplikowania, - zawierania umów, - raportowania i oceny projektów, - monitoringu i kontroli, - kwestii podatkowych i związanych z zamówieniami publicznymi. Zespół doradców wspomaga projektodawców z zakresu:

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z usług doradczych można korzystać: - w siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie, przy ul. Pieniężnego 10, - jak również podczas wizyt animatora i doradców u potencjalnych, bądź już realizujących projekty beneficjentów.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc w przygotowaniu projektów kwalifikujących się do dofinansowania z EFS. Celem usługi jest kompleksowa i obszerna pomoc w przygotowaniu kompletnego projektu z zakresu interwencji EFS. Pomoc obejmie również przygotowanie analizy potrzeb, określenie działań możliwych do zrealizowania, określenie beneficjentów oraz pomoc w przygotowaniu budżetu.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc w przygotowaniu projektów kwalifikujących się do dofinansowania z EFS. – c.d. W przypadku, gdy projektodawca będzie zainteresowany przygotowaniem projektu partnerskiego, bądź doradca kluczowy oceni projekt, jako istotny w kontekście całego regionu i wymagający partnerstwa, projektodawca zostanie skierowany do skorzystania z usług animatora.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem usługi jest udzielenie wszelkiej pomocy beneficjentowi w zakresie przygotowania wniosku o współfinansowanie projektu ze środków EFS. Pomoc obejmie opiekę nad wnioskiem na etapie składania do Instytucji Pośredniczącej oraz oceny formalnej i merytorycznej.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. – c.d. Projektodawca otrzyma podstawową, obszerną pomoc typu step by step w wypracowaniu wniosku o współfinansowanie z EFS. W przypadku zidentyfikowania dodatkowych okołoprojektowych problemów zostanie skierowany na szkolenie/ animację/ doradztwo specjalistyczne.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. Celem usługi jest zapewnienie pomocy przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, jak również monitorowanie przebiegu realizacji projektu w celu wychwycenia potencjalnych zagrożeń.

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS. – c.d. Projektodawca wraz z doradcą opracowują szczegółowy plan wdrażania projektu w życie, doradca wskazuje na newralgiczne etapy realizacji projektu, ostrzega przed najbardziej prawdopodobnymi problemami, wskazuje gdzie szukać potrzebnych informacji związanych z szeroko rozumianą realizacją projektów współfinansowanych z EFS, proponuje udział w odpowiednim szkoleniu Regionalnego Ośrodka EFS.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw Celem usługi jest: - aktywizowanie środowisk lokalnych, głównie potencjalnych projektodawców do EFS, w zakresie inicjatyw rozwoju zasobów ludzkich, - udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania,

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw – c.d. - nawiązywanie partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów w tym obszarze, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS, - wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności, - wspieranie procesu budowy partnerstw i działanie na rzecz wzmacniania istniejących form współpracy.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obszar działania Regionalnego Ośrodka EFS - Olsztyn: -Miasto Olsztyn Powiaty: - działdowski - nidzicki -mrągowski -olsztyński - szczycieński

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dyżury doradców: Środy 8 00 -16 00 Doradca kluczowy Sylwia Dubowska d.lutowicz@frdl.olsztyn.pl Doradca kluczowy Paweł Strączek p.straczek@frdl.olsztyn.pl d.lutowicz@frdl.olsztyn.pl p.straczek@frdl.olsztyn.pl

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn tel.: (089) 534 07 03, fax: (089) 534 07 07 e-mail: roefs@frdl.olsztyn.plroefs@frdl.olsztyn.pl

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługi dostępne w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google