Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBORY PARLAMENTARNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBORY PARLAMENTARNE."— Zapis prezentacji:

1 WYBORY PARLAMENTARNE

2 Przebieg wyborów W pierwszej kolejności, osoba spełniająca warunki, by zostać posłem musi zostać wpisana na listę kandydatów. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów. Komitet wyborczy zgłasza listę kandydatów do okręgowej komisji wyborczej .W dniu głosowania kraj zostaje podzielony na okręgi, a każdy okręg na obwody. W każdym obwodzie jest Obwodowa Komisja Wyborcza, która nadzoruje przebieg wyborów. Obywatel po okazaniu dowodu tożsamości otrzymuje kartę do głosowania na której zaznacza wybranego kandydata do na posła i na senatora. Kartę wrzucają do urny. Po zamknięciu lokali wyborczych Obwodowa Komisja Wyborcza zlicza głosy z całego obwodu. Następnie przekazuje wyniki Okręgowej Komisji Wyborczej. Ostatecznie wyniki trafiają do Państwowej Komisji Wyborczej która ogłasza końcowy wynik wyborów.

3 W wyborach parlamentarnych wybierani są posłowie do sejmu i senatorowie do senatu.
W wyborach wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Aby zostać posłem trzeba mieć 21 lat, a senatorem 30. By oddać swój głos w wyborach należy mieć ukończone 18 lat.

4 Zasady przestrzegane podczas wyborów
kandydat do Sejmu nie może startować w wyborach do Senatu jeżeli startuje z listy partii X, to nie może już startować z listy partii Y jeśli startuje w wyborach w Łodzi, to nie może znaleźć się na liście kandydatów w Rzeszowie

5 Wybory są: powszechne –wszyscy obywatele zdolni do podejmowania decyzji sprawach publicznych dopuszczeni są do udziału w wyborach równe - głos każdego obywatel oddany w wyborach liczy się tak samo bezpośrednie – wyborcy bezpośrednio wybierają swych przedstawicieli do organów władzy tajne - zapewnienie wyborcy swobody podjęcia decyzji w tym sensie, że daje mu ona poczucie bezpieczeństwa, iż z powodu treści swojego głosu nie spotkają go ujemne konsekwencje proporcjonalne - odnosi się to do sposobu ustalania wyników wyborów. Zasada proporcjonalności polega na tym , że ilość nadanych mandatów jest proporcjonalna do ilości głosów

6 Frekwencja wyborcza Odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos w czasie wyborów bądź referendum. W niektórych przypadkach, np. w czasie referendum, dla ważności głosowania wymagana jest przynajmniej 50-procentowa frekwencja.

7 Zgłaszania kandydatów do wyborów
Komitet wyborczy może w każdym okręgu wyborczym zgłosić jedną listę kandydatów na posłów. Lista kandydatów powinna zostać poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców. Najpóźniej do godziny 24 w 40 dniu przed dniem wyborów, należy zgłosić listę kandydatów do okręgowej komisji wyborczej. Zgłoszenie listy kandydatów powinno zawierać nazwisko, imię, zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów. Do zgłoszenia każdej listy trzeba dołączyć: oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę wraz z wykazem podpisów wyborców popierających listę pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy kandydatów pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności

8 Kampania wyborcza To ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię. Kampania wyborcza rozpoczyna się formalnie z dniem ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.


Pobierz ppt "WYBORY PARLAMENTARNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google