Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak powstaje ustawa?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak powstaje ustawa?."— Zapis prezentacji:

1 Jak powstaje ustawa?

2 Co to jest ustawa? Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.

3 1. Inicjatywa ustawodawcza.
Prawo do składania projektu ustawy przysługuje: Posłom Senatorom; Prezydentowi; Radzie Ministrów; 100 tys. obywateli.

4 2. Złożenie projektu ustawy.
Projekt ustawy składa się bezpośrednio do Marszałka Sejmu, wraz ze szczegółowym planem. Należy także wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentować pomysłodawców.

5 Projekt ustawy.

6 3. Prace w Sejmie. Po doręczeniu posłom planów ustawy, zaczynają się na jej temat obrady, mogą one odbywać się na posiedzeniu Sejmu lub w komisji sejmowej. Następnie rozpoczynają się czytania na posiedzeniu Sejmu oraz debaty o dalszych losach ustawy.

7 4. Pierwsze czytanie. Może odbywać się na spotkaniu plenarnym
lub w komisji sejmowej podczas, której odbywają się debaty i pytania do pomysłodawcy projektu. Po czytaniu ustawa trafia do komisji lub podkomisji, które ogłaszają przyjęcie, odrzucenie lub przyjęcie ustawy z poprawkami.

8 5. Drugie czytanie. Odbywa się zawsze na posiedzeniu Sejmu, na którym odbywa się debata, najczęściej kończąca się kolejnymi poprawkami do projektu ustawy. Jeśli zgłoszono poprawki projekt tafia do komisji, jeśli nie zgłoszono żadnych przeciwwskazań ogłasza się głosowanie. Ustawa zostaje uchwalona jeśli będzie za nią większość posłów.

9 Czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu.

10 6. Prace w Senacie. Marszałek Sejmu przekazuję projekt Marszałkowi Senatu. Na posiedzeniu, senatorowie mogą przyjąć, odrzucić lub zaproponować poprawki do ustawy. Jeśli Senat zaproponuję poprawki, to Sejm rozpatruję je ponownie, jeśli podczas głosowania większość posłów będą za zmianami Senatu, to ustawa wędruję do prezydenta RP.

11 7. Ustawa u Prezydenta. Prezydent ma decydujący glos w sprawie ustawy może: Podpisać ustawę i zarządzić publikację; Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli będzie niezgodna z Konstytucją; Odmówić jej podpisania i wówczas trafia ona ponownie do Sejmu, który może przegłosować decyzję Prezydenta większością 3/5 głosów.

12 Prezydent podpisuje ustawę.

13 8. Ogłoszenie ustawy i wejście w życie.
Po podpisaniu gotowej ustawy przez Prezydenta następuje jej publikacja w Dzienniku Ustaw. Gotowa ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej publikacji.

14 Źródła: Wykonała: Kinga Całus II b


Pobierz ppt "Jak powstaje ustawa?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google