Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd projektów kierowanych do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Robert Ostrowski Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Lublin, 23 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd projektów kierowanych do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Robert Ostrowski Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Lublin, 23 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Przegląd projektów kierowanych do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Robert Ostrowski Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Lublin, 23 kwietnia 2013 r.

2 W niniejszej prezentacji przedstawione zostały projekty z obszaru Priorytetów VI i VII PO KL, które na dzień 23.04.2013 r. znajdują się na wczesnym etapie realizacji i których założenia kierunkują wsparcie do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Znalazły się wśród nich takie, do których rekrutacja uczestników jest aktualnie prowadzona lub jeszcze się nie rozpoczęła oraz projekty, które planowane są do wdrożenia w najbliższym czasie. Ze względu na charakter opracowania podane informacje ograniczają się do wskazania nazwy Projektodawcy oraz tytułu projektu.

3 3 Z obszaru Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekty wyłonione w ramach Konkursu 1/POKL/6.1.1/2012: - Lubelska Akademia Fundrisingu – nowy zawód dla niepełnosprawnych realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy - Od szkolenia do zatrudnienia oraz Ścieżka rozwoju zawodowego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

4 Z obszaru Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Spośród projektów wyłonionych w ramach Konkursu 1/POKL/6.2/2012 rekrutacja prowadzona będzie jeszcze w następujących projektach: - Wsparcie na starcie realizowanym przez NST Sp. z o.o. - Przedsiębiorczość jest kobieca realizowanym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego - Ścieżka do sukcesu realizowanym przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Ponadto w tym roku wystartują projekty wyłonione w ramach Konkursu 2/POKL/6.2/2012. Najwyżej ocenionymi projektami, które najprawdopodobniej zostaną przekazane do realizacji są: - Start do biznesu wnioskowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw - Szansa na biznes wnioskowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

5 W ramach zeszłorocznego konkursu wyłonione zostały następujące projekty: - Bez barier do pracy realizowany przez Viamed S.C. - Pełnia możliwości realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej - Moc aspiracji w aktywizacji, za którego realizację odpowiada Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Droga do sukcesu, za którego realizację odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku W obszarze Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

6 W ramach Konkursu 1/POKL/7.4/2012 wyłonione do realizacji zostały następujące projekty: - Przyjazna Praca, za którego realizację odpowiada Miejski Urząd Pracy w Lublinie - Równi na rynku pracy, za którego realizację odpowiada Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. - Nowa szansa realizowany przez Consultor Sp. z o.o. - Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności realizowany przez Gminę Lublin W obszarze Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

7 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5 Tel. 081 46 35 300 www.wup.lublin.pl/pokl punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl


Pobierz ppt "Przegląd projektów kierowanych do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Robert Ostrowski Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Lublin, 23 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google