Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Konkurs Nowoczesny HR Warszawa, 28 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Konkurs Nowoczesny HR Warszawa, 28 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 2011 Konkurs Nowoczesny HR Warszawa, 28 marca 2011

2 O czym będziemy dziś rozmawiać? Jakie projekty mogą być złożone w konkursie Nowoczesny HR? Jakie są cele konkursu Nowoczesny HR? Na jakich projektach nam zależy? Harmonogram i budżet. Kwestie do dyskusji.

3 Jakie projekty mogą być złożone w konkursie Nowoczesny HR? Tworzenie warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+ a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa. Poprawa komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+. Dostosowanie warunków pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+. Optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników 50+ do potrzeb organizacji. Tworzenie i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa. Kontrybucja pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa. Motywowanie pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa. Tworzenie i wdrażanie narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie.

4 Jakie projekty mogą być złożone w konkursie Nowoczesny HR? Projekt musi zaproponować: Dotarcie do nowych grup odbiorców lub rozwiązanie nowych problemów, Nowe zastosowania znanych rozwiązań, Modyfikację znanych rozwiązań. 2 etapy realizacji projektu. 2 grupy: użytkownicy i odbiorcy. Promocja rozwiązania.

5 Jakie są cele konkursu Nowoczesny HR? Wspieranie roli i misji HR w przedsiębiorstwach. Stymulowanie powstania nowych narzędzi dopasowanych do potrzeb firm w Polsce. Stworzenie bazy rozwiązań które mogą służyć kolejnym firmom.

6 Na jakich projektach nam zależy? Osadzenie w problemach przedsiębiorstwa Projekt musi odpowiadać na realne potrzeby określonej organizacji i wynikać z analizy jej sytuacji i potrzeb. Taki wniosek oparty jest o rzeczywiste potrzeby, a także zakłada stworzenie narzędzi, które na nie odpowiadają Nowe instrumenty i sposoby działania Efektem projektu musi być nowe narzędzie lub sposób działania. Taki wniosek będzie miał właściwy poziom innowacyjności i nie będzie kosmetyczną modyfikacją. Testowanie w warunkach rzeczywistej organizacji Produkty projektu muszą być testowane na organizacji wnioskodawcy, czyli tam, gdzie są problemy, które mają rozwiązać. W takim projekcie aktywny udział biorą przedsiębiorcy, których problemy są podstawą projektu.

7 Na jakich projektach nam zależy? Realność zastosowania w szerszej skali Osadzenie projektu w potrzebach przedsiębiorstwa stwarza duże prawdopodobieństwo, że będzie on nie tylko źródłem użytecznych rozwiązań odpowiadających na konkretne problemy, ale również rozwiązaniem przetestowanym. Produkt mysi być na tyle uniwersalny by mógł być wdrożony w jak największej liczbie firm. Dopasowanie do precyzyjnie określonych tematów Projekty muszą odwoływać się do z góry określonych tematów. Takie projekty będą skoncentrowane na problemach, których rozwiązywanie jest wyzwaniem dla gospodarki oraz na problemach, które występują w dużej skali i w wypadku których upowszechnianie rozwiązań jest szczególnie potrzebne.

8 Harmonogram i budżet Publikacja projektu dokumentacji konkursowej – przełom kwietnia/maja 2011 r. Konsultacje wytycznych, dopracowanie Praca nad wytycznymi konkursowymi – marzec – wrzesień 2011 r. Konkurs – IV kwartał 2011 r.

9 Kwestie do dyskusji Jak rozumieją Państwo tematy konkursu? Jakie projekty przychodzą Państwu do głowy po zapoznaniu się z kryteriami wyboru projektów? W jakie projekty w ramach tych kryteriów nie warto inwestować? Jakich projektów zarządy nie chcą finansować a które zdaniem Państwa mają największe przełożenie na rozwój organizacji? Czy są projekty, realizowane za granicą, które chcieliby Państwo zaadoptować w Polsce?


Pobierz ppt "2011 Konkurs Nowoczesny HR Warszawa, 28 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google