Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Otmuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Istotnym walorem gminy jest bliskie sąsiedztwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Otmuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Istotnym walorem gminy jest bliskie sąsiedztwo."— Zapis prezentacji:

1

2 Gmina Otmuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Istotnym walorem gminy jest bliskie sąsiedztwo Republiki Czeskiej, co sprawia, że przez teren gminy przebiegają trans graniczne korytarze transportowe.

3 POWIERZCHNIA: ha LICZBA MIESZKAŃCÓW: PRZEJŚCIA GRANICZNE: Ukraina – Medyka 500km PORTY LOTNICZE (odległość): Wrocław- 100km Katowice- 170km Kraków- 240km Praga – 250 km Planowane do budowy w Kamieniu Śląskim - 90 km Otmuchów jest gminą miejsko- wiejską , składającą się z miasta Otmuchów oraz 31 sołectw. Graniczy z gminą Nysa, Paczków, Kamiennik, Głuchołazy oraz Republiką Czeską.

4 TRANSPORT RZECZNY: Kędzierzyn Koźle – 90km Wrocław – 100km Gliwice – 135km ODLEGŁOŚĆ OD DUŻYCH MIAST: Opole – 67km Katowice – 170 km Otmuchów jest gminą miejsko- wiejską , składającą się z miasta Otmuchów oraz 31 sołectw. Graniczy z gminą Nysa, Paczków, Kamiennik, Głuchołazy oraz Republiką Czeską.

5 Miasta partnerskie Bernkastel Kues Niemcy Milo Włochy Łopatyn Ukraina
Javornik Czechy

6

7 Otmuchów to dynamicznie rozwijająca się gmina gotowa na przyjęcie inwestorów krajowych i zagranicznych działających w sferze usług, przemysłu oraz handlu. Przychylność władz, wsparcie inwestora w procesach inwestycyjno-organizacyjno-prawnych jak i pozostałe atuty w tym: korzystne położenie w sąsiedztwie z Czechami i Niemcami, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, atrakcyjne tereny inwestycyjne, niskie koszty pracy, dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej, bezpieczeństwo ekologiczne oraz młode i otwarte społeczeństwo tworzą interesującą zachętę inwestycyjną odzwierciedlając jednocześnie rozwój przedsiębiorczości w gminie Otmuchów.

8 Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy Otmuchów jest dostępność i funkcjonalność układów transportowych. Miasto Otmuchów powiązane jest siecią dróg ze stolicą województwa (miasto Opole) oddaloną o ok. 55 km oraz z autostradą A-4 oddaloną o ok. 35 km.

9 Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym na terenie gminy jest: droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów – Nysa – Opole – Częstochowa. Jest to droga o klasie GP (główna przyśpieszona), której w skład wchodzi obwodnica Otmuchowa

10 W gminie Otmuchów 100% miejscowości jest zwodociągowanych, natomiast sieć kanalizacyjna występuje tylko w mieście. W najbliższych latach planowane jest całościowe skanalizowanie gminy. Przewozy kolejowe w gminie Otmuchów w porównaniu z transportem samochodowym mają charakter marginalny, co jest jednak tendencją ogólnokrajową. Głównym operatorem telekomunikacyjnym na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska S.A

11 Atutem wpływającym na możliwości rozwojowe gminy jest występowanie znaczących, udokumentowanych zasobów surowców mineralnych, w szczególności kruszyw naturalnych i budowlanych oraz pozyskanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

12

13 Wykres absolwentów wg. szkół
Obecnie na terenie powiatu nyskiego aktywnie poszukuje pracy osób, w tym osoby do 25 roku życia stanowią 19%. Bliskość ośrodków akademickich Nysa, Opole, Wrocław zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i zawodową. W okolicznych średnich i zawodowych szkołach technicznych młodzież zdobywa niezbędne wykształcenie. Wykres absolwentów wg. szkół powiatu nyskiego

14 Obecne badania wskazują na wzrost przeciętnego wykształcenia wynikający z dostępności dla mieszkańców powiatu nyskiego, w tym gminy Otmuchów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz wzrostu świadomości młodzieży, iż wiedza jest kluczem do sukcesu.

15

16

17 Co zapewniamy ? Gmina Otmuchów jest otwarta na przyjęcie każdego inwestora działającego w sferze przemysłu, produkcji rolniczej, drobnej wytwórczości, usług, rzemiosła i handlu. Gmina sprzyja też wszelkim poczynaniom w zakresie inwestycyjnej szeroko rozumianej działalności kulturalno - rozrywkowo - rekreacyjnej i sportowej. preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, pomoc w uregulowaniu spraw dotyczących własności nieruchomości ofertę sprawdzonych firm podwykonawczych, współpracujących z Urzędem Miejskim szeroką gamę środków informacyjnych, popularyzujących przedsięwzięcie wśród mieszkańców miasta i gmin ościennych,

18 W celu wspierania przedsiębiorców, chcących podjąć inwestycje
na terenie Gminy Otmuchów, Rada Miejska w Otmuchowie przewidziała możliwość zwolnienia przedsiębiorców z płatności podatku od nieruchomości w następujących okresach: 3 lata przy utworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnieniu 20 osób w pełnym wymiarze czasu pracy 4 lata przy utworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnieniu 40 osób w pełnym wymiarze czasu pracy 5 lat przy utworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnieniu 80 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

19

20 Otmuchów to region oznaczający się wybitnymi walorami turystyczno- krajobrazowymi.
Należy do najczęściej odwiedzanych miejsc rekreacyjno- sportowych na Opolszczyźnie. Centrum kultury jest miasto Otmuchów , jego korzystne położenie a zwłaszcza sąsiedztwo dwóch jezior stwarza warunki do aktywnego wypoczynku w tym do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz szeroko pojętej turystyki pieszej i rowerowej.

21 Cykliczna impreza o zasięgu ogólnopolskim „Lato Kwiatów” ściąga do Otmuchowa ponad osób , promując miasto i istniejące zakłady pracy.

22 Istniejąca sieć hotelowo- gastronomiczna zapewnia dobre warunki do wypoczynku , serwując regionalne dania w tym nagrodzone w konkursie za najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy PERŁA 2003 „Sandacz po otmuchowsku”

23 Urząd Miejski w Otmuchowie
Otmuchów ul. Zamkowa 6 tel , fax:

24 KONIEC


Pobierz ppt "Gmina Otmuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Istotnym walorem gminy jest bliskie sąsiedztwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google