Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinematografia 24 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinematografia 24 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 Kinematografia 24 listopada 2008

2 Czym jest kinematografia?
Kinematografia – (kinematos [gr.] – ruch; grafio – zapisać) zespół metod i technik zapisu oraz odtwarzanie fotograficznych obrazów ruchu sztuka rejestracji na tasmie filmowej i innych nosnikach przekazu gałaz przemysłu zajmująca się: produkcją, dystrybucją (eksploatacją), rozpowszechnianiem obrazów kinematograficznych

3 Produkcja filmowa Produkcja
czynnosci twórcze, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne prowadzace do wytworzenia filmu i obejmujace w szczególnosci: rejestracje obrazu, nagran i przegran dzwieku na jakimkolwiek nosniku, obróbke nosnika, montaż za pomoca jakiejkolwiek techniki, wykonanie kopii na jakimkolwiek nosniku. faza realizacji filmu od momentu skierowania do produkcji tzn. podjecia decyzji o przeprowadzeniu produkcji i wydatkowanie srodków finansowych aż do wykonania kopii wzorcowej i przygotowania materiałów do skopiowania. w żargonie filmowym oznacza wydziały wytwórni filmowych zajmujace sie swiadczeniem usług dla potrzeb produkcji filmu.

4 Dystrybucja nabycie prawa do eksploatacji filmu i przekazanie tego prawa, obejmujacego równie: wykonywanie kopii i opracowanie filmu w celu rozpowszechniania. dziedzina zajmujaca sie rozprowadzaniem filmów do osrodków wyswietlania, pełniaca role instytucjonalnego posrednika pomiedzy sfera produkcji a sfera eksploatacji. DYSTRYBUCJA A ROZPOWSZECHNIANIE

5 Rozpowszechnianie Rozpowszechnianie filmu jest pojeciem szerszym od pojecia dystrybucji wyswietlanie filmu w kinie lub innym miejscu publicznym, wyswietlanie filmu w telewizji, prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalnosci gospodarczej w zakresie sprzedaży kopii filmu, wykonanej za pomoca jakiejkolwiek techniki i na jakimkolwiek nosniku do użytku najemcy, wynajem kopii filmu, wykonanej za pomoca jakiejkolwiek techniki i na jakimkolwiek nosniku, do użytku najemcy. Opracowanie filmu: przystosowanie filmu do eksploatacji w wersji jezykowej innej niż ta, w której został wytworzony (dubbing, lektor, napisy)

6 Etapy produkcji filmowej - preprodukcja
Jest to okres opracowan literackich. Trwa od momentu zaczerpniecia tematu lub pomysłu a: do momentu zaakceptowania scenariusza i skierowania filmu do produkcji. W tym etapie prowadzi sie m.in.: wstepne prace dokumentacyjne, pozyskanie inwestorów, sporzadzanie pakietów filmowych, wstepnej kalkulacji kosztów, sporzadzenie wstepnych kontraktów koprodukcyjnych, umów dystrybutorskich, listów intencyjnych od sponsorów, prace literackie temat, szkic scenariusza, tzw. synopsis, treatment - nowelka filmowa, streszczenie filmu, scenariusz. Zatwierdzenie scenariusza konczy okres prac literackich.

7 Etapy produkcji filmowej - preprodukcja
By skierować film do produkcji, trzeba spełnić następujące warunki: tytuł filmu, nazwiska realizatorów, okreslenie edycji (np. tasma barwna) i formatu (szerokosc tasmy), orientacyjny metraż, termin rozpoczecia i zakonczenia produkcji, limit kosztów. opracowania literackie oraz graficzne Bardzo ważny etap prac - Kieślowski tworzył po 5 wersji scenariusza

8 Etapy produkcji filmowej - produkcja
Etap produkcji dzieli sie na dwa okresy: Okres prac przygotowawczych od momentu skierowania filmu do produkcji do pierwszego dnia zdjeciowego (pierwszy klaps), Okres zdjeciowy rozpoczyna sie pierwszego dnia zdjeciowego, a konczy ostatnim dniem zdjeciowym.

9 Etapy produkcji filmowej - produkcja
Okres przygotowawczy ustalenie składu grupy zdjeciowej (nie wszyscy członkowie ekipy sa potrzebni w trakcie całej produkcji filmu) dokumentacja plenerowa, wybór obiektów zdjeciowych, opracowanie scenopisu i dialogów wybór i angażowanie aktorów (uzgodnic terminy aktorskie oraz uwzglednic komplikacje finansowe zwiazane ze zwrotem kosztów zastepstwa w teatrze lub odwołania spektaklu) opracowanie projektów dekoracji, rekwizytów, kostiumów grupa zdjeciowa na podstawie scenopisu przygotowuje dokumentacje plenerowa, projekty kostiumów i dekoracji przygotowanie dokumentacji produkcyjnej (zlecenia na usługi), wybór, gromadzenie lub wykonanie srodków technicznych, produkcyjnych I inscenizacyjnych,

10 Etapy produkcji filmowej - produkcja
Okres przygotowawczy (cd) opracowanie planów kooperacji z wytwórniami, teatrami itp. okreslenie zakresu usług poszczególnych działów wytwórni opracowanie i zatwierdzenie planu realizacji filmu i tzw. planu szczegółowego. w przypadku współfinansowania filmu ze srodków publicznych, przekazanie Agencji Produkcji Filmowej pełnej dokumentacji filmu i kosztorysu, zawarcie umowy poreczenia wykonania filmu, poprzedzone ubezpieczeniem, próby techniczne sprzetu, opracowanie i nagranie playbacków, opracowanie planów kampanii reklamowej filmu, budowa dekoracji i zagospodarowanie terenu zdjec, transport ekipy, baza socjalna.

11 Etapy produkcji filmowej - produkcja
Okres zdjęciowy zdjecia (próby inscenizacyjne, aktorskie zwiazane z ujeciem, wykonanie dubli), obróbka fotochemiczna materiałów dziennej produkcji wraz z wykonaniem kopii roboczej, wykonanie fotosów reklamowych i roboczych, przepisywanie dzwieku do montażu, nagrywanie efektów dzwiekowych, synchronizacja i opis roboczego dzwieku, NAJBARDZIEJ KOSZTOWNY (40-60% budżetu)

12 Etapy produkcji filmowej- postprodukcja
Udźwiękowienie i montaż Podłoże pod obraz - muzyka, efekty synchroniczne, postsynchroniczne itp Ostateczny montaż obrazu i dzwieku tzw kopia reżyserska. Nagranie tzw gwarów, czołówki filmu i przepisanie dzwieku zmieszanego Po czym nastepuje kolaudacja Etapy końcowe Stworzenie materiałów promocyjnych (trailer, itp.) Kampania promocyjna Skierowanie do rozpowszechnienia Premiera…

13 Obrót filmem w sensie fizycznym

14 Jak finansować produkcję filmową?
Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy pozabudżetowych (UE, itp) Udziały koprodukcyjne (telewizje, wytwórnie filmowe, producent wiodący, dystrybutorzy) Kredyty (banki i wytwórnie filmowe) Sponsoring Darowizny Przedsprzedaż praw na kraj i zagranicę (koncepcji? skończonego dzieła?) Samofinansowanie

15 Jak Polacy chodzą do kina?

16 Ale to się składa z konkretnych filmów

17 Filmy polskie z czołówki…

18 Hity (polskie) ostatnich trzech lat
Lejdis Testosteron Zemsta Przedwiośnie Katyń Nigdy w życiu Pianista Kilerów 2-óch

19 Finansowanie kinematografii…
Kierunki reformy: rozwijanie sie prywatnej sfery kinematografii odchodzenie od podmiotowego na rzecz przedmiotowego finansowania do srodków budetowych maja wszyscy (np. prywatni producenci, dystrybutorzy) zaciesnienie współpracy z telewizja publiczna nawiazywanie kontaktów z innymi kinematografiami zagranicznymi, z europejskimi producentami dostosowanie legislacyjne => POWOŁANIE PISF

20 W Europie… kinematografia bez pomocy panstwa nie moe funkcjonowac => rekomendacja Rady Europy o kinie i panstwie, która nadaje obowiazek wspierania kina aby osiagnac: demokratyzacja kultury – prawo do wyboru z rónych filmów demokracja kulturalna – prawo do robienia filmów niszowych UE oczekuje, ze panstwa beda wspierały kinematografie, Najbardziej poadanym modelem kinematografii jest model francuski, W poszczególnych panstwach tworzone sa odrebne fundusze (np. srodki z akcyzy, z biletów kinowych, z wypoyczalni video, ceny czystych nosników, pieniadze z brytyjskiej loterii krajowej, telewizje sa ustawowo zobowiazane do przekazywania pieniedzy na ten fundusz). Rozwiazania podatkowe (np. odpisywanie od podatków kosztów zdjec w Irlandii),

21 Szczegółowe rozwiązania…
System łagodny nakierowany na kino artystyczne, bardzo mały % zwrotnosci subwencji ok. 6-7% mniejsze kraje (kraje skandynawskie, Grecja, Portugalia, Niemcy) System poyczek zwrotnych (przypomina kredyt inwestycyjny) zwrot całosci (UK, Irlandia) Eliminuje kino artystyczne System dotacji regionalnych, samorzadowych Niemcy (najbardziej), UK, Włochy, Francja - 50% musi byc wydane na miejscu, stopien zwrotnosci ok. 10% Promocja produkcji filmowej danych regionów Pomoc automatyczna Francja (zrzeszeni w CNC producenci filmowi moga sie co roku zwracac do CNC o dotacje pochodna od wyników, jakie ich poprzedni film odniósł) Pomoc dla wybranych zaliczka na poczet przyszłych wpływów, promocja młodych reyserów, kina artystycznego

22 Szczegółowe rozwiązania …
Francja (system pakietowy – producenci musza przedstawic pakiet dokumentów) rekrutacja do komisji przyznajacych pieniadze CNC: 11% akcyza z biletu kinowego, podatki od TV – abonament i wypłaty z reklam ok. 5,5%, podatki od kaset video ok. 2%, podatek od wypoyczalni, kina fonograficzne – 20% zysku zawody filmowe – samo opodatkowanie – składki członkowskie bezposrednia dotacja z ministerstwa kultury Niemcy na szczeblu generalnym – Biuro Wspierania Filmów (fundusze) opodatkowanie biletów kinpowych (szczególnie filmów obcych) TV finansuje, a take wypozyczalnie

23 Szczegółowe rozwiązania…
Wielka Brytania (w ostatnich latach due ozywienie) Na czele British Council stoi Alan Parker, podlega ono ministerstwu kultury, mediów i sportu dotacja od panstwa to 30 mln Ł, połowa tych pieniedzy idzie na filmy komercyjne (main stream) pieniadze rozdzielane sa na regiony stacje TV maja bardzo duy udział w finansowaniu kinematografii (co najmniej 3 mlnŁ rocznie ze stacji publicznych) wykonuje sie duzo usług techniczno-produkcyjnych na rzecz innych panstw, np. USA rozwiniety system ulg podatkowych Włochy Ustawowe 8% przychodu stacji TV idzie na fundusz Szwecja 40% to srodki panstwowe

24 Jakie wyniki? Francja 50 mln$ subwencji rzadowych
5 mln$ subwencji regionalnych Niemcy 25 mln$ subwencji rzadowych 100 mln$ subwencji w landach Włochy 35 mln$ subwencji rzadowych Polska 2001r. = 3,5 mln$ 2003r. = 1 mln$

25 Założenia reformy z 2004 roku
1. rozwój niezależnej produkcji filmowej 2. celowe finansowanie instytucji 3. do publicznych srodków dostep maja wszyscy 4. przekształcanie kinematografii z reyserskiej w producencka 5. zaciesnienie współpracy z TV 6. zaciesnienie kontaktów z instytucjami europejskimi (koprodukcje) – dostosowanie rozwiazan do EU 7. dazenie do członkostwa Polski w stowarzyszeniach miedzynarodowych A CO WYSZŁO? Ogniem i Mieczem – 13% Quo Vadis – 5% Chopin, pragnienie miłosci oraz Wiedzmin – po 4% Stacja – 19% Pan Tadeusz – 5,5% (przecietnie ok. 650 tys. zł na film) Katyń – 3 mln (70%)

26 Jak to tak naprawdę wygląda?
Co robi TVP? Co robi PISF? Dlaczego Machulski może zrobić i „Dług” i „Plac Zbawiciela” itp.?


Pobierz ppt "Kinematografia 24 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google