Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Warszawa, 1 grudnia 2010 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010)

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego3 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010)

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego4 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – liczba złożonych wniosków po ocenie formalnej (30.11.2010)

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego5 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość złożonych wniosków po ocenie formalnej (30.11.2010)

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego6 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji (30.11.2010)

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków zatwierdzonych do realizacji (30.11.2010)

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego8 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – liczba podpisanych umów/ decyzji (30.11.2010)

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego9 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji (30.11.2010)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego10 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji (30.11.2010)

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego11 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji (30.11.2010)

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego12 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/ decyzji jako % alokacji (30.11.2010)

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego13 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków beneficjentów o płatność (30.11.2010)

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego14 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków beneficjentów o płatność (30.11.2010)

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego15 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji (30.11.2010)

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego16 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość wniosków benef. o płatność jako % alokacji (30.11.2010)

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego17 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość deklaracji zatwierdzonych przez IC (30.11.2010)

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego18 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość deklaracji zatwierdzonych przez IC (30.11.2010)

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego19 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość deklaracji zatwierdz. przez IC jako % alokacji (30.11.2010)

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego20 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wartość deklaracji zatwierdz. przez IC jako % alokacji (30.11.2010)

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego21 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – wnioskowanie do KE, zasada n+3 i kryterium dopuszczające KRW (30.11.2010) k.d.KRW – 20%

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego22 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – zasada n+3 25 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego. W celu poprawienia absorpcji funduszy strukturalnych zmodyfikowany został przepis art. 93, zgodnie z którym terminy automatycznego anulowania nie mają zastosowania do rocznych zobowiązań budżetowych związanych z całkowitym rocznym wkładem na 2007 r. Wprowadzone odstępstwo oznacza, iż do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2008-2013 należy dodać jedną szóstą rocznych zobowiązań na 2007 r. Reasumując, obecnie zasada n+3 nie ma zastosowania do roku 2007, natomiast zwiększone zostały odpowiednio kwoty do osiągnięcia za lata kolejne. W myśl zasady n+3 za 2008 r., do końca roku 2011 każdy z Regionalnych Programów Operacyjnych powinien zawnioskować do KE o refundację kwoty odpowiadającej 16,68% alokacji na cały okres programowania, co po pomniejszeniu o 9% wypłaconej przez KE zaliczki, daje 7,68%. Według zasady n+3 za 2009 r., do końca 2012 r. należy zawnioskować do KE o refundację wydatków odpowiadającą kwocie 33,69%-9%=24,69% alokacji na cały okres programowania.

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego23 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – zasada n+3 Niebieskie (niższe) słupki pokazują wartość konieczną do certyfikowania do KE pomniejszoną o zaliczkę 9%, zielone – łącznie z zaliczką. Na osi X umieszczone są kolejne lata obowiązywania zasady n+3/2, a w nawiasach – lata, na koniec których określony poziom powinien zostać osiągnięty. Pierwszy słupek w danym roku pokazuje wartości wg starego Rozporządzenia, drugi – wg nowego.

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego24 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – zasada n+3 W ramach KRW środki zostaną przydzielone na lata – 2011 (20%), 2012 (40%) i 2013 (40%). Z Dostosowania Technicznego odpowiednio: 2011 (33,3%), 2012 (33,3%) i 2013 (33,3%).

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego25 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Realizacja Planu wydatkowania… (30.11.2010)

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego26 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Realizacja Planu wydatkowania… (30.11.2010)

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego27 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Realizacja Planu wydatkowania… (30.11.2010)

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego28 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Realizacja Planu wydatkowania… (30.11.2010)

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego29 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Realizacja Planu wydatkowania… (30.11.2010)

30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego30 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego31 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

32 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego32 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

33 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego33 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

34 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego34 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

35 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego35 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

36 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego36 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

37 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego37 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

38 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego38 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

39 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego39 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

40 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego40 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

41 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego41 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

42 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego42 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

43 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego43 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

44 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego44 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

45 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego45 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO (30.11.2010) - województwa

46 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego46 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – zasada n+3 2009 r. (30.11.2010)

47 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego47 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Stan wdrażania RPO – zasada n+3 2009 r. (30.11.2010)

48 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego48 Warszawa, 1 grudnia 2010 r. Monitor Regionalny – comiesięczna informacja nt. stanu wdrażania RPO Kompleksowe informacje na temat stanu wdrażania RPO 2007-13 są dostępne co miesiąc w formie broszury Monitor Regionalny na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania

49 49 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "1 Stan Wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google