Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPREZA REKREACYJNA- określone zachowanie zbiorowe związane z rekreacją, posiadające charakterystyczne organizacyjne formy przebiegu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPREZA REKREACYJNA- określone zachowanie zbiorowe związane z rekreacją, posiadające charakterystyczne organizacyjne formy przebiegu."— Zapis prezentacji:

1 IMPREZA REKREACYJNA- określone zachowanie zbiorowe związane z rekreacją, posiadające charakterystyczne organizacyjne formy przebiegu.

2 CELE ORGANIZACJI IMPREZY REKREACYJNEJ: - stworzenie warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności, skłaniających do współzawodnictwa i zdeterminowania cech sprawności fizycznej jednostki lub różnego rodzaju zespołu (drużyny, reprezentacji, grupy rodzinnej itp.) - stworzenie warunków dla przyjemnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego

3 REGULAMIN IMPREZY jest wyznacznikiem dla działań organizacyjnych i czynnikiem stymulującym do uczestnictwa w imprezie.

4 REGULAMIN DLA POTENCJALNEGO UCZESTNIKA to pewne, ostatecznie sformułowane ustalenia umożliwiające zainteresowanemu podjęcie decyzji w sprawie udziału w imprezie.

5 REGULAMIN IMPREZY 1) Nazwa imprezy 2) Cel – dane określające charakter imprezy, „oś” imprezy 3) Organizatorzy – dane dotyczące organizatora, prorektora lub komitetu honorowego, nazwiska przewodniczącego komitetu organizacyjnego i nazwiska przewodniczących poszczególnych komisji (sędziego głównego, kierownika bezpieczeństwa, szefa służby medycznej)

6 4) Termin i miejsce – dane dotyczące terminu (w tym terminu otwarcia i zamknięcia imprezy), miejscowości, konkretnych obiektów-sportowych, recepcji, żywieniowych, noclegowych 5) Program zasadniczy i towarzyszący – dane zależne od rodzaju imprezy (dyscyplin, skali przedsięwzięcia) 6) Zasady uczestnictwa i finansowe – dane określające uprawnienia do uczestnictwa, termin i forma zgłoszeń, koszt uczestnictwa i sposób jego opłacenia (koszty może pokrywać organizator, uczestnik lub po części i org. i uczestnik)

7 7) Sposób rozgrywek – dane dotyczące systemu eliminacji i wyłaniania zwycięzców a) system każdy z każdym b) s. pucharowy-przegrywający odpada c) s. punktowy-decyduje liczba punktów d) s. australijski-ostatni w rundzie odpada e) s. pierwszeństwa przestrzennego- wygrywa uzyskujący najlepszy czas, najdalszy rzut, najwyższy skok

8 8) Sposób ogłoszenia wyników i nagród – dane dotyczące czasu, miejsca i formy ogłoszenia wyników, rodzaju nagród i sponsorów 9) Postanowienia końcowe -- dane dotyczące sposobów orzekania o wyniku, trybie odwołania się od orzeczenia, organu rozstrzygającego -- dane dot. sposobu funkcjonowania służby medycznej -- dane dot. wymagań sprzętowych -- dane dot. ceremoniału otwarcia i zamknięcia imprezy -- dane dot. sposobu akwizycji reklam, sposobu kontaktowania się z komitetem organizacyjnym itp.

9 ZAKRES PRAC SEKCJI SPECJALISTYCZNYCH

10 * Sekcja programowo-sportowa - opracowanie programu i scenariusza imprezy - przygotowanie regulaminu ogólnego oraz poszcz. konkurencji technicznych - powołanie komisji sędziowskiej - przeprowadzenie rozgrywek - obliczenie wyników i punktacji końcowej - opracowanie komunikatu końcowego

11 * Sekcja techniczno-finansowa - przygotowanie i opracowanie odpowiednich obiektów, urządzeń oraz sprzętu sportowego - przygotowanie technicznej strony przekazu informacji (wizualnej, dźwiękowej itp.) - opracowanie preliminarza imprezy - gromadzenie środków finansowych (dotacje, wpisowe, sponsorzy itp.)

12 * Sekcja org.-marketingowa - analiza środowiska - przygotowanie oraz skierowanie do odbiorców materiałów informacyjnych i reklamowych - promocja imprezy: ogłoszenia, plakaty, inf. w radiu, TV, prasie itp. - dekoracja miejsca, w którym będzie przeprowadzona impreza - zapewnienie inf. bieżącej w trakcie trwania imprezy (spiker, wolontariusze) - zapewnienie pomocy medycznej - przygotowanie upominków, dyplomów, nagród - organizowanie uroczystości otwarcia i zamknięcia imprezy

13 KLASYFIKACJA IMPREZ REKREACYJNYCH

14 → ze wzgl. na skalę działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy oraz liczebności uczestników: • masowe • lokalne (kameralne) → ze wzgl. na program rekreacji realizowany podczas imprezy: • jednodyscyplinowe (jednokierunkowe) • wielodyscyplinowe (wielokierunkowe)

15 → ze wzgl. na dostępność dla potencjalnych uczestników:. • otwarte
→ ze wzgl. na dostępność dla potencjalnych uczestników: • otwarte • zamknięte → ze wzgl. na czas trwania: • jednodniowe • wielodniowe → ze wzgl. na cykliczność: • jednorazowe • okazjonalne • powtarzalne


Pobierz ppt "IMPREZA REKREACYJNA- określone zachowanie zbiorowe związane z rekreacją, posiadające charakterystyczne organizacyjne formy przebiegu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google