Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych"— Zapis prezentacji:

1 Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwo Gospodarki

2 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI NOWE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY OFFSETOWEJ DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

3 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. CEL NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

4 Ustawa weszła w życie z dniem 13 stycznia 2007 r.
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 29 grudnia 2006 r. Nr 251, poz. 1845) Ustawa weszła w życie z dniem 13 stycznia 2007 r. DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

5 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 1 NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

6 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 2 WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej – na etapie uzgodnień międzyresortowych) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

7 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 3 PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

8 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 4 NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY (przeniesienie szczegółowych regulacji z ustawy offsetowej na poziom umów offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

9 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 1 Prowadzony przez Ministra Gospodarki na podstawie zgłoszeń: - przedsiębiorstw przemysłu obronnego - jednostek badawczo-rozwojowych - jednostek administracji państwowej - innych podmiotów Od 15 czerwca 2007 r. na stronie można zgłaszać propozycje zobowiązań offsetowych do Katalogu Potrzeb Offsetowych DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

10 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 2 Zgłoszenia przyjmowane na podstawie formularzy elektronicznych zawierających m.in.: nazwę wnioskodawcy, ew. offsetodawcy opis przedmiotu zobowiązania offsetowego rodzaj, wartość, harmonogram realizacji zob. offsetowego uzasadnienie wniosku na podst. art. 5 ustawy offsetowej uzupełniające informacje nt. wniosku i wnioskodawcy DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

11 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 3    OPIS PROPOZYCJI ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO Data złożenia wniosku (dzień/miesiąc/rok) Nazwa wnioskodawcy (siedziba i dokładny adres, w tym adres , dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) Nazwa offsetobiorcy (siedziba i dokładny adres, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) gmina, powiat, województwo Jeżeli jest znany pożądany partner proszę podać nazwę offsetodawcy (siedziba i dokładny adres, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

12 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 4    OPIS PRZEDMIOTU ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO (z ewentualnym podziałem na etapy) Wartość zobowiązania offsetowego Proponowany mnożnik offsetowy Harmonogram realizacji zobowiązania offsetowego (miesiące lub lata) Rodzaj zobowiązania offsetowego (offset bezpośredni/offset pośredni) Kategoria zobowiązania offsetowego zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet umowy offsetowej DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

13 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 5 UZASADNIENIE WNIOSKU (maks. 1 str. formatu A-4) powinno być opracowane w oparciu o art. 5 ustawy offsetowej i wskazywać na: rozwój polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu obronnego otwarcie nowych rynków eksportowych dla polskiego przemysłu lub zwiększenie jego dotychczasowych możliwości eksportowych przekazanie nowych technologii oraz usprawnień organizacyjnych rozwój prac naukowo-badawczych, rozwój polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych tworzenie nowych miejsc pracy w RP, w szczególności w regionach zagrożonych bezrobociem rozwój gospodarki opartej na wiedzy DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

14 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 6 PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW (FORMULARZY PROPOZYCJI ZOB. OFFSETOWYCH) Lp. Działanie 1. Wstępna ocena i klasyfikacja wniosków (formularzy) otrzymywanych drogą . Tworzenie zbiorów (podzbiorów) propozycji zobowiązań offsetowych. 2. Analiza propozycji zobowiązań offsetowych. Przygotowanie propozycji zobowiązań offsetowych (z uzasadnieniem) do zaopiniowania przez KUO i wydanie Opinii KUO. Akceptacja Ministra Gospodarki na włączenie zobowiązania offsetowego do Katalogu Potrzeb Offsetowych 3. 4. Zamieszczanie na stronie internetowej MG oraz ARP S.A. informacji o zaakceptowanych przez Ministra Gospodarki propozycjach zobowiązań offsetowych (Katalog Potrzeb Offsetowych). Zamieszczenie zobowiązań offsetowych w założeniach do ofert offsetowych oraz ich wykorzystanie w toku negocjacji i renegocjacji umów offsetowych. DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

15 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI 1 PRECYZYJNA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH WZROST ROLI OFERT I ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY ROZWÓJ MSP W TYM SEKTORA OBRONNEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

16 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI 2 ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI LEPSZE ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI OFFSETOWEJ Z UWAGI NA UPUBLICZNIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT. UMÓW OFFSETOWYCH DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

17 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM Z DNIA 18 MAJA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ZALICZANIA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH (...) – Dz. U. Nr 91, poz. 612. DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

18 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM W SPRAWIE REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO KOMITETU DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH – KOŃCOWY ETAP LEGISLACJI Celem przygotowanego aktu prawnego jest efektywniejsze wykonywanie zadań przez Komitet m.in. poprzez: obligatoryjne wskazanie Sekretarza Komitetu dookreślenie uprawnień przedstawiciela Prezydenta RP doprecyzowanie sposobu przyjmowania ustaleń Komitetu DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

19 KONTAKT MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. KONTAKT MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa tel.: (+48 22) fax: (+48 22) HUBERT KRÓLIKOWSKI Dyrektor DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI

20 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI
Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI


Pobierz ppt "Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google