Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektów Miasta planowanych do realizacji w latach 2014-2020 [ budowanie świadomości ] Wystąpienie Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektów Miasta planowanych do realizacji w latach 2014-2020 [ budowanie świadomości ] Wystąpienie Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektów Miasta planowanych do realizacji w latach 2014-2020 [ budowanie świadomości ] Wystąpienie Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

2 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – planowanie przestrzenne Projekt Limanowa SlowCity – lokalny obszar funkcjonalny Status Projektu: projekt partnerski (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Gmina Dobra, Gmina Laskowa, Gmina Tymbark Charakter projektu: dokumenty, analizy, studia uwarunkowań, miejscowe plany zagospodarowania, kierunki działań porządkujących przestrzeń publiczną w kontekście planów 2014 - 2020

3 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – planowanie przestrzenne Projekt Limanowa SlowCity – lokalny obszar funkcjonalny Zakres działań: a.Uspójnienie planowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych b.Rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej c.Spójny system inwestycyjny d.Inne zagadnienia powiązane z celami funduszy strukturalnych 2014 - 2020

4 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – planowanie przestrzenne Projekt Limanowa SlowCity – lokalny obszar funkcjonalny Wnioskowany budżet: 2,5 mln zł

5 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Park OdNowa – utworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni dla seniorów Program Strategiczny WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Cel 1. podniesienie standardu opieki nad osobami starszymi (wiek 60+) Cel 2. wypracowanie nowego modelu dot.form i metod opieki domowej dla osób starszych Cel 3. zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych towarzyszących procesowi starzenia się społeczeństwa

6 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Park OdNowa – utworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni dla seniorów a/ DOM – wybudowanie zasobów pobytowych dla osób starszych (50-60 miejsc) z przeznaczeniem dla dziennego pobytu oraz funkcji miejsca odciążeniowego dla rodzin i opiekunów, b/ TOWARZYSTWO – stworzenie infrastruktury i atrakcji przestrzennych dziennego korzystania – ścieżki spacerowe, zasoby ogrodnicze i przyrodnicze, miejsca wspólnych spotkań.

7 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Park OdNowa – utworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni dla seniorów c/ INTEGRACJA – utworzenie Szkoły Seniora utworzenie Szkoły Opiekuna utworzenie Laboratorium Techniki i Technologii Seniora utworzenie Ośrodka Komunikacji Społecznej d/ ZDROWIE – stworzenie amatorskiej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla rozwoju kondycji ruchowej i psychicznej

8 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Park OdNowa – utworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni dla seniorów Trzy Konteksty realizacyjne: K1. W oparciu o naturalne atuty Limanowej tworzymy nowoczesny, regionalnym ośrodek dziennego pobytu dla seniorów K2. Zapewniamy różnorodne i kompleksowe funkcjonowanie ośrodka, oraz przebywających w nim seniorów K3. Wykorzystujemy/reaktywujemy potencjał seniorów i upowszechniamy go w społeczeństwie.

9 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Park OdNowa – utworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni dla seniorów Szacowany Budżet: Całkowita wartość Projektu – 54 mln zł Wkład Wnioskodawcy – 6 mln zł Wartość dofinansowania UE – 36 mln zł Środki Inne – 12 mln zł

10 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Limanowa Coworking – limanowski park przemysłowy (20 ha, Limanowa, Dobra, Tymbark, Laskowa) Cel 1. infrastrukturalne wsparcie procesu tworzenia i rozwoju istniejących firm z sektora MŚP Cel 2. wsparcie rozwoju lokalnych przedsiębiorców regionu celem zwiększenia ich potencjału produkcyjnego i konkurencyjnego Cel 3. stworzenie funduszu zalążkowego`

11 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Limanowa Coworking – limanowski park przemysłowy Obszar A: Infrastruktura – -doprowadzenie niezbędnych mediów do obszaru Parku Przemysłowego -korekta układu komunikacyjnego w obszarze Parku Przemysłowego - budowa hal modułowych i innych obiektów kubaturowych zapewniających spójną realizację usług coworkingowych

12 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Limanowa Coworking – limanowski park przemysłowy Obszar B: Instrumenty Finansowe - fundusz zalążkowy – instrument finansowy wspierający powstawanie i rozwój podmiotów w obszarze Parku Przemysłowego - powiązanie istniejących instrumentów (fundusz pracy) finansowych celem kompleksowego wsparcia rozwoju Parku Przemysłowego

13 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Limanowa Coworking – limanowski park przemysłowy Obszar C: Wsparcie organizacyjno – administracyjne - Utworzenie podmiotu zarządzającego terenami Parku Przemysłowego - opracowanie spójnej/kompleksowej oferty obsługi inwestycyjnej i koncepcji dalszego rozwoju PP - instytucjonalizacja instrumentów finansowych w ramach podmiotu zarządzającego Parkiem Przemysłowym

14 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 Poziom strategiczny – blokada środków Limanowa Coworking – limanowski park przemysłowy Szacowany Budżet: Całkowita wartość Projektu – 80 mln zł Wkład Wnioskodawcy – 20 mln zł Wartość dofinansowania UE – 55 mln zł Środki Inne – 5 mln zł

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa CERTUS Partnerzy Sp. z o.o. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020


Pobierz ppt "Prezentacja projektów Miasta planowanych do realizacji w latach 2014-2020 [ budowanie świadomości ] Wystąpienie Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google