Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC."— Zapis prezentacji:

1 W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC

2 SCHEMAT PROCESU KOMUNIKOWANIA SIĘ SHARON I WEAVER
KODOWANIE ----PRZEKAZYWANIE ----ODKODOWANIE NADAWANIE ODBIERANIE W MODELU SHARONA I WEAVERA ISTOTNYMI ELEMENTAMI SĄ INTENCJA I INTERPRETACJA BY WYWOŁANA ZOSTAŁA POŻĄDANA REAKCJA U ODBIORCY

3 PRACA W GRUPACH ZABAWA „KIJ” I „BUDOWA MOSTU”

4

5 GR. „A” NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ W RELACJACH UCZEŃ - NAUCZYCIEL NIEJASNO SFORMUŁOWANY KOMUNIKAT NIEZGODNOŚĆ KOMUNIKACJI WERBALNYCH PRZEŚWIADCZENIE O SWOJEJ RACJI WERBALNA I NIEWERBALNA DEMOTYWACJA BRAK AKTYWNEGO SŁUCHANIA ZŁY DOBÓR MIEJSCA OKOLICZNOŚCI FORMUŁOWANIA KOMUNIKATU OŚMIESZANIE POGŁĄDÓW INNEJ OSOBY

6 GR. „ A” 9. NEGATYWNE NASTAWIENIE ODBIORCY NA NADAWCĘ 10. NIEODPOWIEDNI DOBÓR TONU GŁOSU W WYPOWIEDZI 11. NIETRAKTOWANIE ROZMÓWCY INDYWIDUALNIE I PODMIOTOWO

7 GR. „B” NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W KOMUNIKATACH WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH - NAUCZYCIEL –RODZICW
1.BRAK KLAROWNOŚCI WYPOWIEDZI 2.SŁOWOTOK 3. BRAK CZASU I MIEJSCA ODPOWIEDNIEGO DO ROZMOWY 4. ZBYT CZĘSTE POWTARZANIE NEGATYWÓW 5.STRACH PRZED OCENĄ 6. BRAK PROFESJONALIZMU 7. BRAK ASERTYWNOŚCI 8. UNIKANIE SYTUACJI TRUDNYCH

8 Gr. „C” ZASADY PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI I KOMPETENCJE NAUCZYCIELSKIE
1. SPÓJNOŚĆ 2. KOMUNIKAT „ JA” 3. PRZEKAZ ZROZUMIAŁY DLA ODBIORCY 4.ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE WARUNKI DO ROZMOWY 5. SCHEMAT ROZMOWY CEL ROZMOWY I PRZYGOTOWANIE 6. GESTY WYRAŻAJĄCE SZACUNEK 7. OTWARTA POSTAWA CIAŁA 8. SPOSÓB MÓWIENIA

9 9. TON GŁOSU 10. KONTAKT WZROKOWY 11. GESTYKULACJA 12. UBIÓR

10 PODSUMOWANIE ROLA NAUCZYCIELA W RELACJACH Z RODZICEM I UCZNIEM NAUCZYCIEL JEST „ Z” UCZNIEM I RODZICEM RODZIC JEST NAJLEPSZYM SPECJALISTĄ W SPRAWIE SWOJEGO DZIECKA

11 KOMPETENCJE NAUCZYCIELA
1.SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 2. AKTYWNE SŁUCHANIE 3. UMIEJĘTNOŚĆ DIALOGU 4. ROZWIJANIE EMPATII 5. UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI 6. ASERTYWNOŚĆ 7. UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA I TWORZENIA ODPOWIEDNIEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO KLASY SZKOLNEJ 8. OTWARTOŚĆ

12 WNIOSKI BY ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATU WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO NALEŻY PAMIĘTAĆ KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – MOWA CIAŁA JEST JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW W RELACJACH BYWA, ŻE RELACJE POMIĘDZY STRONAMI SĄ WAŻNIEJSZE OD TREŚCI

13 3. USTALONE ZASADY DOTYCZĄ WSZYSTKICH
4. ŚWIADOMA NAUKA POPRAWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ POPRZEZ JASNE FORMUŁOWANIE MYŚLI, PRECYZJĘ SĄDÓW I OBRONĘ WŁASNEGO STANOWISKA. 5. DZIĘKI SWOIM KOMPETENCJOM NAUCZYCIEL MOŻE WPŁYWAĆ NA PRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH

14 6. STWARZAMY WARUNKI DO SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH
7. PAMIĘTAMY O TOLERANCJI I UWZGLĘDNIAMY STANOWISKO INNEJ OSOBY

15 Dziękujemy za uwagę Miłego dnia !!


Pobierz ppt "W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWY ODBIÓR KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH W RELACJACH UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google