Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bariery w wykorzystywaniu funduszy unijnych przez samorządy Jerzy Kwieciński Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Warszawa, 7 października 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bariery w wykorzystywaniu funduszy unijnych przez samorządy Jerzy Kwieciński Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Warszawa, 7 października 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Bariery w wykorzystywaniu funduszy unijnych przez samorządy Jerzy Kwieciński Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Warszawa, 7 października 2009r.

2 2 Obecny stan wdrażania funduszy Obecny stan wdrażania funduszy Najważniejsze bariery w wykorzystaniu funduszy Najważniejsze bariery w wykorzystaniu funduszy Na co najczęściej skarżą się samorządy? Na co najczęściej skarżą się samorządy?

3 3 Wykorzystanie funduszy strukturalnych 2004-2006 8,6 mld euro Fundusze strukturalne z UE na lata 2004-2006… 33 mld zł … odpowiadająca im kwota w złotych (wg stanu na koniec czerwca 2009 r.) 33,4 mld zł (101,3% alokacji) Wydatki kwalifikujące się do refundacji poniesione przez beneficjentów do końca czerwca 2009 r. 35,6 mld zł (108% alokacji) Wartość wkładu z funduszy strukturalnych w zawartych przez beneficjentów umowach o dofinansowanie 30,9 mld zł (92,9% alokacji) Tyle wypłacono beneficjentom funduszy do końca marca 2009 r. 6,75 mld euro (78,5% alokacji) Wypłacona Polsce kwota przez KE tytułem poniesionych wydatków (stan na koniec marca 2009 r.)

4 4 Stan wdrażania Funduszu Spójności na koniec czerwca 2009 r. 5,6 mld euro Tyle środków z Funduszu Spójności Polska otrzymała na lata 2000-2006 3,7 mld euro (65,3 %. alokacji) Na taką kwotę wnioski o płatność Polska przekazała do UE 3,4 mld euro (60,7% alokacji) Całkowita kwota płatności przekazanych z KE

5 5 52,5 mld zł- 52,5 mld zł- kwota podpisanych umów w części z UE 9,6 mld zł- 9,6 mld zł- wydatki kwalifikowane we wnioskach o płatność w części z UE

6 6 Programy krajowe: 26,3 mld zł- kwota podpisanych umów w części z UE 4,2 mld zł- 4,2 mld zł- wartość wydatków kwalifikowanych w części z UE Programy regionalne: 9,3 mld zł- 9,3 mld zł- kwota podpisanych umów w części z UE 0,97 mld zł- 0,97 mld zł- wartość wydatków kwalifikowanych w części z UE

7 7 Postęp w realizacji Narodowej Strategii Spójności

8 8

9 9 Główne bariery w wykorzystaniu funduszy unijnych III Raport Business Centre Club nt. wykorzystania funduszy europejskich z 13 września 2009 r., przygotowany przez Jerzego Kwiecińskiego 1)Bariery instytucjonalne Brak właściwego planowania; w szczególności brak planów działania instytucji uczestniczących w zarządzaniu funduszami (rocznych) Niewystarczająca koordynacja działań (poziom centralny a wojewódzki) Ograniczona informacja o postępie realizacji programów i projektów unijnych Brak kompleksowego programu szkoleń dla administracji

10 10 2) Bariery prawne i proceduralne Przepisy pomocy publicznej (uzgodnienia z KE) Prawo budowlane, wymogi ochrony środowiska i zasady planowania przestrzennego Skomplikowanie i przewlekłość procedur, zbyt wygórowane wymogi wobec podmiotów starających się o niewielkie dofinansowanie Główne bariery w wykorzystaniu funduszy unijnych

11 11 Trudności dla samorządów - najczęściej podnoszone problemy Wymóg składania zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (wg art. 209 ustawy o finansach publicznych nie jest to konieczne wobec beneficjentów z sektora finansów publicznych) Małe upowszechnienie płatności zaliczkowych Liczba dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku Nieracjonalne wymogi formalne: liczba wymaganych kopii, podpisów, brak możliwości wprowadzania poprawek we wnioskach na miejscu, w instytucji organizującej konkurs

12 12 Duże koszty przygotowania dokumentacji w projektach infrastrukturalnych (wymagania dotyczące studiów wykonalności) Brak jednoznacznej informacji o trybie wyboru projektu (konkurs, pre-selekcja, tryb indywidualny) Brak szerokiej akcji informacyjnej poprzedzającej ogłoszenie konkursu Za mało pieniędzy Szybkie wyczerpywanie alokacji przewidzianej na dany rok w popularnych konkursach Trudności dla samorządów - najczęściej podnoszone problemy

13 13 Dziękuję za uwagę Europejskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa tel.: (22) 826-37-00, tel./faks: (22) 826-35-33, kom.: (0) 693-151-865 email: eucp@eucp.pl Internet: www.eucp.pl


Pobierz ppt "1 Bariery w wykorzystywaniu funduszy unijnych przez samorządy Jerzy Kwieciński Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Warszawa, 7 października 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google