Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy
na modernizację gospodarki i infrastruktury Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Lubuskie Forum Funduszy Europejskich Zielona Góra , 04 października 2012

2 Plan prezentacji Zaawansowanie realizacji regionalnych programów operacyjnych Programy regionalne a programy krajowe Wskaźniki rzeczowe realizacji RPO Przygotowanie regionów do nowej perspektywy finansowej

3 Postęp w realizacji regionalnych programów operacyjnych (jako % alokacji)

4 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania między regiony (mln euro)

5 Poziom kontraktacji w 16 RPO,
stan na koniec lipca 2012

6 Poziom wydatków w 16 RPO, stan na koniec lipca 2012

7 Postęp w kontraktacji programów operacyjnych, lipiec 2012 (jako % alokacji)

8 Postęp w wydatkowaniu programów operacyjnych, lipiec 2012 (% alokacji)

9 Stan realizacji programów operacyjnych na koniec lipca 2011 (mld zł)

10 Alokacja środków wg kategorii interwencji (w %) w 16 RPO

11

12 Wybrane wskaźniki rzeczowe realizacji RPO, lipiec 2012
Zrealizowane (w nawiasie dla woj. lubuskiego) Planowane do zrealizowania (wg podpisanych umów) Procent realizacji umów długość wybudowanych dróg [km] 383 (10) 764 (29) 50,1% (34,5%) długość przebudowanych dróg [km] 4593 (91) 7561 (117) 60,7% (77,8%) długość wybudowanej /zmodernizowanej kanalizacji [km] 3392 (89) 8678 (195) 39,1% (45,6%) Długość zbudowanej /zmodernizowanej sieci wodociągowej [km] 1156 (6) 3074 (31) 37,6% (19,4%) liczba wybudowanych /przebudowanych obiektów infrastruktury szkolnej 1179 (27) 515 (44) 43,7% (61,4%)

13 Wybrane wskaźniki rzeczowe realizacji RPO, lipiec 2012
Zrealizowane (w nawiasie dla woj. lubuskiego) Planowane do zrealizowania (wg podpisanych umów) Procent realizacji umów liczba wspartych instytucji ochrony zdrowia 441 754 58,5% liczba wspartych przedsiębiorstw 4567 7461 61,2% długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego [km] 215 13861 1,6% Liczba wybudowanych /przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 662 1790 37,0%

14 Wydatki na B+R jako % PKB w regionach NUTS 2, 2007
Źródło:epp.eurostat.ec.europa.eu/

15 Poziomy innowacyjności regionów w Unii Europejskiej
Większość województw w Polsce należy do kategorii najmniej innowacyjnych regionów, w tym również woj. lubuskie.

16 Udział przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według województw w 2009 roku

17 Wynalazki krajowe zgłoszone oraz udzielone patenty według województw

18 Patenty udzielone podmiotom krajowym w 2010 r:

19 Alokacja bezpośrednich środków budżetowych na badania i prace rozwojowe

20 Krajowe instytucje z największą liczbą zgłoszonych wynalazków
15 podmiotów krajowych, które w 2010 r. dokonały największej liczby zgłoszeń wynalazków. Źródło: 20

21 WNIOSKI Realizacja regionalnych programów operacyjnych jest silnie zaawansowana. Polska powinna podtrzymywać opinię kraju, który świetnie sobie radzi w realizacji polityki spójności i w wykorzystywaniu pieniędzy unijnych. Analiza wykorzystania funduszy europejskich pokazuje, że polskie regiony skutecznie i efektywnie wykorzystują pieniądze unijne. Rośnie siła gospodarcza i konkurencyjność regionów. Przed regionami stają nowe wyzwania związane z przygotowywaną nową perspektywą finansową

22 Dziękuję za uwagę Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kopernika 34, Warszawa tel.: (22) , tel./faks: (22) , kom.: (0) Internet:


Pobierz ppt "Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google