Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raportowanie w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raportowanie w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raportowanie w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 1) sporządza okresowo zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, z uwzględnieniem okresowej informacji o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sporządzanej przez Wojewodę oraz przedkłada Wojewodzie zbiorczą informację w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego; 2) sporządza corocznie zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, z uwzględnieniem sporządzanej corocznie informacji o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sporządzanej przez Wojewodę oraz przedkłada Wojewodzie corocznie zbiorczą informację w terminie do 15 lutego; Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS W zakresie informacji i promocji Samorząd Województwa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

3 3) sporządza na koniec realizacji zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, z uwzględnieniem sporządzanej na koniec realizacji informacji o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sporządzanej przez Wojewodę oraz przedkłada Wojewodzie zbiorczą informację w terminie do 45 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS W zakresie informacji i promocji Samorząd Województwa cd.: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

4 1) sporządza okresową informację o realizacji w zakresie swoich kompetencji działań informacyjnych i promocyjnych oraz przedkłada ją Samorządowi Województwa w terminie 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego; 2) załącza zbiorczą informację o realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, sporządzoną przez Samorząd Województwa, do okresowego raportu monitoringowego z realizacji komponentu regionalnego w województwie; 3) przedkłada Instytucji Zarządzającej wraz z okresowym raportem monitoringowym z realizacji komponentu regionalnego w województwie, informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych, o której mowa w pkt 1 w terminie 40 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego; Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS W zakresie informacji i promocji Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

5 4) sporządza corocznie informację o realizacji, w zakresie swoich kompetencji, działań informacyjnych i promocyjnych oraz przedkłada ją Samorządowi Województwa w terminie do 15 stycznia; 5) załącza zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, porządzoną przez Samorząd Województwa, do rocznego raportu monitoringowego z realizacji komponentu regionalnego w województwie; 6) przedkłada Instytucji Zarządzającej, wraz z rocznym raportem monitoringowym z realizacji komponentu regionalnego w województwie, informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych, o której mowa w pkt. 4 w terminie do 15 marca; Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS W zakresie informacji i promocji Instytucja Pośrednicząca cd.: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

6 7) sporządza na koniec realizacji informację o realizacji, w zakresie swoich kompetencji, działań informacyjnych i promocyjnych oraz przedkłada ją Samorządowi Województwa w terminie do 15 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego; 8) załącza zbiorczą informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie, sporządzoną przez Samorząd Województwa, do raportu monitoringowego na koniec realizacji komponentu regionalnego w województwie; 9) przedkłada Instytucji Zarządzającej, wraz z raportem monitoringowym na koniec realizacji komponentu regionalnego w województwie, informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych, o której mowa w pkt 7 w terminie do 75 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS W zakresie informacji i promocji Instytucja Pośrednicząca cd.: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Raportowanie w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google