Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych."— Zapis prezentacji:

1 1 Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 2 W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WUP jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch programów operacyjnych: 1) 1) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WUP jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch programów operacyjnych: 1) 1) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 3 W ramach SPO RZL, WUP wdrażał będzie dwa działania: 1) Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży 2) Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia W ramach SPO RZL, WUP wdrażał będzie dwa działania: 1) Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży 2) Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 4 Działania w ramach SPO RZL wdrażane są w dwóch schematach. W ramach schematu a (tryb pozakonkursowy) realizowany jest projekt własny WUP poprzez projekty posiłkowe Powiatowych Urzędów Pracy z województwa podkarpackiego. W schemacie b WUP odpowiedzialny jest m.in. za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków, ich ocenę. Działania w ramach SPO RZL wdrażane są w dwóch schematach. W ramach schematu a (tryb pozakonkursowy) realizowany jest projekt własny WUP poprzez projekty posiłkowe Powiatowych Urzędów Pracy z województwa podkarpackiego. W schemacie b WUP odpowiedzialny jest m.in. za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków, ich ocenę.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 5 Aktualnie w ramach schematu a) SPO RZL wdrażane są dwa projekty Wojewódzkiego wdrażane są dwa projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowane poprzez projekty posiłkowe powiatowych urzędów pracy. Aktualnie w ramach schematu a) SPO RZL wdrażane są dwa projekty Wojewódzkiego wdrażane są dwa projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowane poprzez projekty posiłkowe powiatowych urzędów pracy.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 6 1.Projekt Dobry start w ramach Działania 1.2 SPO RZL SPO RZL - Wersja początkowa (z kwietnia br.): Całkowity koszt projektu: 11.700.000 PLN. Całkowity koszt projektu: 11.700.000 PLN. Liczba osób objętych projektem: 3.286 Liczba osób objętych projektem: 3.286 (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). - Wersja aktualna (z grudnia br.): Całkowity koszt projektu: 11.903.600 PLN. Liczba osób objętych projektem: 3.480 Liczba osób objętych projektem: 3.480 (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). 1.Projekt Dobry start w ramach Działania 1.2 SPO RZL SPO RZL - Wersja początkowa (z kwietnia br.): Całkowity koszt projektu: 11.700.000 PLN. Całkowity koszt projektu: 11.700.000 PLN. Liczba osób objętych projektem: 3.286 Liczba osób objętych projektem: 3.286 (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). - Wersja aktualna (z grudnia br.): Całkowity koszt projektu: 11.903.600 PLN. Liczba osób objętych projektem: 3.480 Liczba osób objętych projektem: 3.480 (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 7 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.2 Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, przez okres do 24 miesięcy, Bezrobotni absolwenci wszystkich typów Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, szkół, Osoby poniżej 25 roku życia, Osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą. działalność gospodarczą. BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.2 Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna Młodzież poniżej 25 lat bezrobotna przez okres do 24 miesięcy, przez okres do 24 miesięcy, Bezrobotni absolwenci wszystkich typów Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół, szkół, Osoby poniżej 25 roku życia, Osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą. działalność gospodarczą.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 8 1.Projekt Aktywny powrót w ramach Działania 1.3 SPO RZL 1.3 SPO RZL - Wersja początkowa (z kwietnia br.): Całkowity koszt projektu: 8.337.431 PLN. Całkowity koszt projektu: 8.337.431 PLN. Liczba osób objętych projektem: 2.221 Liczba osób objętych projektem: 2.221 (zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo (zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). podjęcie działalności gospodarczej). - Wersja aktualna (z grudnia br.): Całkowity koszt projektu: 8.044.986 PLN. Całkowity koszt projektu: 8.044.986 PLN. Liczba osób objętych projektem: 2.252 Liczba osób objętych projektem: 2.252 (zatrudnienie subsydiowane, przygotowanie zawodowe, poradnictwo (zatrudnienie subsydiowane, przygotowanie zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). podjęcie działalności gospodarczej). 1.Projekt Aktywny powrót w ramach Działania 1.3 SPO RZL 1.3 SPO RZL - Wersja początkowa (z kwietnia br.): Całkowity koszt projektu: 8.337.431 PLN. Całkowity koszt projektu: 8.337.431 PLN. Liczba osób objętych projektem: 2.221 Liczba osób objętych projektem: 2.221 (zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo (zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). podjęcie działalności gospodarczej). - Wersja aktualna (z grudnia br.): Całkowity koszt projektu: 8.044.986 PLN. Całkowity koszt projektu: 8.044.986 PLN. Liczba osób objętych projektem: 2.252 Liczba osób objętych projektem: 2.252 (zatrudnienie subsydiowane, przygotowanie zawodowe, poradnictwo (zatrudnienie subsydiowane, przygotowanie zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). podjęcie działalności gospodarczej).

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 9 BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.3 osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). BENEFICJENCI OSTATECZNI W Działaniu 1.3 osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy). osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne (przez okres od 12 do 24 miesięcy).

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 10 9 listopada WUP ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków w ramach Działań 1.2 oraz 1.3 schemat b) SPO RZL. Na każde z działań przeznaczone zostało odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN. Na każde z działań przeznaczone zostało odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN. 9 listopada WUP ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków w ramach Działań 1.2 oraz 1.3 schemat b) SPO RZL. Na każde z działań przeznaczone zostało odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN. Na każde z działań przeznaczone zostało odpowiednio 300 000 oraz 200 000 PLN.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 11 Preferowane będą następujące typy projektów: Preferowane będą następujące typy projektów: Kluby Pracy Kluby Pracy Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wspieranie inicjatyw lokalnych Wspieranie inicjatyw lokalnych Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób długotrwale bezrobotnych poprzez doradztwo i szkolenia długotrwale bezrobotnych poprzez doradztwo i szkolenia prowadzące do uzyskania zatrudnienia prowadzące do uzyskania zatrudnienia Typ projektu ujęty w RPRD: Szkolenia, doradztwo i udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – nie może być realizowany z uwagi na nierozstrzygnięte kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej. Preferowane będą następujące typy projektów: Preferowane będą następujące typy projektów: Kluby Pracy Kluby Pracy Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wspieranie inicjatyw lokalnych Wspieranie inicjatyw lokalnych Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób długotrwale bezrobotnych poprzez doradztwo i szkolenia długotrwale bezrobotnych poprzez doradztwo i szkolenia prowadzące do uzyskania zatrudnienia prowadzące do uzyskania zatrudnienia Typ projektu ujęty w RPRD: Szkolenia, doradztwo i udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – nie może być realizowany z uwagi na nierozstrzygnięte kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 12 Beneficjentami w powyższych działaniach mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Organizacje pozarządowe działające na rzecz Organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych młodzieży i osób bezrobotnych Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Pracodawcy Pracodawcy (z aplikowania wyłączone są powiatowe urzędy (z aplikowania wyłączone są powiatowe urzędy pracy) pracy) Beneficjentami w powyższych działaniach mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Organizacje pozarządowe działające na rzecz Organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych młodzieży i osób bezrobotnych Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Szkoły, wśród nich szkoły wyższe Pracodawcy Pracodawcy (z aplikowania wyłączone są powiatowe urzędy (z aplikowania wyłączone są powiatowe urzędy pracy) pracy)

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 13 Złożone wnioski w ramach schematu b) Działania 1.2: * W listopadzie złożono 3 wnioski łącznie na kwotę 218.226 PLN * 2 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych, * 1 wniosek na kwotę 74.440 PLN został przedłożony KOP do oceny merytorycznej Złożone wnioski w ramach schematu b) Działania 1.2: * W listopadzie złożono 3 wnioski łącznie na kwotę 218.226 PLN * 2 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych, * 1 wniosek na kwotę 74.440 PLN został przedłożony KOP do oceny merytorycznej

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 14 Złożone wnioski w ramach schematu b) Działania 1.3: * W listopadzie złożono 1 wniosek na kwotę 96.470,25 PLN kwotę 96.470,25 PLN * Wniosek ten został odrzucony z przyczyn formalnych. przyczyn formalnych. Złożone wnioski w ramach schematu b) Działania 1.3: * W listopadzie złożono 1 wniosek na kwotę 96.470,25 PLN kwotę 96.470,25 PLN * Wniosek ten został odrzucony z przyczyn formalnych. przyczyn formalnych.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 15 Podstawowe błędy w złożonych wnioskach: * Nieprawidłowy okres realizacji projektu * Nieprawidłowo skonstruowany budżet projektu projektu * Brak wersji elektronicznej i wymaganych załączników załączników Podstawowe błędy w złożonych wnioskach: * Nieprawidłowy okres realizacji projektu * Nieprawidłowo skonstruowany budżet projektu projektu * Brak wersji elektronicznej i wymaganych załączników załączników

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 16 Aktualnie nadal przyjmowane są wnioski w ramach schematu b Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL Aktualnie nadal przyjmowane są wnioski w ramach schematu b Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Danuta Pawłowska WUP Rzeszów www.wup-rzeszow.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Danuta Pawłowska WUP Rzeszów www.wup-rzeszow.pl


Pobierz ppt "1 Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Europejski Fundusz Społeczny w Działaniach realizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google