Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

2 LOGOPEDIA Nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty. Termin „logopedia” pochodzi od dwóch greckich słów: logos – słowo oraz paidei - wychowanie

3 ZADANIA LOGOPEDII Kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym, i leksykalnym Doskonalenie mowy już ukształtowanej Usuwanie wad wymowy Nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty Usuwanie zaburzeń głosu Usuwanie trudności w pisaniu i czytaniu

4 DZIAŁY LOGOPEDII Logopedia wychowawcza – zapobieganie zaburzeniom mowy i głosu przez odpowiednie kształtowanie mowy u dzieci Logopedia korekcyjna – usuwanie zaburzeń mowy, głosu oraz pisania i czytania Surdologopedia – nauczenie mowy głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych Logopedia artystyczna – kształtowanie mowy rozumiane jako podnoszenie kultury żywego słowa: potocznego, publicystycznego, artystycznego Wczesna interwencja logopedyczna - obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną, którą należy postawić przed ukończeniem pierwszego roku życia, wczesną terapie, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych.

5 MOWA I JEJ MECHANIZMY Mowa jest dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi. W celu porozumiewania się ludzie posługują się językiem, który jest systemem wyrazów i reguł gramatycznych. Mowa jest procesem jednolitym, ale można w nim wyodrębnić czynności nadawania mowy i czynności odbioru mowy oraz wytwór mówienia i rozumienia, czyli tekst.

6 Nadawanie mowy polega na wytwarzaniu określonych treści myślowych i przekazywaniu ich odbiorcy za pomocą odpowiednich ruchów narządów mownych. Ruchy narządów mowy powodują powstawanie drgań cząsteczek powietrza czyli dźwięków. Odbiór wypowiedzi nadawcy przez odbiorcę następuje wtedy,gdy usłyszane i zidentyfikowane dźwięki zostaną skojarzone z odpowiednią treścią. Tekst jest ciągiem dźwięków będącym nośnikiem treści znaczeniowej. W tekście można wyróżnić stronę dźwiękową i znaczeniową.

7 JĘZYK System konwencjonalnych znaków i reguł gramatycznych, za pomocą których porozumiewa się pewna grupa społeczna. Znakami języka są wyrazy. Język ma charakter społeczny, trwały i abstrakcyjny.


Pobierz ppt "Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google