Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Rozwoju Subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Rozwoju Subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Programy Rozwoju Subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

2 Sposoby rozdysponowywania środków w ramach RPO (Ścieżka wyboru projektów) I.Tryb pozakonkursowy Programy Rozwoju Subregionów II. Tryb konkursowy Indykatywny Plan Inwestycyjny

3 Tryb pozakonkursowy to sposób rozdysponowania 40% środków dostępnych w ramach RPO w sposób uzgodniony z przedstawicielami subregionów

4 stanowią grupę projektów, których realizacja jest dla danego subregionu szczególnie istotna warunkiem tworzenia PRS jest zawarcie związku, stowarzyszenia, porozumienia, określającego prawa i obowiązki partnerów reprezentowane przez Lidera subregionu zakres merytoryczny PRS musi być zgodny z zapisami priorytetów RPO projekty wpisane w PRS muszą spełniać kryteria formalne i merytoryczno-techniczne niezbędne do uzyskania dofinansowania z EFRR. Programy Rozwoju Subregionów (1)

5 Program Rozwoju Subregionu Centralnego - 101,41mln Program Rozwoju Subregionu Południowego - 38,71 mln Program Rozwoju Subregionu Północnego - 47,79 mln Program Rozwoju Subregionu Zachodniego - 58,57 mln Programy Rozwoju Subregionów (2)

6 I. Ścieżka oceny i wyboru projektów - pozakonkursowa 2. Programy Rozwoju Subregionów Złożenie programu Ocena programu (formalna i merytoryczna) Negocjacje/ uzgadnianie programu Przyjęcie programu przez Zarząd Województwa Wsparcie UMWŚ przy przygotowaniu dokumentacji projektowej i realizacji projektów Odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektów spoczywa na Beneficjentach

7 Alokacje na Programy Rozwoju Subregionów Działanie Alokacja na PRScentralnypołudniowypółnocnyzachodni Poddziałanie 1.1.3. Rewitalizacja terenów zdegradowanych20,000,006,586,516,91 Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego50,0035,302,085,716,91 Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych35,0023,622,004,554,83 Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna10,627,340,001,591,69 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury10,006,001,321,301,38 Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej7,004,200,00 2,80 Działanie 5.2. Ograniczanie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku oraz zdegradowanych obszarów22,3215,400,002,004,92 Działanie 5.3. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii13,007,781,751,691,78 Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu22,680,007,477,387,83 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych4,611,770,001,381,46 Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych11,250,00 8,752,50 Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową40,000,0017,516,9315,56

8 Harmonogram przygotowania CzynnośćTermin ostateczny AEtap przygotowawczy15 maja 2007 BEtap opracowania30 września 2007 CEtap oceny programu i kwalifikowania do dofinansowania31 grudnia 2007 DEtap wdrażania: a) przygotowanie projektów przez beneficjentów PRS, b) ocena formalna i merytoryczna poszczególnych projektów, c) przyjęcie uchwały o dofinansowanie projektu przez Zarząd Województwa, d) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, e) realizacja projektów, f) zagospodarowanie oszczędności poprzetargowych i kwot niewykorzystanych w ramach alokacji na poszczególne PRS do 31 grudnia 2009 do 30 czerwca 2010 do 30 września 2010 do 31 grudnia 2010 do 31 grudnia 2013 do 31 czerwca 2014

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – po pierwszej rundzie negocjacyjnej Podręcznik wdrażania RPO – w przygotowaniu czwarta wersja Podręcznik kwalifikowalności – w przygotowaniu Wytyczne do procedury pozakonkursowej – obowiązujące od 10 maja 2007 Wytyczne do monitoringu – w najbliższych dniach skierowane do konsultacji społecznych Wytyczne

10 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Wydział Rozwoju Regionalnego 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. +48 32 207 83 83 rpo@silesia-region.pl


Pobierz ppt "Programy Rozwoju Subregionów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google