Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju klastra w Łodzi Warszawa, 18 listopada 2005 r. Spotkanie z dziennikarzami gospodarczymi mediów ogólnopolskich Projekt nr 494/2004 Klaster.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju klastra w Łodzi Warszawa, 18 listopada 2005 r. Spotkanie z dziennikarzami gospodarczymi mediów ogólnopolskich Projekt nr 494/2004 Klaster."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju klastra w Łodzi Warszawa, 18 listopada 2005 r. Spotkanie z dziennikarzami gospodarczymi mediów ogólnopolskich Projekt nr 494/2004 Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 1 STRESZCZENIE DOKUMENTU Cele projektu –Liberalizacja handlu tekstyliami z Chinami to nieunikniony spadek zatrudnienia w Łodzi o około 15 tysięcy do 2010r. oraz 20 tysięcy do 2015r. –UMŁ wpłynie na utworzenie około 25 tysięcy miejsc pracy do 2010r. a 40 tysięcy do 2015r., znacząco obniżając bezrobocie Atuty Łodzi –Tani, łatwo dostępni i wysoko wykwalifikowani pracownicy –Niskie pozostałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej –Centralne położenie i doskonałe skomunikowanie z Warszawą, Polską i Europą –Możliwość uzyskiwania maksymalnej pomocy publicznej –Wyjątkowość kulturowa miasta Analiza branż –Branże priorytetowe – BPO, logistyka, AGD –Branże dodatkowe – handel detaliczny oraz obsługa nieruchomości i firm –Branże innowacyjne – rozwój oprogramowania i biotechnologia Trzy filary strategii –Duzi inwestorzy – aktywne pozyskiwanie w branżach priorytetowych i profesjonalna obsługa w pozostałych branżach –Rozwój przedsiębiorczości – Łódź będzie najbardziej przyjaznym przedsiębiorcom miastem w Polsce –Poprawa atrakcyjności miasta – faktyczna i postrzegana Kluczowe elementy wdrożenia –7 obszarów, włączając Zespół Obsługi Inwestorów –30 osób, struktura zespołu ponadwydziałowego –Wdrożenie zaplanowane na rok, najintensywniejsze pierwsze 6 miesięcy

3 2 Cele projektu Atuty Łodzi Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia SPIS TREŚCI

4 3 W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII MOŻE POWSTAĆ 25 TYS. MIEJSC PRACY W CIĄGU 5 LAT I 40 TYS. W CIĄGU 10 LAT 20102015 W tysiącach osób Obecna liczba bezrobotnych57 Oczekiwany spadek bezrobocia w wyniku wdrożenia strategii -25-40 Potencjalny wzrost bezrobocia w przemyśle tekstylno- odzieżowym +15+20 Efekt ogólnego wzrostu gospodarczego -? Poziom bezrobocia na koniec okresu <47<37 Źródło:Analiza zespołu

5 4 Cele projektu Atuty Łodzi Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia SPIS TREŚCI

6 5 Koszt pracowników niewykwalifikowanych* PLN/miesiąc, 2004 ŁÓDŹ ZAPEWNIA NAJWIĘKSZĄ I NAJTAŃSZĄ SIŁĘ ROBOCZĄ W POLSCE Koszt pracowników wykwalifikowanych* PLN/miesiąc, 2004 ŁódźWrocławPoznańKraków *Brutto Żródło:GUS Liczba osób bezrobotnych, Tys, 1Q 2005

7 6 ŁÓDŹ MA NAJNIŻSZE KOSZTY PRACY WŚRÓD AGLOMERACJI W POLSCE *I połowa 2004 Źródło:Biuletyn Statystyczny Poznań; CBS W PLN, 2004 Ogółem w sektorze przedsiębiorstw W tym w przemyśle przetwórczym W tym w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności W tym w obsłudze nieruchomości i firm* KatowiceWarszawaGdańskPoznańKrakówWrocławŁódź Różnica Łodzi wobec średniej Średnia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 2.701 -27% -40% -11% -24% 2.995 2.810 2.286

8 7 W ŁODZI JEST 100 TYS. STUDENTÓW I 59 TYS. BEZROBOTNYCH Źródło:Łódzki Urząd Statystyczny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zawodowych Pracujący Studenci Bezrobotni Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zawodowych Absolwenci wyższych uczelni

9 8 SZYBKOŚĆ – ŁÓDŹ DYSPONUJE INFRASTRUKTURĄ TRANSPORTOWĄ KAŻDEGO TYPU Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Port Lotniczy Lublinek Planowane ukończenie budowy autostrad: –Kierunek do Niemiec w 2005 roku –Kierunek do Czech (połączenie z Warszawą ) gotowy w 2008 roku –Pozostałe odcinki do 2013 roku Zaawansowana rozbudowa –Ryanair – loty do Londynu od października –LOT – loty do Warszawy –Lufthansa – rozmowy dotyczące uruchomienia lotów do Niemiec Lot/Centralwings – zaawansowane rozmowy dotyczące połączeń krajowych Easyjet – rozmowy dotyczące lotów do największych miast europejskich

10 9 ŁÓDŹ OFERUJE TEŻ NAJTAŃSZĄ ZIEMIĘ I INFRASTRUKTURĘ ŁódźWrocławPoznańKraków Średnia cena ziemi poza miastem USD/m 2 Source:Agencje nieruchomości; Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Wrocław Ścieki PLN/1 m 3, netto Elektryczność PLN/1 kWh, netto

11 10 UTWORZENIE INWESTYCJI W ŁODZI JEST ATRAKCYJNE RÓWNIEŻ ZE WZGLĘDU NA ZNACZNĄ POMOC PUBLICZNĄ ZE STRONY MIASTA Maksymalna potencjalna pomoc Łącznie, do 50% całkowitych poniesionych nakładów*, w porównaniu z 40% we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku oraz 30% w Poznaniu czy Warszawie Wsparcie dla firmy przenoszącej technologię Zwolnienie z podatku od nieruchomości przez okres do pięciu lat podatkowych Zwrot kosztów utworzenia subsydiowanych miejsc pracy okres refundacji do 6 miesięcy do kwoty zasiłku i składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną, Zwrot kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy) Koszty stworzenia miejsca pracy –Do 500% średniego miesięcznego wynagrodzenia –zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, –utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 2 lat, –udział środków własnych pracodawcy w kosztach zatrudnienia winien wynosić nie mniej niż 25%. *do 65% dla małych i średnich firm Uwaga! Podana powyżej pomoc jest pomocą maksymalną, jej uzyskanie zależy od spełnienia szczegółowych warunków Źródło:Miasto Łódź Lokowanie się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 50%* dwuletnich kosztów poniesionych na pracowników z nowo utworzonych miejsc pracy lub nakładów inwestycyjnych

12 11 WYJĄTKOWOŚĆ ŁODZI *Poeta urodzony w Łodzi Źródło:Analiza zespołu Ulica PiotrkowskaManufaktura XIX-wieczna architektura miejskaŁagiewniki Złap Tuwima za nos, aby żyć długo i szczęśliwie … oczywiście w Łodzi Najdłuższa piesza ulica handlowa w Europie (4 km) o rekordowej liczbie restauracji, pubów i klubów na wyciągnięcie ręki Największy kompleks rozrywkowy, kulturalny i handlowy w Europie (27 ha) z galerią sklepów, butikami, muzeami, restauracjami, kompleksem kinowym, biurami i hotelem Największy i najlepiej zachowany zespół miejski z XIX w. (pałace, fabryki, rezydencje) Największy w Europie obszar leśny w obrębie miasta (>1 200 ha), tylko 15 minut od centrum miasta Pomnik Tuwima *

13 12 Cele projektu Atuty Łodzi Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia SPIS TREŚCI

14 13 ANALIZY WSKAZAŁY TRZY BRANŻE KLASTROWE, DWIE DODATKOWE ISTOTNE DLA EFEKTU MNOŻNIKOWEGO, ORAZ DWIE INNOWACYJNE Branże o znacznej obecności inwestorów zagranicznych w Łodzi –BPO –Logistyka –AGD –Farmaceutyki Branże o znacznym udziale w gospodarce łódzkiej –Włókiennictwo i tekstylia –Handel i naprawy –Obsługa nieruchomości i firm Inne branże wskazane w rozmowach z liderami biznesu –Rozwój oprogramowania – start- upy –Biotechnologia –Usługi zdrowotne na eksport Kluczowe działań UMŁ Pozyskiwanie dużych inwestorów Ogólne ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Jedynie działania defensywne Źródło:Analiza zespołu Określenie branży Branża klastrowa Branża dodatkowa, wykorzystanie efektu mnożnikowego Branża innowacyjna Branże priorytetowe

15 14 Cele projektu Atuty Łodzi Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia SPIS TREŚCI

16 15 NOWA STRATEGIA ŁODZI OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH Kluczowe działania wdrażane w pierwszej kolejności, przynoszące szybkie efekty Duzi inwestorzy Proaktywnie pozyskiwani w branżach priorytetowych –BPO –AGD –Logistyka W innych branżach, profesjonalna obsługa dużych inwestorów napływających do Łodzi Rozwój przedsiębiorczości Poprawa ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Stymulacja powstawania i rozwoju przedsiębiorstw (w dłuższym okresie) Poprawa atrakcyjności miasta Poprawa wizerunku miasta Skoncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi Działania wspierające (głównie poprawa infrastruktury komunikacyjnej i noclegowej) Źródło:Analiza zespołu

17 16 DLA OBSŁUGI DUŻYCH INWESTORÓW POWOŁANO NOWY ZESPÓŁ, KTÓRY BĘDZIE W CENTRALNYM PUNKCIE OBSŁUGI INWESTORÓW W ŁODZI Inwestor Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Pozostałe Wydziały UMŁ Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ* Gminy ościenne Urząd Marszałkowski w Łodzi Wiodące agencje nieruchomości Wiodący deweloperzy Wiodące agencje pośrednictwa pracy Uczelnie Łódzkie Powiatowe Urzędy Pracy w Łodzi Urząd Wojewódzki w Łodzi * Dedykowany do pozyskiwania i obsługi inwestorów powyżej 200 miejsc pracy oraz wszystkich inwestorów płynących z PAIIZ Źródło: Analiza zespołu

18 17 ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORÓW W UMŁ REPREZENTUJE NOWĄ JAKOŚĆ W PODEJŚCIU DO INWESTORÓW Źródło: Analiza zespołu Priorytetyzacja działań Opiekunowie Inwestorów dedykowani do branż i inwestorów 100% czasu na proaktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów Segmentacja inwestorów i priorytet dla tych o największym potencjale miejsc pracy Oferta inwestycyjna po polsku i angielsku dla każdej branży priorytetowej Aktywna współpraca robocza z PAIIZ Ciągły rozwój pracowników Jasno określone zadania i kwalifikacje Opiekunów (np. biegły angielski) Obecni Opiekunowie przeszli usystematyzowany proces rekrutacyjny Lider i dodatkowi Opiekunowie rekrutowani z biznesu przez firmę Adecco Profesjonalne szkolenia dla Opiekunów Biznesowe podejście do zarządzania pracą Cele nowych miejsc pracy dla Zespołu i każdego Opiekuna Wynagrodzenie Opiekunów zależy od realizacji celów Cykliczna i usystematyzowana ocena Opiekunów

19 18 PIERWSZE WAŻNE INWESTYCJE SĄ JUŻ POTWIERDZONE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORÓW Źródło: Zespół Obsługi Inwestorów w UMŁ BPOAGD Inne sektory Logistyka Inwestorzy pozyskani lub rozwijający działalność w Łodzi 19 7 18 6 50

20 19 NOWA JAKOŚĆ W POZYSKIWANIU I OBSŁUDZE INWESTORÓW TO TAKŻE ZMIANY W OFEROWANIU NIERUCHOMOŚCI INWESTOROM Najważniejsze elementy podejmowanych działań Wybór najatrakcyjniejszych działek inwestycyjnych w Łodzi i okolicach Priorytet tworzenia planów dla wybranych działek Usprawnienie procesu tworzenia planów dla pozostałych działek Przyspieszenie planów zagospoda- rowania Współpraca z wybranymi deweloperami – budowa powierzchni biurowej wysokiej klasy i przygotowywanie działek dla inwestorów –Korzystne warunki sprzedaży działek gminnych – dla wybranych deweloperów –Korzystne warunki dodatkowej powierzchni biurowej, czynszu i czasu wykonania – dla miasta –Konsekwencja w realizacji strategii konsolidacji nieruchomości gminnych przez UMŁ Zwiększenie liczby nieruchomości wysokiej klasy Katalog wszystkich dostępnych nieruchomości w Łodzi i okolicach ze wszystkich źródeł, również prywatnych (działki i biura) Współpraca ze wszystkimi źródłami nieruchomości - bieżąca aktualizacja oferty oraz łatwy dostęp dla inwestorów Najlepsza oferta nieruchomości ze wszystkich źródeł Źródło:Analiza zespołu

21 20 INWESTORZY OTRZYMAJĄ TAKŻE KOMPLEKSOWĄ INFORMACJĘ I ŁATWY DOSTĘP DO ZASOBÓW LUDZKICH Źródło:Analiza zespołu Nowa rola UMŁ Monitoring rynku zasobów ludzkich Wspieranie wybranych działań szkoleniowych Sugerowanie działań innym instytucjom (np. priorytetyzacja nauczania języków obcych) Jakość zasobów Gromadzenie kompleksowej informacji o zasobach ludzkich w Łodzi ze wszystkich źródeł Pośredniczenie w dostępie inwestorów do bardziej szczegółowych informacji Informacje o zasobach Aktywne pozyskiwanie i analizowanie informacji o efektach rekrutacji Sugerowanie niezbędnych zmian w podejściu do rekrutacji Pomoc inwestorowi w dalszych rekrutacjach Działanie porekruta- cyjne Poprzez działanie indywidualnego opiekuna inwestora aktywne nawiązywanie kontaktów i uczestniczenie w kontaktach z instytucjami będącymi źródłem zasobów –Uczelnie –Powiatowe Urzędy Pracy –Agencje pośrednictwa pracy Proces rekrutacji Zespół Obsługi Inwestorów

22 21 DZIĘKI WPROWADZONYM USPRAWNIENIOM, ŁÓDŹ MA SZANSĘ STAĆ SIĘ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNYM MIASTEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 2-3 kluczowe dla przedsiębiorcy procesy realizowane jako one-stop-shop w wybranych miejscach w Urzędzie, przez przedstawicieli zaangażowanych instytucji (np. ZUS, US)* Uproszczenie wybranych procedur w oparciu o pracę Centrum (np. obsługa wybranych elementów przez Internet) *Do weryfikacji w czasie badania przedsiębiorców oraz z praktycznymi możliwościami realizacji **Występują w dwóch formach: strony internetowej oraz fizycznych miejsc udzielania informacji w Delegaturach UMŁ. Zadaniem jest poinformowanie przedsiębiorcy o procesie administracyjnym oraz możliwej do uzyskania pomocy w działalności gospodarczej Źródło:Analiza zespołu Charakterystyka działań System informacji oparty o Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP)** Internet i fizyczne Lokalne Okienko Przedsiębiorczości (LOP) –Strona internetowa przeprojektowana na bardziej zgodną z myśleniem przedsiębiorcy –LOP rozbudowane o wszystkie praktyczne informacje dla przedsiębiorców System doradztwa i szkoleń Uruchomienie współpracy UMŁ z wybranymi firmami prywatnymi –Informacja o wybranych firmach świadczących usługi doradztwa i szkolenia we wszystkich miejscach związanych z obsługą przedsiębiorców w Łodzi –Darmowe sesje doradczo-szkoleniowe przez firmy prywatne w UMŁ

23 22 UMŁ BĘDZIE WSPIERAĆ STYMULOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ RADĘ KOORDYNACYJNĄ DS. INNOWACYJNOŚCI* Najważniejsze działania Rada Koordynacyjna ds. Innowacyjności Katalogowanie projektów i osiągnięć naukowo- badawczych UMŁ uruchomi Radę, w skład której będą wchodzić przedstawiciele –Instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Łodzi –Wiodących szkół wyższych związanych z biznesem (UŁ, PŁ, WSHE, SWSPiZ, WSI) –Władz w Regionie - UMŁ, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Koordynacja i ukierunkowanie działań Poprzez Radę UMŁ będzie wspomagał koordynację działań i bliską współpracę poszczególnych instytucji Łatwiej będzie upewnić się, że działania inicjatyw nie dublują się, a najważniejsze są prowadzone wspólnie Rada będzie koordynować tworzenie i bieżące uaktualnianie kompleksowego katalogu nowych pomysłów, patentów i projektów badawczych, opracowywanych w łódzkich firmach, szkołach wyższych i jednostkach naukowo-badawczych Ponadto, Rada wdroży mechanizm udostępniania i promocji katalogu przedsiębiorcom *Nazwa do dopracowania **W bardzo wybiórczym zakresie, gdyż w Łodzi istnieje już wiele instytucji/inicjatyw stymulujących rozwój przedsiębiorczości Źródło:Analiza zespołu Zapewnienie kompleksowej informacji dla przedsiębiorstw Wspieranie istniejących instytucji Rada będzie również rozpowszechniać (np. w Lokalnych Okienkach Przedsiębiorczości) informacje o istniejących instytucjach stymulujących przedsiębiorczość i oferowanym przez nie wsparciu Rada będzie również forum identyfikacji i organizowania wsparcia dla łódzkich instytucji np. włączanie odpowiednich Wydziałów UMŁ Ponadto, w trakcie kontaktów z przedsiębiorcami oraz inwestorami, UMŁ będzie badać potrzeby przedsiębiorstw; Rada będzie mogła inicjować nowe instytucje w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb**

24 23 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI BĘDZIE REALIZOWANIA POPRZEZ BUDOWANIE MARKI ŁODZI NA ROZWOJU JEJ UNIKALNYCH WALORÓW Kluczowe elementyProponowane działania Hasło i materiały promocyjne Komunikacja zalet i unikalności miasta Klub Ambasadora Łodzi Spójne graficznie i merytorycznie materiały promocyjne z jednym przewodnim hasłem promującym Łódź Przejęcie domeny lodz.pl i rozbudowa strony internetowej UMŁ Klubu łódzkich liderów biznesu, świata nauki i kultury, promujących Łódź w swoich regularnych działaniach Wizerunek miasta Źródło:Analiza zespołu Ulica Piotrkowska Dalsze uatrakcyjnianie ulicy poprzez m.in. odnawianie fasad Koncentracja na unikalnych walorach Łodzi Flagowe tematy Unikalny wizerunek miasta wokół dwóch flagowych tematów - Łódź jako tygiel kultur i Łódź filmowo-fotograficzna Wydatki promocyjne skoncentrowane na na flagowych imprezach - Festiwalu Dialogu Czterech Kultur oraz Camerimage Rozwój innych, stałych atrakcji wokół obydwu tematów (np. wsparcie przez UMŁ utworzenia studia filmowego przez Davida Lyncha) Działania wspierające Infrastruktura komunikacyjna Infrastruktura noclegowa Aktywne zapewnienie szybkiej realizacji planów –Uruchomienia szybkich połączeń kolejowych z Warszawą –Budowy autostrady do Warszawy –Rozwoju połączeń lotniczych na lotnisku Lublinek –Budowy lotniska międzynarodowego pomiędzy Warszawą a Łodzią Działania na rzecz rozwoju bazy hotelowej

25 24 Cele projektu Atuty Łodzi Analiza branż Trzy filary strategii Kluczowe elementy wdrożenia SPIS TREŚCI

26 25 PLAN WDROŻENIA STRATEGII KLASTRA BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ Z SIEDMIU KLUCZOWYCH ELEMENTÓW Kluczowe działania, które będą podjęte w ramach wdrożenia Zespół Obsługi Inwestorów Finalizacja budowy Zespołu Obsługi Inwestorów, nadanie mu najwyższego priorytetu w UMŁ i wyposażenie w niezbędne narzędzia (pomieszczenia, sprzęt, pakiet wynagrodzeń) Wypracowanie profesjonalnych zasad współpracy z kluczowymi instytucjami (PAIIZ, ŁSSE, Urząd Marszałkowski) Poprawa oferty nieruchomości Wdrożenie ułatwionego mechanizmu dostępu do niezbędnej dla inwestorów infrastruktury i pozwoleń, począwszy od natychmiastowego wdrożenia wybranych szybkich usprawnień Usprawnienie współpracy ze źródłami nieruchomości (gminy ościenne, agencje nieruchomości), ułatwiającej tworzenie i aktualizację oferty oraz dostęp do niej dla inwestorów; elektroniczna baza nieruchomości Nawiązanie współpracy z deweloperami w zakresie budowy biurowców oraz przygotowania działek inwestycyjnych dla inwestorów Przyspieszenie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w pierwszym rzędzie dla kluczowych nieruchomości inwestycyjnych) oraz konsekwentna realizacja strategii w zakresie konsolidacji działek Poprawa oferty zasobów ludzkich Wdrożenie nowego modelu informacji oraz dostępu do kluczowych źródeł zasobów, począwszy od natychmiastowego wdrożenia wybranych szybkich usprawnień (np. w zakresie rekrutacji bezrobotnych) Podpisanie umów z kluczowymi uczelniami i agencjami pracy w zakresie przekazywania informacji o kandydatach (np. baza absolwentów), ułatwienia procesu dostępu oraz długoterminowej poprawy jakości kandydatów Uruchomienie działań w zakresie poprawy najważniejszych elementów jakości kandydatów (np. języki obce) Rozwój Przedsiębiorczości Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Łodzi na styku z administracją publiczną Wspieranie powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez koordynację działań istniejących już inicjatyw/instytucji oraz wybiórcze tworzenie nowych – Rada Koordynacyjna ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Poprawa atrakcyjności miasta Identyfikacja i uruchomienie najważniejszych działań poprawiających ogólny zewnętrzny wizerunek Łodzi, skoncentrowanych na flagowych magnesach Łodzi, zapewnieniu skutecznej realizacji działań wspierających (w szczególności w zakresie infrastruktury komunikacyjnej) Uruchomienie planu szerokiej promocji miasta w Polsce i za granicą, włączywszy Klub Ambasadora Łodzi Zapewnienie finansowania Weryfikacja możliwości finansowania ze środków zewnętrznych i priorytetyzacja wydatków Pozyskanie finansowania dedykowanego do kluczowych inicjatyw wdrożeniowych Komunikacja Prowadzenie bieżącej komunikacji postępów procesowych projektu (np. podpisanie umowy z uczelniami) oraz kluczowych osiągnięć (np. pozyskanie dużego inwestora zagranicznego, spadek bezrobocia, itp.) Zapewnienie spójności komunikacyjnej kluczowych decydentów w Łodzi Źródło:Analiza zespołu


Pobierz ppt "Strategia rozwoju klastra w Łodzi Warszawa, 18 listopada 2005 r. Spotkanie z dziennikarzami gospodarczymi mediów ogólnopolskich Projekt nr 494/2004 Klaster."

Podobne prezentacje


Reklamy Google