Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sieciowanie Lokalnych Grup Działania - korzyści i wyzwanie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sieciowanie Lokalnych Grup Działania - korzyści i wyzwanie”"— Zapis prezentacji:

1 „Sieciowanie Lokalnych Grup Działania - korzyści i wyzwanie”
Krzysztof Kwatera LM Consulting, Krzysztof Kwatera Konferencja „Jeden Leader - pomysłów wiele, stawiajmy sobie ambitne cele. LEADER i jego znaczenie dla rozwoju pomorskiej wsi” Stawiska, maja 2007 r.

2 Cechy Programu Leader+
Innowacja Lokalne finansowanie i zarządzanie Partnerstwo - Lokalna Grupa Działania Podejście oddolne Podejście terytorialne Zintegrowanie podejście Współpraca i sieciowanie

3 Współpraca i sieciowanie
Współpraca – wspólne, konkretne projekty dwóch i więcej partnerów z dwóch i więcej Lokalnych Grup Działania Sieciowanie - współpraca większej grupy LAG dla kształtowania polityki dla obszarów wiejskich, dla wymiany doświadczeń i informacji, dla ułatwienia współpracy

4 Działania w Programie Leader+
Działanie I: wsparcie dla zintegrowanych obszarowych strategii rozwoju, innowacyjnych, oddolnych i opartych o partnerstwo lokalne - 86,75% Działanie II: wsparcie dla międzyobszarowej i międzynarodowej współpracy - 10,00% Działanie III: budowanie sieci wszystkich obszarów wiejskich w Unii, zarówno będących beneficjentami Programu, jak i nie oraz wszystkich „aktorów” działających na rzecz ich rozwoju - 1,36% Pomoc techniczna: 1,89%

5 Schematy, a Działania W Polsce są Schematy, a nie Działania
SCHEMAT I (do 150 tys. zł) – przygotowanie (UE - „Działanie 0”) SCHEMAT II (do 750 tys. zł) – faktyczna realizacja programu (UE - Działanie 1,2 i 3)

6 Rodzaje sieci „Rządowe” - organizowane z wymogu rozporządzeń unijnych i finansowane ze środków publicznych; najczęściej w wyniku przetargu prowadzą je prywatne firmy doradcze, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe „Niezależne” - w wielu krajach istnieją niezależne struktury, także nieformalne utworzone z inicjatywy LGD

7 Różne poziomy sieciowania
Unijne: „rządowe” Obserwatorium przy KE „niezależny” ELARD – (European Leader Association for Rural Development), które skupia 500 LGD Krajowy „rządowe” we wszystkich krajach „niezależne”, głównie w krajach o dużym zasięgu Programu (Irlandia, Finlandia) Regionalne Chodzi tu o struktury „nieformalne”, czyli prawdziwe „sieci” LGD (w odróżnieniu od „jednostek sieciujących” które mają wspierać budowanie sieci)

8 Obserwatorium Leader+ przy KE
Działa przy Departamencie Rolnictwa Baza danych o wszystkich LGD Baza kontaktów o jednostkach zarządzających i sieciach we wszystkich krajach Narzędzia pomocne dla poszukiwania partnerów (baza projektów, baza poszukujących partnerów, formularze) Organizacja konferencji tematycznych Baza literatury Wydawnictwa, newslettery

9 „Rządowe” sieci LGD w Polsce
LRDP/Kantor (finansowane z pomocy technicznej SPO Rolnictwo): październik -grudzień 2005 Nowy przetarg na rok 2007 wygrało nowe konsorcjum, w którego skład weszły: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (pełnomocnik konsorcjum) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego

10 Zadania „rządowej” sieci krajowej (1)
Prowadzenie bazy danych beneficjentów PPL+ oraz innych organizacji i instytucji Prowadzenie strony internetowej Sieci –Upowszechnianie informacji i dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów i podejścia Leader Współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi i innymi podmiotami

11 Zadania „rządowej” sieci krajowej (2)
Organizacja 2 konferencji krajowych i 1 konferencji międzynarodowej (każda dla 200 osób) Organizacja co najmniej 6 warsztatów szkoleniowych dla LGD Wydawanie kwartalnika o tematyce Leader Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Sterującego w Brukseli

12 Stan realizacji „rządowej sieci”
Strona internetowa z bazą LGD, aktualnościami i forum dyskusyjnym - Pierwsze warsztaty o sieci, programie Leader w latach oraz realizacji Schematu II PPL+ Pierwsza konferencja krajowa: maja 2007 w Radomiu Utworzenie Rady sieci z przedstawicielami województw Pierwszy kwartalnik Uwaga: w tym punkcie można wymienić te działania konsorcjum, które już są jakoś doprecyzowane – w zależności od terminu prowadzenia szkolenia można tu dodać pewne działania. W ostatnim punkcie chodzi o to, aby podkreślić, że celem naszego konsorcjum jest bycie „jednostką sieciującą”, czyli strukturą wsparcia, natomiast rzeczywistą sieć mają tworzyć same LGD

13 FAOW - „niezależna” sieć w Polsce
Forma prawna - związek stowarzyszeń Historia powstania – interwencja na rzecz Programu Leader w Polsce, a następnie potrzeba lobby na rzecz prawidłowej realizacji tego programu w Polsce Autentyczny partner rządu w dyskusji na temat realizacji Programu Leader+ w latach , jak i w latach Wsparcie ze strony Funduszu Współpracy Strona internetowa – największy zasób informacji, baza danych o partnerstwach, forum dyskusyjne Wiele działań wspierających razem z Funduszem Współpracy – akcja informacyjna, przygotowanie animatorów, współpraca międzynarodowa

14 Sieci regionalne w Polsce
Dolnośląska – 19 LGD z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego; projekt 400 tys. w budżecie województwa; wszystkie LGD w Schemacie II Kujawsko-pomorska; 500 tys. zł w budżecie województwa dla LGD; najlepsze pokrycie LGD w Polsce Śląska – 9 LGD, pożyczka po 150 tys. zł dla LGD w Schemacie II PPL+; wszystkie możliwe LGD w Schemacie II Małopolska – w fazie organizacji, pierwsze spotkania; 200 tys. zł dla LGD poza Schematem II PPL+; zaproszenie do skorzystania ze środków na federalizację NGO

15 Sieci tematyczne Związane z pewnym zagadnieniem np. sieć tematyczna w Irlandii dla turystyki wiejskiej Pierwsze propozycje ze szkolenia animatorów partnerstw lokalnych: Szlaki turystyczne Energia odnawialna Produkt lokalny

16 Co może dać LGD udział w sieciowaniu?
Dostęp do informacji Promocja jej działań - dostarczanie materiałów do kwartalnika i na strony www sieci Poszerzanie wiedzy, poprawa zarządzania, nowe pomysły Znajdywanie partnerów do współpracy Wpływ na politykę realizacji programów na obszarach wiejskich Co jeszcze? W zależności od inwencji, autor prezentacji może dodać jeszcze własne przykłady

17 Co może dodatkowo dać LGD udział w sieci regionalnej?
Projekty współpracy wymagające przylegania obszarów do siebie np. szlaki turystyczne (Szlak Maryjny w województwie śląskim i małopolskim) Współpraca z samorządem województwa w zakresie realizacji programu Leader w okresie , szczególnie w zakresie wyboru LGD Jednolite stanowisko LGD w różnych sprawach, także poprzez swojego przedstawiciela w Radzie sieci LGD

18 Sieć obszarów wiejskich, nie LGD
W nowym okresie programowania ( ) przewidziane jest utworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Będzie to rozszerzenie zarówno pod względem członkostwa (poza LGD do współpracy zostaną zaproszone urzędy marszałkowskie, samorządy, organizacje rolnicze itp.) jak i tematyki (szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich) Krajowe Sieci mają powstać do końca 2008 roku


Pobierz ppt "„Sieciowanie Lokalnych Grup Działania - korzyści i wyzwanie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google