Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja efektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja efektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja efektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008 roku

2 Projekty realizowane w 2008 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki: PROFESJONALIŚCI Ku lepszej przyszłości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich: Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę

3 Projekt konkursowy Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

4 Przesłanki komfort obsługi klientów i dostosowanie oferowanych usług do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych skuteczność realizowanych zadań poprzez zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji kadry pracowników urzędu wytyczne wynikające ze standardów usług rynku pracy określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. (Dz. U. Nr 47, poz. 314 i 315)

5 Cele projektu Cel główny: Wzmocnienie i rozwój instytucjonalny PUP w Sokółce Cele szczegółowe: 1.wsparcie potencjału kadrowego PUP w Sokółce poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy 2.podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP w Sokółce zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych

6 Realizacja Realizacja projektu obejmuje okres: 01.05.2008 – 30.04.2010 Zadania projektowe: zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji Nadzór i sprawozdawczość

7 Realizacja Wyszczególnienie Plan 2008-2010 Wykonanie na 30.IX.2008 % Wartość całkowita ogółem: w tym - dotacja rozwojowa (EFS) - wkład własny 216.600 zł 184.110 zł 32.490 zł 42.314,81 zł 35.967,84 zł 6.346,97 zł 19,54 zatrudniono 4 osoby na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy w szkoleniach uczestniczyło 2 doradców zawodowych

8 Rezultaty podniesienie samooceny oraz pewności i efektywności w działaniu kadry urzędu w zakresie świadczenia usług na rzecz osób bezrobotnych (wzmocnienie potencjału kadrowego) poprawa wizerunku instytucji oraz wzrost zaufania do PUP Sokółka upowszechnienie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z korzyścią dla klientów

9 Projekt systemowy Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

10 Przesłanki Pomysł na realizację projektu powstał przede wszystkim z: potrzeby pomocy osobom bezrobotnym, szczególnie osobom młodym, długotrwale bezrobotnym, bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawnym, powyżej 50 roku życia niedostosowania podaży kapitału ludzkiego do popytu, możliwości zwiększenia zasięgu pomocy w związku z dofinansowaniem programu ze środków finansowych Unii Europejskiej.

11 Cele projektu Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce Cele szczegółowe: 1.zdobycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy oraz doświadczenia zawodowego 2.podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy 3.ułatwienie dostępu do zatrudnienia oraz promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych

12 Budżet projektu Realizacja projektu obejmuje okres: 01.01.2008 – 31.12.2013 Grupę docelową w 2008 roku stanowi 621 osób. Środki finansowe na 2008 rok: 3.095.900 zł w tym: EFS – 2.535.100 zł wkład własny – 560.800 zł w tym: FP – 447.400 zł wkład prywatny - 113.400 zł (kwota w przeliczeniu na jedną osobę biorącą udział w projekcie - 4.985 zł)

13 Etapy realizacji Promocja Rekrutacja Kompleksowe wsparcie Nadzór nad realizacją

14 Kompleksowe wsparcie Zastosowane instrumentarium: Poradnictwo zawodowe (IPD) Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe Staż Przygotowanie zawodowe Prace interwencyjne Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Prace interwencyjne wraz z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

15 Realizacja WyszczególnieniePlan Wykonanie na 30.IX.2008r. % Wartość całkowita w tym: 3 095 900 zł2 994 986 zł96,74 wkład własny (FP)447 400 zł437 726 zł97,84 kwota dofinansowania2 535 100 zł 2 480 446 zł97,84 wkład prywatny113 400 zł76 814 zł67,74

16 *stan na 30.09.2008r. Realizacja jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 36 osób szkolenia zawodowe 94 osoby prace interwencyjne 60 osób staż 248 osób pośrednictwo pracy 544 osoby poradnictwo zawodowe 620 osób beneficjenci 631 osób przygotowanie zawodowe 199 osób prace interwencyjne wraz z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5 osób

17 Szkolenia zrealizowane w 2008 r.: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (16 osób) Spawanie blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 (24 osoby) Studium profesjonalnego sprzedawcy – kasjera (30 osób) Profesjonalna obsługa biura (16 osób) Prawo jazdy kat. C (5 osoba) Kurs doskonalący kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie części ogólnej i dodatkowej dla przewozu rzeczy (2 osoby) Samodzielna główna księgowa (1 osoba) Szkolenia

18 Rezultaty wykreowanie wśród osób bezrobotnych właściwej postawy co do skuteczności swoich własnych działań związanych z pozyskaniem pracy zmotywowanie do aktywnych zachowań na lokalnym rynku pracy związanych z poszukiwaniem pracy i podejmowaniem zatrudnienia

19 Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy; schemat B – Rozwój ofert usług instytucji rynku pracy

20 System 7/24

21 Jak działa system – z czego wynikają korzyści? Pracodawca dzwoniąc z telefonu stacjonarnego (płatnie jak połączenie lokalne), bądź z z telefonu komórkowego pod numer 9524 łączy się z systemem zapowiedzi IVR Interesujące go informacje uzyskuje przez wybranie cyfr w menu IVR lub łączy się z konsultantem Pracodawca przez internet wchodząc na www.up.podlasie.pl po zalogowaniu w opcji załóż konto (po weryfikacji danych przez urząd pracy konto jest aktywowane) uzyskuje dostęp do opcji: złóż ofertę pracy, szukaj pracownika, przeglądania CV z bazy bezrobotnych jak i poszukujących pracy, którzy samodzielnie zamieścili CV. Poza tym uzyska informacje inne ważne dla pracodawcy, formularze i dokumenty w formatach: pdf, doc itp., może wysłać wiadomość, zapytanie - e-mail do konsultanata urzędu pracy.

22 www.up.podlasie.pl

23 Dostępne opcje

24 Firma - rejestracja

25 Dodawanie oferty pracy

26 Znajdź pracownika - wyszukiwarka

27 Korzyści dla pracodawcy/przedsiebiorcy Dostęp za pośrednictwem konsultanta, e-mail do bazy osób poszukujących pracy: szybszy i skuteczniejszy system poszukiwania pracowników Dostęp do informacji niezbędnej pracodawcy Możliwość samodzielnej obsługi – złożenie oferty pracy, wybór pracownika w bazie CV Ujednolicenie i uproszczenie procedur w województwie Prosty, bezpłatny dostęp = redukcja kosztów.

28 Jak projekty wpływają na lokalny rynek pracy? Są dobrą inwestycją w kapitał ludzki. Zaspokajają oczekiwania klientów urzędu w zakresie sprawnej i profesjonalnej obsługi. Zaspokajają potrzeby kadrowe części lokalnych pracodawców. Promują idee Modelu Partnerstwa Lokalnego. Otwierają drogę dla przepływu informacji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Zwiększają świadomość o potrzebie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z EFS.

29 Dziękuję za uwagę Edyta Wilkiel specjalista ds. programów Sokółka, 23.10.2008


Pobierz ppt "Prezentacja efektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google