Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu polonistycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu polonistycznego"— Zapis prezentacji:

1 ABC nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu polonistycznego

2 Pisemne formy wypowiedzi
Opis Opowiadanie Charakterystyka Sprawozdanie Recenzja Rozprawka Notatka Plan Reportaż Artykuł Wywiad Ogłoszenie Zaproszenie Dedykacja Podanie List Pamiętnik

3 Model jakości norm obiektywnych Maria Madejowa
warstwa koncepcyjna: stopień rozumienia tematu (niepełny, pełny, wystarczający, poprawny, wyczerpujący, pogłębiony, poszerzony) pomysł na opracowanie tematu wybór formy, stylu, funkcji (forma pracy zależy od tematu, od doboru treści i od planu wewnętrznego) znajomość zagadnienia, umiejętność przedstawiania zagadnienia itd.

4 Model jakości norm obiektywnych Maria Madejowa
warstwa semantyczna (zawartość treściowa): ilość zawartych w pracy informacji jakość zawartych informacji wiedza o literaturze ogólna wiedza o człowieku, życiu, świecie spójność semantyczna podporządkowana planowi wewnętrznemu pracy itd.

5 Model jakości norm obiektywnych Maria Madejowa
warstwa kompozycyjna: zasada porządkowania treści (kolejność przedstawionych informacji i tekstów, wybór układu: problemowy, chronologiczny czy tematyczny) zachowanie proporcji między poszczególnymi częściami pracy logiczny wywód posługiwanie się argumentami podporządkowanie kompozycji wybranej przez ucznia koncepcji ujęcia treści itd.

6 Model jakości norm obiektywnych Maria Madejowa
warstwa redakcyjna: poprawne użycie języka (normy obiektywne poprawności językowej są ustalone w słownikach i poradnikach językowych; nauczyciel ma określić rodzaj błędu i jego kwalifikację) spójność estetyka pracy, margines, akapity ortografia i interpunkcja.

7 Analiza tematu wypracowania
I. Zrozumieć każde słowo w temacie coś znaczy wśród nich znajdują się słowa centralne słowa-klucze, które pozwalają zidentyfikować problem jeśli zidentyfikujemy problem, to mamy dwa typy zachowań: # albo dyskusja, konfrontacja zdań, nawet spór, # albo tylko potwierdzenie

8 Analiza tematu wypracowania
II. Szukać Słowa-klucze podsuwają ogólną ideę przygotowywanej wypowiedzi, dlatego należy wynotować: sprawy, o których trzeba będzie bezwarunkowo napisać, tzn. nazwać problem główny i wyodrębnić podproblemy, które go tworzą skojarzenia, które przychodzą do głowy, w tym materiał literacki: tytuły, teksty, cytaty, postacie i inne elementy świata przedstawionego oraz, o czym się często zapomina, argumenty z kręgu własnych doświadczeń kilkunastoletniego życia uogólnienia, obserwacje o charakterze syntetycznym, wynikające z analizy i ze zgromadzonych asocjacji.

9 Analiza tematu wypracowania
III. Konstruować 1. Planujemy wypowiedź (często temat wypracowania narzuca porządek pracy). 2. Trudniejsze tematy wymagają podjęcia decyzji o porządku wywodu.

10 Model działań doskonalących umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej Jadwigi Kowalikowej
Określenie istoty gatunku wypowiedzi objętej ćwiczeniem. Porównanie definicji roboczej z oficjalną, słownikową. Przywołanie przykładów, czyli gotowych tekstów, reprezentujących ćwiczoną formę wypowiedzi. Konfrontacja zebranych i wstępnie zaakceptowanych przykładów z definicją gatunku w celu wskazania zarówno zgodności, jak i rozbieżności.

11 Wprowadzenie poprawek i ewentualnie zredagowanie wypowiedzi wzorcowej.
Model działań doskonalących umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej Jadwigi Kowalikowej Tworzenie tekstów własnych, reprezentujących przyswajaną i ćwiczoną formę wypowiedzi. Prezentacja (jeżeli piszącymi są uczniowie) napisanych wypowiedzi i ocena ich poprawności. Wprowadzenie poprawek i ewentualnie zredagowanie wypowiedzi wzorcowej.


Pobierz ppt "ABC nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu polonistycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google