Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA PROJEKTU Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA PROJEKTU Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych."— Zapis prezentacji:

1 METODA PROJEKTU Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń zespołowe, planowane działanie zmierzające do rozwiązania problemu z zastosowaniem różnych metod

2 ELEMENTY PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Wybranie tematu projektu Określenie celów i zaplanowanie etapów jego realizacji Wykonanie zaplanowanych działań Publiczne zaprezentowanie rezultatów projektu Ocena(samoocena i ocena kolegów)

3 Instrukcja dla ucznia:
Ważną rolę w metodzie projektów spełnia instrukcja, która powinna być jasna i czytelna dla każdego z uczniów. Instrukcję przygotowuje nauczyciel.

4 ELEMENTY INSTRUKCJI DLA UCZNIA
temat projektu cele projektu zadania dla konkretnego ucznia lub grupy uczniów wskazówki, źródła informacji termin, sposób i czas prezentacji terminy konsultacji kryteria oceny pracy

5 Czego uczy metoda projektów?
SAMODZIELNEJ PRACY I KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI ODPOWIEDZIALNOŚCI, PODEJMOWANIA DECYZJI I SAMOOCENY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, WYRAŻANIA OPINII I SŁUCHANIA INNYCH PLANOWANIA, PRZEWIDYWANIA, POKONYWANIA TRUDNOŚCI

6 Projekt a warunki zamieszczone w podstawie:
Stosując metodę projektu kształtujemy u uczniów następujące umiejętności : organizacji pracy ( „planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki”) selekcji zebranych materiałów(„poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł”) współdziałania ( „ efektywne współdziałanie w zespole, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji”) korzystania i poszukiwania różnych źródeł informacji („poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł”) rozwiązywania problemów („ dochodzenie do rozumienia treści, rozwijanie zdolności myślenia, rozwiązywania problemów w sposób twórczy”) kulturalnego dyskutowania( „prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych, poprawnego posługiwania się językiem” prezentowania ( „ przygotowanie do publicznych wystąpień”)

7 Projekt a standardy: Realizacja standardów w obszarach:
W zakresie wiedzy o języku( umiejętność publicznego zabierania głosu, językowy savoir-vivre) W zakresie wiedzy o literaturze i kulturze ( wybrane utwory literackie: tematy, motyw, wątki) W zakresie redagowania tekstów( praca redakcyjna, interpretacja utworu literackiego) W zakresie korzystanie z informacji ( rozpoznać tematy, motywy, wątki; bohater i sposoby jego kreowania w utworze; problematyzować odczytanie tekstu, stawiać hipotezy, wskazać konteksty i wykorzystać je w interpretacji)

8 5. W zakresie tworzenia informacji (publicznie zabrać głos, zachować się właściwie językowo ( savoir-vivre), gromadzić, selekcjonować materiał, hierarchizować, formułować hipotezy i wnioski, interpretować utwór, porównywać, przywoływać konteksty, streszczać, parafrazować, cytować, komentować, wnioskować, formułować i uzasadniać opinie, prezentować własne przeżycia, uczestniczyć w dyskusji, korzystać z Internetu i innych źródeł informacji, wykonać opis bibliograficzny, wyszukać literaturę przedmiotu, dokonać jej selekcji)


Pobierz ppt "METODA PROJEKTU Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google