Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy"— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy
Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową nr 4, biegnącego wzdłuż stref aktywności gospodarczej w Tarnowie Koszt: PLN Wsparcie z UE: - Termin realizacji: Cel projektu: - poprawa warunków dojazdu do stref aktywności gospodarczej, poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz modernizację sygnalizacji świetlnych

2 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy
Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów Koszt: PLN Wsparcie z UE: - Termin realizacji: Cel projektu: - zwiększenie dostępności miejsc postojowych, poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących miejsc postojowych łącznie w ilości około sztuk

3 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna
Budowa Ponadregionalnego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Piłsudskiego Koszt budowy hali sportowo-widowiskowej wraz z otoczeniem: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - umożliwienie aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz turystów, zwiększenie zainteresowania uprawianiem sportu, rozwój turystyki sportowej oraz usług około-sportowych; szacunkowa wartość całego PCSR – ponad 40mln zł

4 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna
Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - podniesienie atrakcyjności turystycznej i estetyki wybranych obszarów miasta oraz terenów zielonych

5 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna
Przebudowa Pałacu Młodzieży - "Nowe funkcje w starych murach" Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - stworzenie bazy dla nowoczesnej placówki edukacyjno-kulturalnej kierującej ofertę do szerokiej grupy odbiorców, nie tylko dzieci i młodzieży

6 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna
Modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - podniesienie jakości usług kulturalnych przez dostosowanie budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych

7 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: społeczeństwo informacyjne
Ośrodek szkoleń dla społeczeństwa informacyjnego Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - przygotowanie infrastruktury dla utworzenia wielofunkcyjnego centrum edukacji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

8 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: społeczeństwo informacyjne
Rozwój metropolitarnej sieci światłowodowej - zwiększenie dostępności do internetu Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - poprawa jakości i dostępności do usług publicznych w Tarnowie oraz poprawa efektywności zarządzania jednostkami gminy, poprzez połączenie i wyposażenie Wielokanałowych Punktów Dostępowych, umożliwiających wykorzystanie istniejącej sieci szerokopasmowej

9 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: społeczeństwo informacyjne
Platforma zintegrowanych E-usług dla mieszkańców Tarnowa Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Termin realizacji: Cel projektu: - poprawa jakości i dostępności do usług publicznych w Tarnowie oraz poprawa efektywności zarządzania jednostkami gminy, poprzez modernizacje i integracje systemów informatycznych Urzędu Miasta Tarnowa oraz podmiotów współpracujących


Pobierz ppt "Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google