Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja trzecia Wstępnego projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja trzecia Wstępnego projektu."— Zapis prezentacji:

1 www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja trzecia Wstępnego projektu

2 www.rpo.silesia-region.pl Plan prezentacji 1.Okres programowania 2007-2013 2.Nowe programy 3.Regionalny Program Operacyjny 4.System wdrażania 5.Ścieżka wyboru projektów 6.Planowane zadania 7.Rekomendcje

3 www.rpo.silesia-region.pl Okres programowania 2007-2013 Nie będzie uzupełnień programu, Nie będzie uzupełnień programu, Programy jednofunduszowe, Programy jednofunduszowe, Nie ma działań, Nie ma działań, Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu, Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu, VAT kwalifikowalny, VAT kwalifikowalny, Mieszkalnictwo, Mieszkalnictwo, n+3 (do 2010 r.). n+3 (do 2010 r.).

4 www.rpo.silesia-region.pl Nowe programy operacyjne 1.16 regionalnych programów operacyjnych 2.PO Infrastruktura i środowisko 3.PO Kapitał ludzki 4.PO Innowacyjna gospodarka 5.PO Rozwój Polski Wschodniej 6.Programy europejskiej współpracy terytorialnej 7.PO Pomoc techniczna

5 www.rpo.silesia-region.pl Plan finansowy PRIORYTETY ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 346,1621 Społeczeństwo informacyjne190,7712 Turystyka63,594 Kultura63,594 Środowisko257,9616 Zrównoważony rozwój miast158,9810 Transport270,2617 Edukacja79,495 Zdrowie i rekreacja63,594 Pomoc techniczna47,693 Rezerwa programowa47,693 Razem Razem 1 589,79 mln EUR

6 www.rpo.silesia-region.pl System wdrażania Zarząd Województwa Instytucją Zarządzającą RPO: Przygotowanie programu i wykładnia zapisów, Przygotowanie programu i wykładnia zapisów, Ocena i wybór wniosków, Ocena i wybór wniosków, Podpisywanie umów i płatności, Podpisywanie umów i płatności, Audyt i kontrola realizacji projektów, Audyt i kontrola realizacji projektów, Monitoring. Monitoring.

7 www.rpo.silesia-region.pl Ścieżka oceny i wyboru projektów (konkursowa) Preselekcja (zgodność z dokumentami strategicznymi, zapisami RPO, Fiszka projektowa) Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa)

8 www.rpo.silesia-region.pl Ścieżka oceny i wyboru projektów (Zintegrowane Subregionalne Programy Rozwoju) Złożenie programu Ocena programu (formalna i merytoryczna) Negocjacje/ uzgadnianie programu Przyjęcie programu przez Zarząd Województwa Wsparcie UMWŚ przy przygotowaniu dokumentacji projektowej i realizacji projektów Odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektów spoczywa na Beneficjentach

9 www.rpo.silesia-region.pl Projekty kluczowe (pozakonkursowa) Wybór projektów kluczowych przez Zarząd Wsparcie dla przygotowania i realizacji projektów (UMWŚ)

10 www.rpo.silesia-region.pl Ścieżka oceny i wyboru projektów MSP (konkursowa) Wniosek projektowy Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa) Preselekcja

11 www.rpo.silesia-region.pl Planowane zadania WydarzenieTermin Konsultacje powiatoweczerwiec – lipiec 2006 Trzecia wersja wstępnego projektu RPO i druga wersja Podręcznika wdrażania RPO 6 czerwca 2006 Konsultacje programu z KE i MRRkwiecień – sierpień 2006 Ewaluacja ex – ante i prognoza oddziaływania na środowisko maj – sierpień 2006 Negocjacje z KEWrzesień 2006 Przyjęcie RPOGrudzień 2006 WdrażanieStyczeń 2007

12 www.rpo.silesia-region.pl Rekomendacje 1.Wizyta na stronie www i rejestracja na liście wysyłkowej, 2.Zgłoszenie projektów do bazy PARTNER II, 3.Udział w konsultacjach społecznych, 4.Stały kontakt z Wydziałem Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich.

13 www.rpo.silesia-region.pl Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. +48 32 207 83 83 rpo@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 wersja trzecia Wstępnego projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google