Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
GIMNAZJUM W ZŁOTORYI 59 – 500 ZŁOTORYJA, UL. WILCZA 41 : , fax: : & WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CKE - LISTOPAD 2012 OPERON – GRUDZIEŃ 2012

2 Wyniki poszczególnych klas
MATEMATYKA Wyniki poszczególnych klas

3 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE
MATEMATYKA Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE

4 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - OPERON
MATEMATYKA Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - OPERON

5 Rozkład wyników w staninach
MATEMATYKA Rozkład wyników w staninach CKE OPERON

6 Umiejętności opanowane bardzo słabo:
MATEMATYKA Umiejętności opanowane bardzo słabo: Tworzenie strategii rozwiązania, zapisywanie związków i zależności za pomocą wyrażeń algebraicznych, równań, układów równań. Rozumowanie i argumentowanie – wyjaśnianie podstawowych zależności. Operowanie własnościami figur – obliczanie pól figur płaskich i zamiana jednostek. Określanie czy zapisane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Obliczanie pól i objętości brył, zamiana jednostek, zaokrąglanie wyników.

7 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Wyniki poszczególnych klas – CKE

8 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Wyniki poszczególnych klas – OPERON

9 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
Łatwość wykonalności poszczególnych zadań – CKE

10 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
Łatwość wykonalności poszczególnych zadań – OPERON

11 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Rozkład wyników w staninach
CKE OPERON

12 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Umiejętności opanowane bardzo słabo:
Umiejętność rozumowania i argumentacji - wyjaśnienie dziedziczenia grup krwi człowieka. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Opanowanie czynności praktycznych. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów.

13 Wyniki poszczególnych klas
JĘZYK POLSKI Wyniki poszczególnych klas

14 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE
JĘZYK POLSKI Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE

15 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - Operon
JĘZYK POLSKI Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - Operon

16 Rozkład wyników w staninach
JĘZYK POLSKI Rozkład wyników w staninach CKE OPERON

17 Umiejętności opanowane słabo:
JĘZYK POLSKI Umiejętności opanowane słabo: Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Analiza i interpretacja tekstów kultury - uczeń omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (apostrofy). Tworzenie wypowiedzi - uczeń tworzy wypowiedź pisemną w formie rozprawki. Rozpoznawanie tematów słowotwórczych i formantów w wyrazach pochodnych. Zamiana mowy niezależnej na zależną.

18 Wyniki poszczególnych klas
HISTORIA I WOS Wyniki poszczególnych klas

19 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE
HISTORIA I WOS Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE

20 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - OPERON
HISTORIA I WOS Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - OPERON

21 Rozkład wyników w staninach
HISTORIA I WOS Rozkład wyników w staninach CKE OPERON

22 Umiejętności opanowane bardzo słabo:
HISTORIA I WOS Umiejętności opanowane bardzo słabo: Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. Wyszukiwanie i porównywanie informacji pochodzących z różnych źródeł. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą.

23 JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWA - CKE

24 JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWA - OPERON

25 JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZENIE - CKE

26 JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZENIE - OPERON

27 JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWA – STANINY OPERON CKE

28 ROZSZERZENIE – STANINY
JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZENIE – STANINY CKE OPERON

29 JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA - CKE

30 JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA – Operon

31 JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZENIE - CKE

32 JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZENIE – Operon

33 JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA – STANINY CKE OPERON

34 ROZSZERZENIE – STANINY
JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZENIE – STANINY CKE OPERON

35 Porównanie wyników z języka niemieckiego i języka angielskiego – poziom podstawowy
Kl. 3B2 87,7%

36 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
Nierozumienie czytanych poleceń, wynikające z braku dostatecznej wiedzy lub zbyt szybkiego i nieuważnego czytania. Budowanie zbyt długich zdań. Błędy ortograficzne. Nieprawidłowe budowanie związków wyrazowych. Ubogie słownictwo, posługiwanie się językiem potocznym. Brak umiejętności argumentowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Niestaranny zapis działań, który pociąga za sobą błędy rachunkowe oraz uniemożliwia prawidłowe wykonanie następnych etapów rozwiązania. Niepoprawny dobór algorytmu albo modelu matematycznego do sytuacji opisanej w zadaniu. Nieuwzględnianie w rozwiązaniu wszystkich warunków określonych w treści zadania. Brak umiejętności uogólniania i uzasadniania. Nieumiejętne posługiwanie się jednostkami. Brak interpretacji otrzymanych wyników oraz oceny ich sensowności. Brak wprawy w stosowaniu wzorów, reguł i zasad w sytuacji praktycznej. Niepodejmowanie prób rozwiązania zadań.

37 Zalecenia do dalszej pracy:
WNIOSKI Zalecenia do dalszej pracy: Stosowanie na zajęciach metod aktywizujących z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. Zwiększenie ilości zadań do pracy samodzielnej ucznia i konsekwentne i systematyczne sprawdzanie i rozliczanie uczniów. Zacieśnienie współpracy na linii nauczyciel – rodzic. Motywowanie uczniów do nauki – ukazanie konkretnych pozytywów z dobrze zdanego egzaminu gimnazjalnego. Zaznajomienie uczniów z metodami efektywnego uczenia się.


Pobierz ppt "WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google