Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 Zielona Góra, 14-15.10.2009 r. W p r o w a d z e n i e

2 2 Plan prezentacji 1. Warunki otrzymania wsparcia Efekt transgraniczny Przedmiot wsparcia Obszar wsparcia 2. Rodzaj i wysokość wsparcia 3. Uprawnieni beneficjenci 4. Zasada partnera wiodącego

3 3 1. Warunki otrzymania wsparcia Z polsko - saksońskiego Programu wspierane mogą być: transgraniczne projekty, które tematycznie (przedmiot wsparcia) i terytorialnie (obszar wsparcia) spełniają zasady Programu oraz będą realizowane przez partnerów uprawnionych do wnioskowania z obu krajów (beneficjenci).

4 4 Partnerzy współpracy muszą spełnić przynajmniej dwa z następujących kryteriów: –wspólne planowanie –wspólna realizacja –wspólny personel –wspólne finansowanie projektu 1. Warunki otrzymania wsparcia Efekt transgraniczny

5 5 1. Warunki otrzymania wsparcia Przedmiot wsparcia Oś priorytetowa 1 Rozwój transgraniczny : gospodarka i nauka turystyka i działalność uzdrowiskowa transport i komunikacja środowisko ład przestrzenny i planowanie regionalne

6 6 1. Warunki otrzymania wsparcia Przedmiot wsparcia Oś priorytetowa 2 Transgraniczna integracja społeczna : kształcenie i szkolenie kultura i sztuka infrastruktura społeczna bezpieczeństwo publiczne rozwój współpracy partnerskiej fundusz Małych Projektów

7 7 1. Warunki otrzymania wsparcia Obszar wsparcia

8 8 2. Rodzaj i wysokość dofinansowania Rodzaj dofinansowania dofinansowanie projektu na zasadzie częściowego zwrotu środków w drodze refundacji wnioskowana wysokość dofinansowania projektu musi być większa niż 34.000 ; do 34.000 Fundusz Małych Projektów (Euroregiony) odpowiedni stosunek wydatków projektu do zasobów finansowych Programu oraz do efektu transgranicznego

9 9 2. Rodzaj i wysokość dofinansowania Wysokość wsparcia zasadniczo stawka dofinansowania wynosi 85% dla średnich przedsiębiorstw - do 40% dla małych przedsiębiorstw - do 50% dla przedsiębiorstw, będących w całości własnością podmiotów prawa publicznego - do 30% różniące się zasady dotyczące wkładu własnego dla niemieckich i polskich partnerów współpracy zasadniczo partnerzy niemieccy mogą ubiegać się o środki krajowe do 5%

10 10 Kwalifikowalność wydatków definicja wydatków kwalifikowalnych zgodnie z RO UE (WE) nr 1828/2006 oraz Uszczegółowieniem Programu początek kwalifikowalności wydatków następuje zasadniczo po oficjalnej rejestracji projektu w WST uznanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 2. Rodzaj i wysokość dofinansowania

11 11 Kwalifikowalne są tylko te wydatki, które: zgodne są z zasadą gospodarności i oszczędności są niezbędne do realizacji projektu mają bezpośredni związek z projektem są zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami unijnymi oraz prawem krajowym są udokumentowane i można je zweryfikować zostały ujęte we wniosku projektowym 2. Rodzaj i wysokość dofinansowania

12 12 3. Beneficjenci Partnerzy współpracy muszą mieć swoją siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec lub Rzeczpospolitej Polskiej (województwo dolnośląskie i/lub województwo lubuskie) (przynajmniej 1 partner współpracy z danego kraju). dziedzina wsparcia beneficjenci uprawnieni do składania wniosków partnerzy współpracy partner wiodący partner współpracy 1 partner współpracy 2 partner współpracy X

13 13 Partnerzy współpracy mianują/wybierają partnera wiodącego, który przejmuje wspólną organizacyjną, rzeczową i finansową odpowiedzialność za projekt jest jedynym partnerem kontaktowym i podpisuje umowy uzgadnia warunki współdziałania z partnerami współpracy (porozumienie o współpracy) 4. Zasada partnera wiodącego

14 14 Informacje Dodatkowe informacje odnośnie Programu znaleźć można na stronie internetowej: www.sn-pl.eu


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą przyszłość W a r s z t a t y Złożenie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google